Wersja kontrastowa
 A
 A
 A
Wszystkie ()
Aktualności ()
Gospodarka ()
Kalendarium ()
Organizacje ()
komisje problemowe ()

dot. zapytania ofertowego na przygotowanie ekspertyzy dot. projektu aktu prawnego W związku z realizowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego projektem pt „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanym...

00

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł śp. Grzegorz Depta członek Stowarzyszenia Młynarzy RP, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Młynarzy RP  w latach 2001-2019 Prezes Firmy Interchemall Zespół Młynów Jelonki Sp. z o.o. Rodzinie...

00

Na obradach WRDS w Kielcach jednogłośnie uchwalono stanowisko w sprawie rekomendacji na rzecz przyjęcia zmian w subwencji oświatowej, wynikającej z rozporządzenia ministra edukacji w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji...

00

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł śp. Edward Jastrzębski wieloletni Prezes Zarządu Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka. Pożegnanie odbędzie się w dniu 08.08.2019 r. o godzinie 10:00 w sali A Cmentarza...

00

Kancelaria Prezydenta zaprasza do zgłaszania kandydatów w XVII edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP to wyróżnienie gospodarcze, przyznawane raz do roku przez Prezydenta...

00

Związek Rzemiosła Polskiego zwrócił się do Biura Rzecznika MŚP z pomysłem wprowadzenia w jednym wybranym przez podatnika miesiącu zwolnienia ze składek ZUS i podatku - czyli tzw. wakacji podatkowych. Takie rozwiązanie byłoby dużym...

00

W niedzielę 28 lipca na scenie Długi Targ przy Zielonej Bramie już po raz XXIV odbędzie się Gdańskie Święto Chleba, które każdego roku towarzyszy Jarmarkowi św. Dominika – jednemu z największych w Europie wydarzeń o charakterze...

10

30 września 2019 r. odbędzie się prestiżowy konkurs kulinarny WorldSkills Poland. Konkurs organizowany jest co dwa lata, a  Polska po raz pierwszy wzięła w nim udział w 2018 r. w Budapeszcie. Konkurs skierowany jest do młodych (18-25...

00

Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności, do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie ofertowe na przygotowanie ekspertyzy nt. „Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o...

00

dot. zapytania ofertowego na przygotowanie ekspertyzy dot. projektu aktu prawnego W związku z realizowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego projektem pt „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanym...

00

W dniu 25 czerwca w Pałacu Chodkiewiczów obradował coroczny sprawozdawczy Kongres Rzemiosła Polskiego. Obrady prowadziło Prezydium pod przewodnictwem prof. Jana Klimka, zastępcy Prezesa ZRP. Część roboczą Kongresu rozpoczął Prezes...

20

Dziś w Pałacu Chodkiewiczów rozpoczął się Kongres Rzemiosła Polskiego. Tradycyjnie przed jego rozpoczęciem odbyło się uroczyste wręczenie osobom zasłużonym dla środowiska rzemieślniczego Szabli Kilińskiego. Z rąk Jana Gogolewskiego,...

40

Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP Komisji Europejskiej, w ramach Forum Jednolitego Rynku i we współpracy z lokalnymi partnerami, podjęła się organizacji cyklu warsztatów dotyczących...

00

Dzisiaj odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego, w trakcie którego dyskutowano m.in. nt. projektowanej ulgi w podatku PIT dla osób do 26 roku życia. W...

00

dot. zapytania ofertowego na przygotowanie ekspertyzy dot. projektu aktu prawnego W związku z realizowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego projektem pt „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanym...

00

Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności, do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie ofertowe na przygotowanie ekspertyzy nt. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w...

00

Po upływie roku od momentu wejścia w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) i po zapoznaniu się z wnioskami zawartymi w ankietach odebranych od organizacji członkowskich, 12 czerwca 2019 r. Stowarzyszenie Małych i...

00

Szczepienia profilaktyczne, badania pod kątem wykrywania chorób nowotworowych, warsztaty żywieniowe z dietetykiem czy konsultacje z fizjoterapeutą – to przykłady działań służące budowaniu postaw prozdrowotnych, które swoim pracownikom...

