Reprezentacja zewnętrzna ZRP w Radzie Dialogu Społecznego

Nazwa gremium

Przedstawiciel ZRP

Rada Dialogu Społecznego

Jan GOGOLEWSKI

Wiceprzewodniczący RDS, Prezes ZRP

Janusz KOWALSKI

Członek RDS, Wiceprezes ZRP

Janusz PIĄTEK

Członek RDS, Wiceprezes ZRP

Jan KLIMEK

Członek RDS, Wiceprezes ZRP

Edyta DOBOSZYŃSKA

Sekretarz Prezydium RDS, Dyrektor Generalny ZRP

Zespoły Problemowe

Zespół ds. ubezpieczeń społecznych

Janusz PIĄTEK

Członek Zespołu, Wiceprezes ZRP

Tadeusz SZEWCZYK

Członek Zespołu, Członek Zarządu ZRP

Zespół ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

Wacław NAPIERAŁA

Członek Zespołu; Wiceprezes ZRP

Jolanta KOSAKOWSKA

Członek Zespołu; Dyr. Zesp.Oświaty Zawodowej i Problematyki Społ., ZRP

mec. Robert GIERSZEWSKI

stały ekspert

Janusz BORZYŃSKI

stały ekspert, Dyrektor Biura Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku

Podzespół ds. reformy polityki rynku pracy

Janusz BORZYŃSKI

Członek Podzespołu; Izba Rzemieślnicza Mazowsza Kurpi i Podlasia

Tomasz WIKA

Członek Podzespołu; Wielkopolska Izba Rzemieślnicza (Dyrektor Izby)

Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

Włodzimierz OSTROWSKI

Członek Zespołu, Członek Zarządu ZRP

Małgorzata GRYGLEWSKA

Członek Zespołu, Izba Rzemieślnicza w Łodzi (Dyrektor Izby)

Agata LUTOW

Stały Ekspert

Zespół ds. rozwoju dialogu społecznego

Antoni ODZIMEK

Członek Zespołu, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza (Zastępca Prezesa Izby)

Edyta DOBOSZYŃSKA

Członek Zespołu, Dyrektor Generalny ZRP

Grupa robocza ds. europejskiego dialogu społecznego

Edyta DOBOSZYŃSKA

Moderator ze strony pracodawców, Dyrektor Generalny ZRP

Zespół ds. usług publicznych

Janusz KOWALSKI

Członek Zespołu, Wiceprezes ZRP

Jan WITKOWSKI

Członek Zespołu, Członek Zarządu ZRP

Jolanta KOSAKOWSKA

Ekspert, Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej Problematyki Społecznej ZRP

Podzespół ds. zamówień publicznych

Tadeusz SZEWCZYK

Członek Podzespołu, Członek Zarządu ZRP

Sylwester ZAWADZKI

Członek Podzespołu, Członek Zarządu ZRP

Podzespół ds. Krajowej Administracji Skarbowej

Piotr ANTOSZEWSKI

Członek Podzespołu, Wiceprezes ZRP

Małgorzata GRYGLEWSKA

Członek Zespołu, Izba Rzemieślnicza w Łodzi (Dyrektor Izby)

Podzespół ds. mundurowych

Adam GOŁEMBOWSKI

Członek Podzespołu, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza (Członek Rady Izby)

Wacław NAPIERAŁA

Członek Podzespołu, Wiceprezes ZRP

Doraźny zespół ds. ochrony zdrowia

Bogusława MICHALAK-TRYBUS

Członek Zespołu, Dyrektor Sanatorium Uzdrowiskowego „Piast”

Ewa JANKOWSKA

Członek Zespołu, Prezes Zarządu PASMI

Zespół ds. funduszy europejskich

Jan KLIMEK; Przewodniczący Zespołu

Wiceprezes ZRP

Bogumiła FRĄCKOWIAK

Członek Zespołu, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza (Naczelnik Wydziału Promocji Gospodarczej)

