Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Reprezentacja zewnętrzna ZRP w Radzie Dialogu Społecznego

Adam GOLEMBOWSKI - Członek Podzespołu, rekomendowany przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu

 

Rada Dialogu Społecznego

Jan GOGOLEWSKI – Wiceprzewodniczący RDS, Prezes ZRP
Janusz KOWALSKI – Członek RDS, Wiceprezes ZRP
Janusz PIĄTEK– Członek RDS, Wiceprezes ZRP
Jan KLIMEK – Członek RDS, Wiceprezes ZRP
Edyta DOBOSZYŃSKA – Sekretarz Prezydium RDS, Dyrektor Generalny ZRP

Zespoły Problemowe Rady Dialogu Społecznego

Zespół ds. ubezpieczeń społecznych Janusz PIĄTEK - Członek Zespołu, Wiceprezes ZRP
Tadeusz SZEWCZYK - Członek Zespołu, Członek Zarządu ZRP
Mariola ROGUSKA-KOPAŃCZYK - Ekspert (rekomendowana przez NRZHiU)
Zespół ds. polityki gospodarczej i rynku pracy mec. Robert GIERSZEWSKI - Członek Zespołu
Jolanta KOSAKOWSKA - Członek Zespołu, Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP
Wacław NAPIERAŁA - Ekspert, Wiceprezes ZRP
Janusz BORZYŃSKI -  Ekspert, rekomendowany przez Izbę Rzemieślniczą Mazowsza, Kurpii i Podlasia w Warszawie
Podzespół ds. reformy polityki rynku pracy Janusz BORZYŃSKI - Członek Podzespołu, rekomendowany przez Izbę Rzemieślniczą Mazowsza, Kurpii i Podlasia w Warszawie
Tomasz WIKA - Członek Podzespołu, rekomendowany przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu
Zespół problemowy ds. budżetu,
wynagrodzeń i świadczeń socjalnych
Antoni ODZIMEK -  Członek Zespołu, rekomendowany przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu
Małgorzata Gryglewska - Członek Zespołu, rekomendowana przez Izbę Rzemieślniczą w Łodzi
Zespół ds. rozwoju dialogu społecznego Antoni ODZIMEK -  Członek Zespołu, rekomendowany przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu
Edyta DOBOSZYŃSKA - Członek Zespołu, Dyrektor Generalny ZRP
Grupa robocza ds.
europejskiego dialogu społecznego
Edyta DOBOSZYŃSKA - Moderator ze strony pracodawców, Dyrektor Generalny ZRP
Zespół ds. usług publicznych Janusz KOWALSKI - Członek Zespołu, Wiceprezes ZRP
Jan WITKOWSKI - Członek Zespołu, Członek Zarządu ZRP
Jolanta KOSAKOWSKA - Ekspert, Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej Problematyki Społecznej ZRP
Podzespół ds. Krajowej Administracji Skarbowej Janusz KOWALSKI - Członek Podzespołu, Wiceprezes ZRP
Małgorzata Gryglewska - Członek Podzespołu, rekomendowana przez Izbę Rzemieślniczą w Łodzi
Podzespół ds. mundurowych Adam GOLEMBOWSKI - Członek Podzespołu, rekomendowany przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu
Podzespół ds. mundurowych Wacław NAPIERAŁA - Członek Podzespołu, Wiceprezes ZRP
Doraźny zespół ds. ochrony zdrowia Bogusława MICHALAK-TRYBUS - Członek Zespołu, Dyrektor Sanatorium Uzdrowiskowego "Piast"
Ewa JANKOWSKA - Członek Zespołu, Prezes Zarządu PASMI
Zespół ds. funduszy europejskich Jan KLIMEK - Przewodniczący Zespołu, Wiceprezes ZRP
Bogumiła FRĄCKOWIAK - Członek Zespołu, rekomendowana przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu
Norbert PRUSZANOWSKI - Członek Zespołu, Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji ZRP
Zespół ds. prawa pracy Antoni GÓRSKI - Członek Zespołu, Wiceprezes ZRP
Elwira Wieczorek- Ekspert
Zespół ds. międzynarodowych Edyta DOBOSZYŃSKA - Członek Zespołu, Dyrektor Generalny ZRP
Norbert PRUSZANOWSKI - Członek Zespołu, Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji ZRP
Doraźny Zespół problemowy
ds. zamówień publicznych
Tadeusz SZEWCZYK - Członek Zespołu, Członek Zarządu ZRP
Kamil JAWORSKI - Członek Zespołu, rekomendowany przez Izbę Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu
Zespół ekspertów ds. nowelizacji
ustawy o RDS i innych instytucjach dialogu społecznego
Edyta DOBOSZYŃSKA - Członek Zespołu, Dyrektor Generalny ZRP

