Wersja kontrastowa
 A
 A
 A
Wszystkie ()
Aktualności ()
Gospodarka ()
Kalendarium ()
Organizacje ()
komisje problemowe ()

Z wejściem w życie ustawy z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej powstanie instytucja zarządcy sukcesyjnego. Sukcesyjny zarządca powinien zapewnić ciągłość istnienia i funkcjonowania firmy po...

00

Nie ma konieczności zgłaszania kontrahentowi rachunku VAT. Takie objaśnienia opublikowało Ministerstwo Finansów dotyczące przepisów obowiązujących od 1 lipca br. o podzielonej płatności. System ten polega na podziale kwoty z faktury na...

00

Polscy pracownicy należą do największych optymistów w Europie. Dziewięciu na dziesięciu uważa, że  szybko znajdzie nową pracę. Największymi optymistami są technicy i robotnicy wykwalifikowani. Fachowcom trudno się dziwić. Obecnie...

00

Wewnątrz Rady Dialogu Społecznego (RDS) znajdują się organizacje, które oferują umowy cywilnoprawne, nie oferują etatów. Przedsiębiorcy i ich przedstawiciele są tym faktem zbulwersowani. RDS reprezentuje tylko największe organizacje...

00

Zakończono konsultacje Zielonej Księgi poświęconej problemowi zatorów płatniczych. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadziła badanie ankietowe w 386 firmach. Propozycje opisane  w Zielonej Księdze spotkały się z...

00

W czerwcu 2018r. awansowaliśmy jako kraj na 7. miejsce pod względem wykorzystania funduszy z tzw. Planu Junckera na inwestycje małych i średnich firm. Polska podniosła się o dwa miejsca i obecnie  znajdujemy się na siódmym miejscu pod...

00

Ministerstwo finansów przypomina, że od 1 bank/SKOK – realizując przelew podatkowy dotyczący zapłaty VAT do urzędu skarbowego – zawsze w pierwszej kolejności pobiera środki z rachunku VAT. W związku z powyższym zapłata VAT do urzędu...

00

9 lipca 2018 r. delegacja Związku Rzemiosła Polskiego spotkała się z przewodniczącym Stałego Komitetu Rady Ministrów, sekretarzem Stanu, Jackiem Sasinem. Wiceprezes Jan Klimek, dyrektor generalny Edyta Doboszyńska i ekspert ZRP Janusz...

00

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii informuje, że  z uwagi na duże zainteresowanie nową Koncepcją Prawa Zamówień Publicznych i Założeń Polityki Zakupowej Państwa, wydłużeniu uległ termin konsultacji dokumentu. Przedsiębiorcy...

00

Przedsiębiorcy mikro i MŚP mogą uzyskać wsparcie finansowe na profesjonalną pomoc projektanta, który sprawdzi potencjał wzorniczy Twojej firmy. Opracuje funkcjonalne rozwiązania produktowe wraz z optymalną technologią ich wytworzenia....

00

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej została przyjęta przez Parlament. Zmiany w sukcesji są przez przedsiębiorców oczekiwane od lat. Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom firm jednoosobowych. Dzięki...

00

5 lipca 2018 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym  (PPP) oraz niektórych innych ustaw. Kolejnym etapem legislacyjnym jest przekazanie dokumentu do Senatu. Głównym celem zmian jest poprawa otoczenia...

00

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju informuje o uruchomieniu w lipcu kolejnych 63 nowych konkursów.  Po środki unijne mogą sięgnąć m.in. przedsiębiorcy, samorządy, szkoły wyższe, czy też instytucje rynku pracy, ośrodki pomocy społecznej...

00

Z okazji oficjalnej wizyty Ministra Spraw Zagranicznych RP, Jacka Czaputowicza w Sudanie, jest możliwość wzięcia udziału w misji gospodarczej do tego kraju, organizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą, która odbędzie się w dniach...

00

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś.P. Mieczysława Lipowskiego Prezesa Zarządu Izby Rzemieślniczej Mazowsza Kurpi i Podlasia w Warszawie, członka Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego, wieloletniego działacza na rzecz...

00

Zgodnie z informacją Ministerstwo Finansów  zapłata w mechanizmie podzielonej płatności (MPP) jest możliwa wyłącznie na rachunek rozliczeniowy kontrahenta lub rachunek imienny w SKOK, otwarty w związku z prowadzoną działalnością...

