STANOWISKA I OPINIE ZWIĄZKU RZEMIOSŁA POLSKIEGO I INNE Z UDZIAŁEM ZRP

66.  25.05.2021 APEL RADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SPRAWIE KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY
65.  05.05.2021  APEL RADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ PRAC URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W OKRESIE PANDEMII COVID-19
64.  29.04.2021 Partnerzy społeczni, członkowie Rady Dialogu Społecznego zwrócili się do premiera o włączenie do Krajowego Planu Odbudowy (KPO) priorytetu „wzmocnienie dialogu społecznego”.
63.  27.04.2021 Wniosek ZRP w sprawie umorzenia subwencji udzielanej przedsiębiorcom w ramach Tarczy Finansowej PFR dla MŚP 1.0

62.     26.04.2021 Apel Rady Przedsiębiorczości ws. zniesienia obostrzeń
61.     21.04.2021 Stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego do projektu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
60.     19.04.2021 Rekomendacje Rady Przedsiębiorczości w sprawie tworzenia warunków dla polskich przedsiębiorstw w drodze do Gospodarki 4.0
59.     15.04.2021 Ponad 30 organizacji biznesowych i think tanków apeluje do rządu: zreformujmy klin podatkowy, ale nie zabijajmy klasy średniej
58.     26.03.2021 Wniosek Związku Rzemiosła Polskiego skierowany do Pani Olgi Semeniuk Podsekretarz Stanu w MRPiT o uzupełnienie przedmiotowego rozporządzenia o zapisy, które umożliwią wyłączenie spod rygoru zakazu, organizowanie zawodowych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich

57.     03.03.2021 Apel Rady Przedsiębiorczości w sprawie konieczności tworzenia odpowiednich warunków prawnych i ekonomicznych funkcjonowania sektora bankowego w Polsce
56.     26.02.2021APEL RADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM PARTNERÓW GOSPODARCZYCH W PRACACH NAD KRAJOWYM PLANEM ODBUDOWY
55.     25.02.2021 GOSPODARCZE KONSEKWENCJE OPÓŹNIENIA IMPLEMENTACJI EUROPEJSKIEJ DYREKTYWY RESTRUKTURYZACYJNEJ STANOWISKO RADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
54.     25.02.2021 Apel partnerów społecznych w RDS o otwarcie gospodarki przy zachowaniu reżimu sanitarnego
53.     22.02.2021 Płaca minimalna musi być przewidywalna oraz bezpieczna społecznie i gospodarczo. Rekomendacja Rady Przedsiębiorczości.
52.     15.02.2021 Apel Rady Przedsiębiorczości o uregulowanie pracy zdalnej w sposób elastyczny
51.     11.02.2021Wystąpienie ZRP do MEiN odnośnie uwzględnienia w najbliższych etapach szczepień instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych w Narodowym Programie Szczepień
50.     11.02.2021 Wystąpienie ZRP do MRPiT odnośnie uwzględnienia w najbliższych etapach szczepień instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych w Narodowym Programie Szczepień

49.     03.02.2021 Stanowisko ZRP odnośnie podejmowania działalności gospodarczej przez młodzież oraz wsparcia przygotowania zawodowego
48.     21.01.2021 Rada Przedsiębiorczości apeluje o stopniowe odmrażanie gospodarki
47.     19.01.2021 Rada Przedsiębiorczości apeluje do rządu o wdrożenie wiarygodnego planu działania
46.     12.01.2021 Wystąpienie ZRP odnośnie uwzględnienia w najbliższych etapach szczepień mistrzów szkolących uczniów w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień

