Reprezentacja zewnętrzna ZRP w Radzie Dialogu Społecznego

Adam GOLEMBOWSKI – Członek Podzespołu, rekomendowany przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu  

Rada Dialogu Społecznego

Jan GOGOLEWSKI – Wiceprzewodniczący RDS, Prezes ZRP
Janusz KOWALSKI – Członek RDS, Wiceprezes ZRP
Janusz PIĄTEK– Członek RDS, Wiceprezes ZRP
Jan KLIMEK – Członek RDS, Wiceprezes ZRP
Edyta DOBOSZYŃSKA – Sekretarz Prezydium RDS, Dyrektor Generalny ZRP

Zespoły Problemowe Rady Dialogu Społecznego

Zespół ds. ubezpieczeń społecznych Janusz PIĄTEK – Członek Zespołu, Wiceprezes ZRP
Tadeusz SZEWCZYK – Członek Zespołu, Członek Zarządu ZRP
Mariola ROGUSKA-KOPAŃCZYK – Ekspert (rekomendowana przez NRZHiU)
Zespół ds. polityki gospodarczej i rynku pracy mec. Robert GIERSZEWSKI – Członek Zespołu
Jolanta KOSAKOWSKA – Członek Zespołu, Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP
Wacław NAPIERAŁA – Ekspert, Wiceprezes ZRP
Janusz BORZYŃSKI –  Ekspert, rekomendowany przez Izbę Rzemieślniczą Mazowsza, Kurpii i Podlasia w Warszawie
Podzespół ds. reformy polityki rynku pracy Janusz BORZYŃSKI – Członek Podzespołu, rekomendowany przez Izbę Rzemieślniczą Mazowsza, Kurpii i Podlasia w Warszawie
Tomasz WIKA – Członek Podzespołu, rekomendowany przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu
Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Antoni ODZIMEK –  Członek Zespołu, rekomendowany przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu
Małgorzata Gryglewska – Członek Zespołu, rekomendowana przez Izbę Rzemieślniczą w Łodzi
Zespół ds. rozwoju dialogu społecznego Antoni ODZIMEK –  Członek Zespołu, rekomendowany przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu
Edyta DOBOSZYŃSKA – Członek Zespołu, Dyrektor Generalny ZRP
Grupa robocza ds. europejskiego dialogu społecznego Edyta DOBOSZYŃSKA – Moderator ze strony pracodawców, Dyrektor Generalny ZRP
Zespół ds. usług publicznych Janusz KOWALSKI – Członek Zespołu, Wiceprezes ZRP
Jan WITKOWSKI – Członek Zespołu, Członek Zarządu ZRP
Jolanta KOSAKOWSKA – Ekspert, Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej Problematyki Społecznej ZRP
Podzespół ds. Krajowej Administracji Skarbowej Janusz KOWALSKI – Członek Podzespołu, Wiceprezes ZRP
Małgorzata Gryglewska – Członek Podzespołu, rekomendowana przez Izbę Rzemieślniczą w Łodzi
Podzespół ds. mundurowych Adam GOLEMBOWSKI – Członek Podzespołu, rekomendowany przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu
Podzespół ds. mundurowych Wacław NAPIERAŁA – Członek Podzespołu, Wiceprezes ZRP
Doraźny zespół ds. ochrony zdrowia Bogusława MICHALAK-TRYBUS – Członek Zespołu, Dyrektor Sanatorium Uzdrowiskowego „Piast”
Ewa JANKOWSKA – Członek Zespołu, Prezes Zarządu PASMI
Zespół ds. funduszy europejskich Jan KLIMEK – Przewodniczący Zespołu, Wiceprezes ZRP
Bogumiła FRĄCKOWIAK – Członek Zespołu, rekomendowana przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu
Norbert PRUSZANOWSKI – Członek Zespołu, Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji ZRP
Zespół ds. prawa pracy Antoni GÓRSKI – Członek Zespołu, Wiceprezes ZRP
Elwira Wieczorek- Ekspert
Zespół ds. międzynarodowych Edyta DOBOSZYŃSKA – Członek Zespołu, Dyrektor Generalny ZRP
Norbert PRUSZANOWSKI – Członek Zespołu, Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji ZRP
Doraźny Zespół problemowy ds. zamówień publicznych Tadeusz SZEWCZYK – Członek Zespołu, Członek Zarządu ZRP
Kamil JAWORSKI – Członek Zespołu, rekomendowany przez Izbę Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu
Zespół ekspertów ds. nowelizacji ustawy o RDS i innych instytucjach dialogu społecznego Edyta DOBOSZYŃSKA – Członek Zespołu, Dyrektor Generalny ZRP
 
Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego Zbigniew ŁADZIŃSKI  –  Wiceprzewodniczący, Członek Zarządu ZRP, Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu
Marian FORNALSKI – Członek, rekomendowany przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą we Wrocławiu
Zygmunt RZUCIDŁO – Członek, rekomendowany przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą we Wrocławiu
Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Piotr HADRYSIAK – Wiceprzewodniczący, rekomendowany przez Kujawsko – Pomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
Wiesław ŁASIŃSKI – Członek, rekomendowany przez Kujawsko – Pomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego Zbigniew MARCHWIAK – Wiceprzewodniczący, Wiceprezes ZRP, Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
Stanisław KOZYRSKI – Członek, rekomendowany przez Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
Jan PYZNARSKI  – Członek, rekomendowany przez Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubuskiego Krzysztof HNAT – Wiceprzewodniczący, Członek Zarządu ZRP, Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
Wacław NAPIERAŁA – Członek, Wiceprezes ZRP, Prezes Lubuskiej Izby Rzemieślniczej w Gorzowie Wlkp.
Stefan TOMCZAK –  Członek, rekomendowany przez Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego Stanisław SYGUŁA –  Wiceprzewodniczący, Członek Zarządu ZRP, Prezes Izby Rzemieślniczej w Łodzi
Lidia BUCZEK – Członek, rekomendowana przez Izbę Rzemieślniczą w Łodzi
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim Janusz KOWALSKI – Przewodniczący, Wiceprezes ZRP, Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie
Jan BŁASZKIEWICZ – Członek, rekomendowany przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie
Tadeusz SZEWCZYK – Członek, Członek Zarządu ZRP, Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Województwie Mazowieckim Witold BUCZYŃSKI – Czł0onek, rekomendowany przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie
Włodzimierz OSTROWSKI – Członek, Członek Zarządu ZRP, Prezes Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie
Marek SOKOŁOWSKI  –  Członek, rekomendowany przez Izbę Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Radomiu
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Opolu Wojciech Staruch – Członek, rekomendowany przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu
Józef Kamiński – Członek, rekomendowany przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu
Podkarpacka Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Tadeusz GORGOSZ – Wiceprzewodniczący, rekomendowany przez  Izbę Rzemieślniczą w Rzeszowie, Starszy Cechu w Jaśle  
Kazimierz RAK – Członek, rekomendowany przez  Izbę Rzemieślniczą w Rzeszowie  
Janusz WIKTOR  – Członek, rekomendowany przez  Izbę Rzemieślniczą w Rzeszowie  
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Podlaskiego Sylwester ZAWADZKI – Przewodniczący, Członek Zarządu ZRP, Prezes Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku
Ryszard BERENSZTEJN  – Członek, rekomendowany przez Izbę Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Białymstoku
Józef HORDEJUK  – Członek, rekomendowany przez Izbę Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Białymstoku
 Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku Tadeusz Zdunek – Wiceprzewodniczący, rekomendowany przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku
Zbigniew Stencel – Członek, Prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku
Małgorzata Wokacz-Zaborowska – Członek, rekomendowana przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach Jan KLIMEK – Przewodniczący, Wiceprezes ZRP, Prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Ryszard GENGE – Członek, rekomendowany przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Zbigniew WAWRZAK – Członek, rekomendowany przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Kielcach Krzysztof ORKISZ – Członek, rekomendowany przez Izbę Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach
Janusz PIĄTEK – Członek, Wiceprezes ZRP
Piotr PRĘDOTA – Członek, rekomendowany przez Izbę Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Antoni GÓRSKI – Wiceprzewodniczący, Wiceprezes ZRP, Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie
Jan MACKIEWICZ – Członek, rekomendowany przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie
Kazimierz SAMOKAR – Członek, rekomendowany przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Poznaniu Antoni ODZIMEK – Wiceprzewodniczący, rekomendowany przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu
Maciej CAŁKA – Członek, rekomendowany przez Izbę Rzemieślniczą w Kaliszu
Stanisław MARCZAK – Członek, rekomendowany przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Zachodniopomorskiego Dariusz SZULEJKO – Wiceprzewodniczący, Prezes Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie
Krzysztof GÓRALCZYK – Członek, rekomendowany przez Izbę Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie
Grzegorz MOZGA – Członek, rekomendowany przez Izbę Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie