Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności | Ważne

Opublikowano 19/10/2020

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Wystąpienie ZRP odnośnie uwzględnienia w najbliższych etapach szczepień mistrzów szkolących uczniów w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień

Stanowisko Rady Naukowej przy Rzeczniku MŚP ws. lockdownu

Tarcza Finansowa 2.0 PFR dla MŚP

Objaśnienia prawne w zakresie możliwości jednoczesnego skorzystania przez przedsiębiorców ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, oraz z dofinansowania na ochronę miejsc pracy

Polityka Nowej Szansy

Płynność finansowa organizacji MŚP w drugiej fazie kryzysu COVID

Ponad połowa przedsiębiorców niepokoi się o przyszłość

Objaśnienia prawne w zakresie sposobu weryfikacji wielkości przedsiębiorstwa przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu subwencji finansowej w ramach tzw. tarczy finansowej

Objaśnienia prawne w przedmiocie ustalania wysokości spadku obrotów gospodarczych na potrzebę skorzystania przez MŚP z pomocy udzielanej przez PFR w ramach tzw. tarczy finansowej

Objaśnienia prawne w zakresie możliwości ubiegania się o subwencję finansową w ramach tzw. tarczy finansowej przez przedsiębiorców, którzy na dzień 31 grudnia 2019 roku zatrudniali wyłącznie pracowników na umowy cywilnoprawne lub tzw. osoby współpracujące

Pożyczki płynnościowe dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy będą zwalniani ze składek ZUS również w przypadku nadpłaty

Nowe zasady bezpieczeństwa dla 19 powiatów

Terminy zapłaty podatków w związku z Covid-19

Objaśnienia prawne w przedmiocie warunków skorzystania z dofinansowania do wynagrodzeń cudzoziemców na podstawie przepisów Tarczy antykryzysowej

Prezydent RP podpisał Tarczę antykryzysową 4.0

ZUS: Nowe rozwiązania wprowadzane ustawą z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

ZUS: Tylko do 30 czerwca można składać wniosek o zwolnienie ze składek

ZUS: Przy zwolnieniu z opłacania składek konieczne są deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne

Sprawdź online status wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dopłaty do oprocentowania kredytów zwolnione z podatku dochodowego

Tarcza 4.0 przyjęta przez Sejm

Objaśnienia MRPiPS w sprawie pomocy finansowej z Tarczy antykryzysowej

Objaśnienia MRPiPS w sprawie świadczenia postojowego

Serwis "Bezpieczeństwo pracy w czasie pandemii COVID-19"

Nowe rozwiązania przewidziane w ustawie o tzw. Tarczy Antykryzysowej 3.0

MFiPR zwiększa budżet na pożyczki z funduszy europejskich

Startuje cykl edukacyjnych wideokonferencji dla przedsiębiorców „Tarcza antykryzysowa dla biznesu”

Badania lekarskie i szkolenia BHP w dobie koronawirusa

Wytyczne dla salonów fryzjerskich

Wytyczne dla salonów kosmetycznych

ZUS: Nowa wersja wniosku o zwolnienie z opłacania składek (RDZ) na PUE ZUS

Nowe wnioski na PUE ZUS w związku z rozwiązaniami tzw. Tarcza Antykryzysowa 2.0

Nowy Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców Polskiego Funduszu Rozwoju

Tarcza Antykryzysowa 2.0 – wsparcie z ZUS

Ogólnopolska infolinia o Tarczy Antykryzysowej i wytycznych dla branż

Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju

Ruszyło przyjmowanie wniosków o wsparcie z Tarczy Finansowej PFR

Sporządzanie sprawozdania finansowego w czasie epidemii koronawirusa

Sporządzanie sprawozdania finansowego w czasie epidemii koronawirusa

Pakiet pomocy dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19

Wydłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego na kolejny okres

Pożyczka do 5000 zł nie tylko dla mikroprzedsiębiorców zatrudniających pracowników

Nowe rozwiązania przewidziane w Tarczy Antykryzysowej 2.0

WYSZUKAJ WSPARCIE DLA SWOJEJ FIRMY

Nowe terminy obowiązków sprawozdawczych wynikające z ustawy COVID-19

Wsparcie firm z funduszy europejskich

Uprawnienia dla spółdzielni w ramach Tarczy Antykryzysowej

Dopłaty dla pracowników niepełnosprawnych. Zmiany w ustawie o rehabilitacji osób niepełnoprawnych i zatrudnieniu wspomaganym

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet, bezpiecznie i wygodnie!

Umorzenie zaległości podatkowych

Odroczenie terminu zaległości podatkowych

Rozłożenie na raty zaległości podatkowych

Ulgi dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy po 25 marca 2020 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA RZEMIEŚLNIKÓW

Samozatrudnienie a kształcenie uczniów - Odpowiedzi na pytania rzemieślników

Czy cechy są organizacjami pozarządowymi?

Pomoc z tarczy Antykryzysowej a brak zatrudnienia pracownika 31 grudnia 2019 r.

Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych

Firma nie zatrudniająca pracowników może ubiegać się o pożyczkę z FP

ZUS wyjaśnia wątpliwości rzemieślników

Zwolnienia ze składek ZUS dla organizacji rzemieślniczych

Komentarz ZRP do zwolnienia ze składek ubezpieczeniowych

OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Szczególne środki bezpieczeństwa w czasie pandemii – zalecenia

Procedury postępowania w zakładach przemysłowych na wypadek potwierdzenia lub podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2

Bezpieczny powrót do pracy – zalecenia PIP

Rozporządzenie dot. zakrywania ust i nosa

Tymczasowe zalecenia dla pracodawców w związku z koronawirusem SARS-CoV-2

Koronawirus: informacje i zalecenia

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

Czasowe ograniczenia funkcjonowania instytucji lub zakładów pracy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego

Ministerstwo Rozwoju - Zalecenia dla zakładów pracy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej - Pracownik i przedsiębiorca w obliczu koronawirusa - praktyczny poradnik

OŚWIATA ZAWODOWA

Wystąpienie skierowane do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się dzieci w wieku do 16 lat

Praktyczna nauka zawodu w nowych wytycznych rządu

Od 30 listopada 2020 r. uczniowie szkół branżowych I stopnia wracają do praktycznej nauki zawodu

Pismo ZRP do Podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii w celu wypracowania propozycji rozwiązań umożliwiających realizację praktycznej nauki zawodu przez młodocianych pracowników

ZRP występuje o umożliwienia kontynuacji zajęć praktycznych uczniom szkół branżowych

Dokształcanie pozaszkolne pracowników młodocianych

Kiedy młodociani pracownicy nie mogą być zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy

Uczniowie szkół branżowych I stopnia zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy

Legalizacja świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich od 19 października 2020 r.

Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami

Pismo ZRP do MEN w sprawie powrotu pracowników młodocianych do realizacji praktycznej nauki zawodu

Pracownicy młodociani w Tarczy antykryzysowej 4.0

Pismo ZRP do MEN ws umożliwienia kontynuacji zajęć praktycznych młodocianym pracownikom i uczniom szkół branżowych I stopnia

Pismo ZRP do MRPiPS ws umożliwienia kontynuacji zajęć praktycznych młodocianym pracownikom i uczniom szkół branżowych I stopnia

Odpowiedź MEN na pismo ZRP w sprawie powrotu uczniów do realizacji programu praktycznej nauki zawodu

MEN wznawia od 1 czerwca praktyki i zajęcia praktyczne dla uczniów klas III szkół branżowych

Ponowne pismo ZRP do MRPiPS ws powrotu uczniów do realizacji programu praktycznej nauki zawodu

Ponowne pismo ZRP do MEN ws powrót uczniów do realizacji programu praktycznej nauki zawodu

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

Odmrażanie gospodarki a pracownicy młodociani

Pismo ZRP do MRPiPS ws powrotu uczniów do realizacji programu praktycznej nauki zawodu

Pismo ZRP do MEN ws powrotu uczniów do realizacji programu praktycznej nauki zawodu

SPROSTOWANIE dot. opinii nt. zwolnienia młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie zawieszenia zajęć w placówkach systemu oświaty

Świadczenie pracy pracowników młodocianych

Pracownicy młodociani wyłączeni z liczby ubezpieczonych

Młodociani pracownicy w rzemiośle - wyjątkowe rozwiązania w czasie pandemii

Komunikat MRPiPS oraz MEN ws. pracowników młodocianych

Komunikat w sprawie sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych

Komunikat w sprawie sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych - Uzupełnienie

STANOWISKA I OPINIE ZWIĄZKU RZEMIOSŁA POLSKIEGO

Rzemiosło w czasach drugiej fali pandemii Covid-19. Problemy i wyzwania oraz oczekiwane rozwiązania

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości - ratujmy wspólnie miejsca pracy!

Odpowiedź Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii

Apel partnerów społecznych o powstrzymanie się przed lockdownem

Pismo do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosława Gowina

Sytuacja gospodarcza w Polsce w związku z pandemią COVID-19

Apel do Premiera RP w sprawie ograniczenia działalności lokali gastronomicznych

Stanowisko ZRP w sprawie rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Pismo ZRP do Prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju ws Tarczy Finansowej

Apel Rady Przedsiębiorczości do Premiera RP

Apel Rady Przedsiębiorczości do Ministerstwa Sprawiedliwości

Analiza wpływu pandemii COVID-19 na stan firm rzemieślniczych na podstawie ankiety Izby Rzemieślniczej w Katowicach

Propozycje legislacyjne ZRP do stanowiska „Tarcza Antykryzysowa 3.0 i odmrażanie gospodarki - postulaty rzemiosła” przekazane stronie rządowej oraz do Senatu RP

Stanowisko ZRP do projektu Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie maksymalnych marż hurtowych i detalicznych stosowanych w sprzedaży niektórych maseczek

Apel ZRP do Rzecznika MŚP o ogłoszenie daty zakończenia ograniczeń dla firm

24.04.2020 r. - Tarcza Antykryzysowa 3.0 i odmrażanie gospodarki - postulaty rzemiosła

Kolejne postulaty ZRP do Tarczy Antykryzysowej 3.0

Apel Rady Przedsiębiorczości do Prezydenta RP, Premiera RP, Marszałka Sejmu RP i Marszałka Senatu RP

Ankieta ZRP “Koronawirus - sytuacja zakładów rzemieślniczych”

Apel Rady Przedsiębiorczości do Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP i Premiera RP

Apel partnerów społecznych Rady Dialogu Społecznego

Stanowisko ZRP w sprawie działań dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw na poziomie UE

Apel ZRP do Premiera Mateusza Morawieckiego

Stanowisko ZRP COVID-19 Specustawa

Wniosek uzupełniający ZRP do stanowiska w sprawie COVID-19 Specustawy

Deklaracja o reaktywacji Rady Przedsiębiorczości

Stanowisko ZRP w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady - COM(2020) 113

Apel partnerów RDS w sprawie instrumentów ochrony miejsc pracy

19.03.2020 r. - Stanowisko ZRP w sprawie pakietu osłonowego tzw. tarczy antykryzysowej

16.03.2020 r. - Apel ZRP o instrumenty wsparcia na miarę mikro i małych firm rzemieślniczych

Apel specjalny ZRP

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018