 

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego Zbigniew ŁADZIŃSKI  –  Wiceprzewodniczący, Członek Zarządu ZRP, Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu
Marian FORNALSKI – Członek, rekomendowany przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą we Wrocławiu
Zygmunt RZUCIDŁO – Członek, rekomendowany przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą we Wrocławiu
Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Piotr HADRYSIAK – Wiceprzewodniczący, rekomendowany przez Kujawsko – Pomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
Wiesław ŁASIŃSKI – Członek, rekomendowany przez Kujawsko – Pomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego Zbigniew MARCHWIAK – Wiceprzewodniczący, Wiceprezes ZRP, Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
Stanisław KOZYRSKI – Członek, rekomendowany przez Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
Jan PYZNARSKI  – Członek, rekomendowany przez Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubuskiego Krzysztof HNAT – Wiceprzewodniczący, Członek Zarządu ZRP, Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
Wacław NAPIERAŁA – Członek, Wiceprezes ZRP, Prezes Lubuskiej Izby Rzemieślniczej w Gorzowie Wlkp.
Stefan TOMCZAK –  Członek, rekomendowany przez Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego Stanisław SYGUŁA –  Wiceprzewodniczący, Członek Zarządu ZRP, Prezes Izby Rzemieślniczej w Łodzi
Lidia BUCZEK – Członek, rekomendowana przez Izbę Rzemieślniczą w Łodzi
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim Janusz KOWALSKI – Przewodniczący, Wiceprezes ZRP, Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie
Jan BŁASZKIEWICZ – Członek, rekomendowany przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie
Tadeusz SZEWCZYK – Członek, Członek Zarządu ZRP, Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Województwie Mazowieckim Witold BUCZYŃSKI – Czł0onek, rekomendowany przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie
Włodzimierz OSTROWSKI – Członek, Członek Zarządu ZRP, Prezes Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie
Marek SOKOŁOWSKI  –  Członek, rekomendowany przez Izbę Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Radomiu
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Opolu Wojciech Staruch – Członek, rekomendowany przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu
Józef Kamiński – Członek, rekomendowany przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu
Podkarpacka Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Tadeusz GORGOSZ – Wiceprzewodniczący, rekomendowany przez  Izbę Rzemieślniczą w Rzeszowie, Starszy Cechu w Jaśle  
Kazimierz RAK – Członek, rekomendowany przez  Izbę Rzemieślniczą w Rzeszowie  
Janusz WIKTOR  – Członek, rekomendowany przez  Izbę Rzemieślniczą w Rzeszowie  
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Podlaskiego Sylwester ZAWADZKI – Przewodniczący, Członek Zarządu ZRP, Prezes Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku
Ryszard BERENSZTEJN  – Członek, rekomendowany przez Izbę Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Białymstoku
Józef HORDEJUK  – Członek, rekomendowany przez Izbę Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Białymstoku
 Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku Tadeusz Zdunek – Wiceprzewodniczący, rekomendowany przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku
Zbigniew Stencel – Członek, Prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku
Małgorzata Wokacz-Zaborowska – Członek, rekomendowana przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach Jan KLIMEK – Przewodniczący, Wiceprezes ZRP, Prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Ryszard GENGE – Członek, rekomendowany przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Zbigniew WAWRZAK – Członek, rekomendowany przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Kielcach Krzysztof ORKISZ – Członek, rekomendowany przez Izbę Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach
Janusz PIĄTEK – Członek, Wiceprezes ZRP
Piotr PRĘDOTA – Członek, rekomendowany przez Izbę Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Antoni GÓRSKI - Wiceprzewodniczący, Wiceprezes ZRP, Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie
Jan MACKIEWICZ – Członek, rekomendowany przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie
Kazimierz SAMOKAR – Członek, rekomendowany przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Poznaniu Antoni ODZIMEK – Wiceprzewodniczący, rekomendowany przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu
Maciej CAŁKA – Członek, rekomendowany przez Izbę Rzemieślniczą w Kaliszu
Stanisław MARCZAK – Członek, rekomendowany przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Zachodniopomorskiego Dariusz SZULEJKO – Wiceprzewodniczący, Prezes Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie
Krzysztof GÓRALCZYK – Członek, rekomendowany przez Izbę Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie
Grzegorz MOZGA – Członek, rekomendowany przez Izbę Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie

 

związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018