45.     27.12.2020   Wystąpienie ZRP odnośnie uwzględnienia w najbliższych etapach szczepień mistrzów szkolących uczniów w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień
44.     21.12.2020 Stanowisko Rady Naukowej przy Rzeczniku MŚP ws. lockdownu
43.    19.12.2020 Rzemiosło w czasach drugiej fali pandemii Covid-19. Problemy i wyzwania oraz oczekiwane rozwiązania
42.     17.12.2020  Apel do Rządu RP o pilne modyfikacje w Tarczy Antykryzysowej 6.0
Odpowiedź Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na Apel ZRP dotyczący wsparcia polskich przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej 6.0
41.     17.12,2020   Uwagi Związku Rzemiosła Polskiego do wprowadzonych narzędzi pomocowych w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej 6.0
40.    15.12.2020 Odpowiedź Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii
39.  27.11.2020 Wystąpienie skierowane do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się dzieci w wieku do 16 lat
38.  24.11.2020 Pismo ZRP do Podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii w celu wypracowania propozycji rozwiązań umożliwiających realizację praktycznej nauki zawodu przez młodocianych pracowników
37.  09.11.2020 Stanowisko Rady Przedsiębiorczości – ratujmy wspólnie miejsca pracy!
36.  06.11.2020 ZRP występuje o umożliwienia kontynuacji zajęć praktycznych uczniom szkół branżowych
35.  03.11.2020 Apel partnerów społecznych o powstrzymanie się przed lockdownem
34.  02.11.2020  Pismo do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosława Gowina
33. 30.10.2020 Sytuacja gospodarcza w Polsce w związku z pandemią COVID-19
32.  23.10.2020 Apel do Premiera RP w sprawie ograniczenia działalności lokali gastronomicznych
31.  24.06.2020 Pismo ZRP do MEN w sprawie powrotu pracowników młodocianych do realizacji praktycznej nauki zawodu
30.  02.06.2020 Pismo ZRP do MEN ws umożliwienia kontynuacji zajęć praktycznych młodocianym pracownikom i uczniom szkół branżowych I stopnia
29.  02.06.2020 Pismo ZRP do MRPiPS ws umożliwienia kontynuacji zajęć praktycznych młodocianym pracownikom i uczniom szkół branżowych I stopnia
28.  28.05.2020 Stanowisko ZRP w sprawie rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19
27.  21.05.2020 Ponowne pismo ZRP do MEN ws powrót uczniów do realizacji programu praktycznej nauki zawodu
Odpowiedź MEN na pismo ZRP w sprawie powrotu uczniów do realizacji programu praktycznej nauki zawodu
26.  21.05.2020 Ponowne pismo ZRP do MRPiPS ws powrotu uczniów do realizacji programu praktycznej nauki zawodu
25.  14.05.2020 Pismo ZRP do Prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju ws Tarczy Finansowej
24.  05.05.2020 Pismo ZRP do MRPiPS ws powrotu uczniów do realizacji programu praktycznej nauki zawodu
23.  05.05.2020 Pismo ZRP do MEN ws powrotu uczniów do realizacji programu praktycznej nauki zawodu
22.  04.05.2020 Apel Rady Przedsiębiorczości do Premiera RP
21.  04.05.2020 Stanowisko ZRP do projektu Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie maksymalnych marż hurtowych i detalicznych stosowanych w sprzedaży niektórych maseczek
20.  04.05.2020 Apel Rady Przedsiębiorczości do Ministerstwa Sprawiedliwości
19.  01.05.2020 Analiza wpływu pandemii COVID-19 na stan firm rzemieślniczych na podstawie ankiety Izby Rzemieślniczej w Katowicach
18.  30.04.2020 Propozycje legislacyjne ZRP do stanowiska „Tarcza Antykryzysowa 3.0 i odmrażanie gospodarki – postulaty rzemiosła” przekazane stronie rządowej oraz do Senatu RP
17.  28.04.2020 Apel ZRP do Rzecznika MŚP o ogłoszenie daty zakończenia ograniczeń dla firm
16.  24.04.2020  Tarcza Antykryzysowa 3.0 i odmrażanie gospodarki – postulaty rzemiosła
15.  16.04.2020 Kolejne postulaty ZRP do Tarczy Antykryzysowej 3.0
14.  03.04.2020 Apel Rady Przedsiębiorczości do Prezydenta RP, Premiera RP, Marszałka Sejmu RP i Marszałka Senatu RP
13.  01.04.2020 Ankieta ZRP “Koronawirus – sytuacja zakładów rzemieślniczych”
12.  30.03.2020 Apel Rady Przedsiębiorczości do Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP i Premiera RP
11.  30.03.2020 Apel partnerów społecznych Rady Dialogu Społecznego
10.  27.03.2020 Stanowisko ZRP w sprawie działań dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw na poziomie UE
9.  25.03.2020 Apel ZRP do Premiera Mateusza Morawieckiego
8.  25.03.2020 Wniosek uzupełniający ZRP do stanowiska w sprawie COVID-19 Specustawy
7.  24.03.2020 Deklaracja o reaktywacji Rady Przedsiębiorczości
6.  23.03.2020 Stanowisko ZRP COVID-19 Specustawa
5.  20.03.2020 Stanowisko ZRP w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady – COM(2020) 113
4.  19.03.2020   Stanowisko ZRP w sprawie pakietu osłonowego tzw. tarczy antykryzysowej
3.  18.03.2020 Apel partnerów RDS w sprawie instrumentów ochrony miejsc pracy
2.  16.03.2020 Apel specjalny ZRP
1.   16.03.2020 – Apel ZRP o instrumenty wsparcia na miarę mikro i małych firm rzemieślniczych

