Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

ZRP w Radzie Dialogu Społecznego

ZRP w Radzie Dialogu Społecznego:
Jan Gogolewski - Prezes Zarządu ZRP, Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego
Janusz Piątek - zastępca Prezesa Zarządu ZRP
Jan Klimek - zastępca Prezesa Zarządu ZRP
Wladysław Jefremienko - zastępca Prezesa Zarządu ZRP
Janusz Kowalski - zastępca Prezesa Zarządu ZRP
Edyta Doboszyńska - Sekretarz Rady Dialogu Społecznego

Przedstawiciele ZRP w Problemowych Zespołach RDS
Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych:
Antoni Odzimek
Elżbieta Lutow

Zespół problemowy ds. prawa pracy:
Tadeusz Dąbrowski
Andrzej Stępnikowski

Zespół problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy:
Marchwiak Zbigniew
Kosakowska Jolanta

Zespół problemowy ds. ubezpieczeń społecznych:
Jan Klimek - przewodniczący Zespołu
Zbigniew Ładziński
Bogna Nowak-Turowiecka

Zespół problemowy ds. rozwoju dialogu społecznego:
Edyta Doboszyńska
Adam Paprocki

Zespół problemowy ds. funduszy europejskich:
Bogumiła Frąckowiak
Norbert Pruszanowski

Zespół problemowy ds. międzynarodowych:
Dariusz Gobis
Andrzej Stępnikowski

Doraźny Zespół ds. zamówień publicznych:
Tadeusz Szewczyk
Halina Matejek-Caban

Doraźny Zespół ds. projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej:
Elżbieta Lutow
Jadwiga Glimińska-Pawlic

Doraźny Zespół ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju:
Elżbieta Lutow

Zespół problemowy ds. usług publicznych:
Janusz Kowalski
Jan Witkowski

    • Podzespół ds. służb mundurowych:

Adam Golembowski

    • Podzespół ds. ochrony zdrowia:

Ewa Jankoska
Bogusława Michalak-Trybus

    • Podzespół ds. Krajowej Administracji Skarbowej:

Janusz Kowalski
Elżbieta Lutow

związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018