Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Reprezentacja zewnętrzna ZRP w Radzie Dialogu Społecznego

Rada Dialogu Społecznego

Jan GOGOLEWSKI – Wiceprzewodniczący RDS, Prezes ZRP

Janusz KOWALSKI – Członek RDS, Wiceprezes ZRP

Janusz PIĄTEK– Członek RDS, Wiceprezes ZRP

Jan KLIMEK – Członek RDS, Wiceprezes ZRP

Edyta DOBOSZYŃSKA – Sekretarz Prezydium RDS, Dyrektor Generalny ZRP

Zespoły Problemowe Rady Dialogu Społecznego

Zespół ds. ubezpieczeń społecznych Janusz PIĄTEK - Członek Zespołu, Wiceprezes ZRP
Tadeusz SZEWCZYK - Członek Zespołu, Członek Zarządu ZRP
Mariola ROGUSKA-KOPAŃCZYK - Ekspert (rekomendowana przez NRZHiU)
Zespół ds. polityki gospodarczej i rynku pracy mec. Robert GIERSZEWSKI - Członek Zespołu
Jolanta KOSAKOWSKA - Członek Zespołu, Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP
Wacław NAPIERAŁA - Ekspert, Wiceprezes ZRP
Janusz BORZYŃSKI -  Ekspert, rekomendowany przez Izbę Rzemieślniczą Mazowsza, Kurpii i Podlasia w Warszawie
Podzespół ds. reformy polityki rynku pracy Janusz BORZYŃSKI - Członek Podzespołu, rekomendowany przez Izbę Rzemieślniczą Mazowsza, Kurpii i Podlasia w Warszawie
Tomasz WIKA - Członek Podzespołu, rekomendowany przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu
Zespół problemowy ds. budżetu,
wynagrodzeń i świadczeń socjalnych
Antoni ODZIMEK -  Członek Zespołu, Wiceprezes ZRP
Monika PIETRZAK - Członek Zespołu, rekomendowana przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie
Zespół ds. rozwoju dialogu społecznego Antoni ODZIMEK -  Członek Zespołu, Wiceprezes ZRP
Edyta DOBOSZYŃSKA - Członek Zespołu, Dyrektor Generalny ZRP
Grupa robocza ds.
europejskiego dialogu społecznego
Edyta DOBOSZYŃSKA - Moderator ze strony pracodawców, Dyrektor Generalny ZRP
Zespół ds. usług publicznych Janusz KOWALSKI - Członek Zespołu, Wiceprezes ZRP
Jan WITKOWSKI - Członek Zespołu, Członek Zarządu ZRP
Jolanta KOSAKOWSKA - Ekspert, Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej Problematyki Społecznej ZRP
Podzespół ds. Krajowej Administracji Skarbowej Janusz KOWALSKI - Członek Podzespołu, Wiceprezes ZRP
Monika PIETRZAK - Członek Podzespołu, rekomendowana przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie
Podzespół ds. mundurowych Adam GOLEMBOWSKI - Członek Podzespołu, rekomendowany przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu
Doraźny zespół ds. ochrony zdrowia Bogusława MICHALAK-TRYBUS - Członek Zespołu, Dyrektor Sanatorium Uzdrowiskowego "Piast"
Ewa JANKOWSKA - Członek Zespołu, Prezes Zarządu PASMI
Zespół ds. funduszy europejskich Jan KLIMEK - Przewodniczący Zespołu, Wiceprezes ZRP
Bogumiła FRĄCKOWIAK - Członek Zespołu, rekomendowana przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu
Norbert PRUSZANOWSKI - Członek Zespołu, Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji ZRP
Zespół ds. prawa pracy Antoni GÓRSKI - Członek Zespołu, Wiceprezes ZRP
Dominik ROBACKI - Członek Zespołu, Dyrektor Zespołu Samorządowo - Organizacyjnego ZRP
Elwira WIECZOREK - Ekspert
Zespół ds. międzynarodowych Edyta DOBOSZYŃSKA - Członek Zespołu, Dyrektor Generalny ZRP
Norbert PRUSZANOWSKI - Członek Zespołu, Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji ZRP
Doraźny Zespół problemowy
ds. zamówień publicznych
Tadeusz SZEWCZYK - Członek Zespołu, Członek Zarządu ZRP
Kamil JAWORSKI - Członek Zespołu, rekomendowany przez Izbę Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu
Zespół ekspertów ds. nowelizacji
ustawy o RDS i innych instytucjach dialogu społ.
Edyta DOBOSZYŃSKA - Członek Zespołu, Dyrektor Generalny ZRP
Dominik ROBACKI - Członek Zespołu, Dyrektor Zespołu Samorządowo - Organizacyjnego ZRP
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018