Norbert PRUSZANOWSKI

Członek Zespołu, Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji, ZRP

Zdzisław Siwiński

Stały ekspert, Wiceprezes ZRP

Zespół ds. prawa pracy

Piotr HADRYSIAK

Członek Zespołu, Członek Komisji Rewizyjnej, Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Zespół ds. międzynarodowych

Edyta DOBOSZYŃSKA

Członek Zespołu, Dyrektor Generalny ZRP

Norbert PRUSZANOWSKI

Członek Zespołu, Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji ZRP

Zespół ekspertów ds. nowelizacji ustawy o RDS i innych instytucjach dialogu społecznego

Edyta DOBOSZYŃSKA

Członek Zespołu jako Sekretarz Prezydium RDS, Dyrektor Generalny ZRP

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego

Zbigniew ŁADZIŃSKI

Wiceprzewodniczący WRDS, Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu

Marian FORNALSKI

Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu

Zygmunt RZUCIDŁO

Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Piotr HADRYSIAK

Wiceprzewodniczący WRDS, Wiceprezes Kujawsko – Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Jacek TRELA

Prezes Kujawsko – Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego

Zbigniew MARCHWIAK

Wiceprzewodniczący WRDS, Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie

Stanisław KOZYRSKI

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie

Magdalena ZABŁOCKA

Dyrektor Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Województwie Lubuskim

Wacław NAPIERAŁA

Wiceprzewodniczący WRDS, Prezes Lubuskiej Izby Rzemieślniczej w Gorzowie Wlkp.

Włodzimierz IDZIOR

Lubuska Izba Rzemieślnicza w Gorzowie Wlkp.

Dariusz NĘDZA

Lubuska Izba Rzemieślnicza w Gorzowie Wlkp.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego

Stanisław SYGUŁA

Wiceprzewodniczący WRDS, Prezes Izby Rzemieślniczej w Łodzi

Lidia BUCZEK

Członek Zarządu Izby Rzemieślniczej w Łodzi

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim

Janusz KOWALSKI

Przewodniczący WRDS, Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie

Jan BŁASZKIEWICZ

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie

Tadeusz SZEWCZYK

Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Województwie Mazowieckim

Tadeusz KIEREPKA

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie

Włodzimierz OSTROWSKI

Prezes Izby Rzemieślniczej Mazowsza Kurpi i Podlasia w Warszawie

Marek SOKOŁOWSKI

Zastępca Prezesa Zarządu Izby Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Radomiu

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Opolu

Józef Kamiński

Wiceprezes Zarządu Izby Rzemieślniczej w Opolu

Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz

Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Opolu

Podkarpacka Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Tadeusz GORGOSZ

Wiceprzewodniczący WRDS, Sekretarz Zarządu Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie

Kazimierz RAK

Członek Zarządu Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie

Janusz WIKTOR

Członek Zarządu Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Podlaskiego

Sylwester ZAWADZKI

Prezes Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku

Ryszard BERENSZTEJN

Członek Zarządu Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku

Józef HORDEJUK

Dyrektor Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku

Tadeusz ZDUNEK

Zastępca Prezesa Zarządu Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku

Zbigniew STENCEL

Prezes Zarządu Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku

Małgorzata Wokacz-Zaborowska

Dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach

Jan KLIMEK

Przewodniczący WRDS, Prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

Ryszard GENGE

Członek Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

Zbigniew WAWRZAK

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Kielcach

Janusz PIĄTEK;

Prezes Zarządu Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach

Piotr PRĘDOTA

Dyrektor Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Adam Przybysz

Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Jan MACKIEWICZ

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Kazimierz SAMOKAR

Wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Poznaniu

Antoni ODZIMEK

Wiceprzewodniczący WRDS, Zastępca Prezesa Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu

Maciej CAŁKA

Członek Zarządu Izby Rzemieślniczej w Kaliszu

Karol PAWLAK

Zastępca Prezesa Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Zachodniopomorskiego

Dariusz SZULEJKO

Wiceprzewodniczący WRDS, Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej w Szczecinie

Marian BIECZYŃSKI

Członek Zarządu Izby Rzemieślniczej w Szczecinie

Grzegorz MOZGA

Członek Zarządu Izby Rzemieślniczej w Szczecinie