OŚWIATA ZAWODOWA

Kształcenie zawodowe i praktyki zawodowe od 4 do 30 maja

Zasady pracy szkół i placówek od 26 kwietnia – Praktyczna nauka zawodu – zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

Dot. zakazu świadczenia usług fryzjerskich – praktyczna nauka zawodu młodocianych pracowników

Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia

Do 18 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek.

UWAGA ! Od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r. uczniowie szkół branżowych I stopnia będący młodocianymi pracownikami zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy!

Do końca lutego działalność szkół i placówek na dotychczasowych zasadach/Wytyczne MEiN, GIS i MZ dla szkół 

Włączenie nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu do grupy priorytetowej w Narodowym Programie Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Praktyczna nauka zawodu w nowych wytycznych rządu

Od 30 listopada 2020 r. uczniowie szkół branżowych I stopnia wracają do praktycznej nauki zawodu

Dokształcanie pozaszkolne pracowników młodocianych

Kiedy młodociani pracownicy nie mogą być zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy

Uczniowie szkół branżowych I stopnia zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy

Legalizacja świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich od 19 października 2020 r.

Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami

Pracownicy młodociani w Tarczy antykryzysowej 4.0

MEN wznawia od 1 czerwca praktyki i zajęcia praktyczne dla uczniów klas III szkół branżowych

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

Odmrażanie gospodarki a pracownicy młodociani

SPROSTOWANIE dot. opinii nt. zwolnienia młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie zawieszenia zajęć w placówkach systemu oświaty

Świadczenie pracy pracowników młodocianych

Pracownicy młodociani wyłączeni z liczby ubezpieczonych

Młodociani pracownicy w rzemiośle – wyjątkowe rozwiązania w czasie pandemii

Komunikat MRPiPS oraz MEN ws. pracowników młodocianych

Komunikat w sprawie sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych

Komunikat w sprawie sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych – Uzupełnienie

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Tarcza Antykryzysowa 9.0 – pomoc z ZUS

Pełne umorzenie subwencji PFR – garść wiedzy dla przedsiębiorców

Tarcza 9.0 przyjęta przez rząd, pomoc dla firm na marzec i kwiecień od 26 kwietnia 2021 r.

Tarcza 8.0 – wsparcie dla wybranych branż

Jakie wsparcie z ZUS można uzyskać w ramach Tarczy Antykryzysowej?- tabela podsumowywująca

Wsparcie z tzw. Tarczy Antykryzysowej 7.0

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, przedłożone przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Tarcza Finansowa 2.0 PFR dla MŚP

Objaśnienia prawne w zakresie możliwości jednoczesnego skorzystania przez przedsiębiorców ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, oraz z dofinansowania na ochronę miejsc pracy

Polityka Nowej Szansy

Płynność finansowa organizacji MŚP w drugiej fazie kryzysu COVID

Ponad połowa przedsiębiorców niepokoi się o przyszłość

Objaśnienia prawne w zakresie sposobu weryfikacji wielkości przedsiębiorstwa przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu subwencji finansowej w ramach tzw. tarczy finansowej

Objaśnienia prawne w przedmiocie ustalania wysokości spadku obrotów gospodarczych na potrzebę skorzystania przez MŚP z pomocy udzielanej przez PFR w ramach tzw. tarczy finansowej

Objaśnienia prawne w zakresie możliwości ubiegania się o subwencję finansową w ramach tzw. tarczy finansowej przez przedsiębiorców, którzy na dzień 31 grudnia 2019 roku zatrudniali wyłącznie pracowników na umowy cywilnoprawne lub tzw. osoby współpracujące

Pożyczki płynnościowe dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy będą zwalniani ze składek ZUS również w przypadku nadpłaty

Nowe zasady bezpieczeństwa dla 19 powiatów

Terminy zapłaty podatków w związku z Covid-19

Objaśnienia prawne w przedmiocie warunków skorzystania z dofinansowania do wynagrodzeń cudzoziemców na podstawie przepisów Tarczy antykryzysowej

Prezydent RP podpisał Tarczę antykryzysową 4.0

ZUS: Nowe rozwiązania wprowadzane ustawą z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

ZUS: Tylko do 30 czerwca można składać wniosek o zwolnienie ze składek

ZUS: Przy zwolnieniu z opłacania składek konieczne są deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne

Sprawdź online status wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dopłaty do oprocentowania kredytów zwolnione z podatku dochodowego

Tarcza 4.0 przyjęta przez Sejm

Objaśnienia MRPiPS w sprawie pomocy finansowej z Tarczy antykryzysowej

Objaśnienia MRPiPS w sprawie świadczenia postojowego

Serwis „Bezpieczeństwo pracy w czasie pandemii COVID-19”

Nowe rozwiązania przewidziane w ustawie o tzw. Tarczy Antykryzysowej 3.0

MFiPR zwiększa budżet na pożyczki z funduszy europejskich

Startuje cykl edukacyjnych wideokonferencji dla przedsiębiorców „Tarcza antykryzysowa dla biznesu”

Badania lekarskie i szkolenia BHP w dobie koronawirusa

Wytyczne dla salonów fryzjerskich

Wytyczne dla salonów kosmetycznych

ZUS: Nowa wersja wniosku o zwolnienie z opłacania składek (RDZ) na PUE ZUS

Nowe wnioski na PUE ZUS w związku z rozwiązaniami tzw. Tarcza Antykryzysowa 2.0

Nowy Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców Polskiego Funduszu Rozwoju

Tarcza Antykryzysowa 2.0 – wsparcie z ZUS

Ogólnopolska infolinia o Tarczy Antykryzysowej i wytycznych dla branż

Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju

Ruszyło przyjmowanie wniosków o wsparcie z Tarczy Finansowej PFR

Sporządzanie sprawozdania finansowego w czasie epidemii koronawirusa

Sporządzanie sprawozdania finansowego w czasie epidemii koronawirusa

Pakiet pomocy dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19

Wydłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego na kolejny okres

Pożyczka do 5000 zł nie tylko dla mikroprzedsiębiorców zatrudniających pracowników

Nowe rozwiązania przewidziane w Tarczy Antykryzysowej 2.0

WYSZUKAJ WSPARCIE DLA SWOJEJ FIRMY

Nowe terminy obowiązków sprawozdawczych wynikające z ustawy COVID-19

Wsparcie firm z funduszy europejskich

Uprawnienia dla spółdzielni w ramach Tarczy Antykryzysowej

Dopłaty dla pracowników niepełnosprawnych. Zmiany w ustawie o rehabilitacji osób niepełnoprawnych i zatrudnieniu wspomaganym

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet, bezpiecznie i wygodnie!

Umorzenie zaległości podatkowych

Odroczenie terminu zaległości podatkowych

Rozłożenie na raty zaległości podatkowych

Ulgi dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy po 25 marca 2020 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA RZEMIEŚLNIKÓW

Samozatrudnienie a kształcenie uczniów – Odpowiedzi na pytania rzemieślników

Czy cechy są organizacjami pozarządowymi?

Pomoc z tarczy Antykryzysowej a brak zatrudnienia pracownika 31 grudnia 2019 r.

Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych

Firma nie zatrudniająca pracowników może ubiegać się o pożyczkę z FP

ZUS wyjaśnia wątpliwości rzemieślników

Zwolnienia ze składek ZUS dla organizacji rzemieślniczych

Komentarz ZRP do zwolnienia ze składek ubezpieczeniowych

OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Szczególne środki bezpieczeństwa w czasie pandemii – zalecenia

Procedury postępowania w zakładach przemysłowych na wypadek potwierdzenia lub podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2

Bezpieczny powrót do pracy – zalecenia PIP

Rozporządzenie dot. zakrywania ust i nosa

Tymczasowe zalecenia dla pracodawców w związku z koronawirusem SARS-CoV-2

Koronawirus: informacje i zalecenia

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

Czasowe ograniczenia funkcjonowania instytucji lub zakładów pracy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego

Ministerstwo Rozwoju – Zalecenia dla zakładów pracy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej – Pracownik i przedsiębiorca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik

Najnowsze wpisy

Udostępnij

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Odwiedź nas na