00

W dniu 28 maja Kapituła Konkursu wybrała zwycięzców V Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Jakie znasz zawody”. Do etapu ogólnokrajowego weszły zwycięskie prace laureatów eliminacji regionalnych z każdej z trzech kategorii: praca...

10

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,  że w wieku 62 lat zmarł śp. Jan Guz wieloletni Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ). Przez całe życie aktywnie włączał się w życie społeczne kraju. Był...

00

Już 9 czerwca odbędzie się VI edycja Ogólnopolskiego Biegu Rzemieślnika. Impreza organizowana przez Cech Producentów Żywności w Katowicach. Celem wydarzenia jest promocja zawodu rzemieślnika oraz zdrowego, aktywnego stylu życia....

10

dot. zapytania ofertowego na przygotowanie ekspertyzy dot. projektu aktu prawnego W związku z realizowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego projektem pt „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanym...

00

Centrum Współpracy Przemysłowej UE-Japonia ogłosiło nabór wniosków na kolejne misje szkoleniowe WCM w Japonii. UE-Japonia to wyjątkowe przedsięwzięcie Komisji Europejskiej i rządu japońskiego. Jest to organizacja non-profit założona...

00

Ministerstwo Finansów przygotowało bezpłatną aplikację e-Sprawozdania Finansowe dla podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z załącznikami nr 1, 4, 5, 6 do ustawy o rachunkowości. Aplikacja desktopowa e-Sprawozdania...

00

W ramach nawiązanej współpracy z siecią EURES, Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaprasza pracodawców do udziału w kolejnych wirtualnych targach pracy organizowanych w ramach Europejskich Dni...

00

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,  że odszedł  śp. Otto Kentzler Niemiecki przedsiębiorca, Prezydent Rzemiosła, przez dwie dekady kierował Izbą Rzemieślniczą w Dortmundzie (1994-2014) oraz Centralnym Stowarzyszeniem...

10

Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności, do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Związek Rzemiosła Polskiego (zwany dalej Zamawiającym) w związku z realizacją projektu pt...

00

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Fundacja Potulicka serdecznie zapraszają do udziału w konkursie o Nagrodę im. Anieli hrabiny Potulickiej za sukces gospodarczy realizowany w duchu solidarnego humanizmu. Przyznawana od...

00

dot. zapytania ofertowego na przygotowanie ekspertyzy dot. projektu aktu prawnego W związku z realizowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego projektem pt „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanym...

00

Jak podaje portal Prawo.pl Ministerstwo Finansów będzie próbowało ograniczyć prawo do rozliczania PIT według stawki liniowej przez małe firmy. Zadaniem opracowywanego przez MF tzw. testu przedsiębiorcy będzie określenie, kto...

00

W dniu 8 kwietnia 2019 r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw Strategii „Europa 2020”, które  otworzył  Podsekretarz Stanu Pan Marek Niedużak. Pierwszym tematem posiedzenia było...

00

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Inicjatywą Mobilności Pracy przygotowuje Czarną Księgę bezprawnych praktyk, które stosowane są wobec pracodawców delegujących pracowników w ramach świadczenia usług....

00

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na seminarium pt.: Gospodarka odpadami w MŚP, które odbędzie się 5 kwietnia 2019 r., w centrum szkoleniowym Sienna Training Center, mieszczącym się przy ul. Siennej 73 w Warszawie....

00

Green Alley, sieć start-up w Circular Economy, wraz ze swoimi partnerami Seedmatch (Niemcy), Bethnal Green Ventures (UK) i R2PI (projekt Horizon 2020, którego SMEunited jest partnerem) ogłosiły uruchomienie nagrody Green Alley Award...

00

Do 7 kwietnia można zgłaszać wnioski do Europejskiej Nagrody Za Bezpieczeństwo Produktów (EU Product Safety Award). Ta unijna nagroda w zakresie bezpieczeństwa produktów nagradza przedsiębiorstwa, które starają się chronić konsumentów,...

00

W czwartek, 28 marca, o godz. 18.00 w Muzeum Warszawskiej Pragi (ul. Targowa 50/52) odbędzie się kolejne spotkanie branży kreatywnej. Przedstawiciele polskiego i brytyjskiego rynku rzemiosła artystycznego zastanowią się nad tym, jak...

00
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018