00

Komisja Europejska przekazała UEAPME informację dot. wniosku legislacyjnego w sprawie ograniczenia produkcji tłuszczów trans do 2% na 100 g produktu spożywczego, głównie pod kątem wpływu na zdrowie i zmniejszenia spożycia tłuszczów. KE...

00

Projekt PARP adresowany jest do pracowników przedsiębiorstw, którzy będą mogli skorzystać ze szkoleń i doradztwa, wynikających z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Konkurs pozwoli wybrać operatorów, którym zostaną powierzone...

00

Ministerstwo Rodziny Pracy i Problematyki Społecznej informuje, że w 2018 roku nie udostępnia na PUE ZUS wniosku „Dobry start” (tzw. wniosek 300+). Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 1 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych...

00

Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które 29 czerwca br. odbyło się w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, w dużej części poświecone było tematowi szkolnictwa zawodowego. Jacek Hordejuk,...

00

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie art. 47 ust. 10j ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.1)) ogłasza, że w okresie od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 30...

00

30 czerwca 2018 r. zacznie obowiązywać ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, która poszerza obszar do niemal 100% terenów inwestycyjnych w Polsce, gdzie można uzyskać zachęty podatkowe. W opinii Ministerstwa Przedsiębiorczości i...

00

Od 1 lipca wszyscy podatnicy, w tym mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, przekazują struktury JPK na żądanie organów podatkowych w trakcie postępowania podatkowego,...

00

27 czerwca br., z inicjatywy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, odbyło się spotkanie poświęcone problemom związanym ze stosowaniem przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Spotkaniu przewodniczył...

00

Na podstawie art. 40d ust. 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.1)) Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza, że wskaźnik kwartalnej waloryzacji składek na...

00

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zaprasza na bezpłatne szkolenie „Konstrukcja budżetu projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu...

00

Adam Krzysztof Abramowicz po otrzymaniu nominacji na rzecznika małych i średnich przedsiębiorców złożył mandat poselski i odszedł z PIS. Jak sam mówi, na początek, najważniejszym celem będzie wprowadzenie Konstytucji Biznesu w życie,...

00

„Środowisko rzemiosła apeluje do polityków i przedstawicieli rządu o rezygnację z planowanych zmian w egzaminach czeladniczych” – czytamy w Pulsie Biznesu. „Obecnie przeprowadzają je komisje powoływane przez izby rzemieślnicze. Resort...

00

W najbliższym czasie Zakład Ubezpieczeń Społecznych roześle blisko 20 mln listów do odbiorów. List zawiera informację o Stanie Konta Ubezpieczonego (IOSKU). Otrzyma go każda osoba, której składka emerytalne chociaż raz została...

00

Silesia Chamber of Commerce Ltd. rozpoczyna nabór firm polskich na misję specjalną do Wielkiej Brytanii, która odbędzie się we wrześniu 2018 r. Celem misji są spotkania bezpośrednie z odpowiednikami angielskimi oraz omówienie...

00

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii informuje, że 22 czerwca 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 2018/886 (PDF 413 KB) nakładające dodatkowe cła na import określonych towarów pochodzących ze Stanów...

00

Ośrodek Enterprise Europe Network zaprasza przedsiębiorców z obszaru MŚP do udziału w bezpłatnym seminarium informacyjnym - Zatrudnianie cudzoziemców – aspekty prawne w świetle najnowszych zmian w 2018 r. Podczas szkolenia...

00

Polsko - Portugalska Izba Gospodarcza zaprasza do udziału w misji gospodarczej do São Paulo w Brazylii, która odbędzie się w dniach 21-26 października 2018 r. Misja organizowana jest wspólnie przez Polsko-Portugalską Izbę Gospodarczą...

00

Dzisiaj, 22 czerwca, Premier Mateusz Morawiecki powołał na 6-letnią kadencję Adama Abramowicza na Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (MŚP). Instytucja rzecznika jest jednym z filarów Konstytucji Biznesu i gwarantem jej...

00

19 czerwca w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyło się pierwsze  posiedzenie Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, pod przewodnictwem ministra Jerzego Kwiecińskiego z udziałem...

00

Przypominamy, że 13 czerwca 2018 r. weszły w życie rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące Rejestru Należności Publicznoprawnych (RNP).  W rejestrze będzie można sprawdzić dane m.in. osób fizycznych i prawnych, które zalegają z...

00

Jeszcze przez dzisiejszy dzień (21 czerwca) można wypełniać ankietę dot. zmian w przepisach o rachunkowości. Zapraszamy do odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie oraz do zgłaszania własnych propozycji rozwiązań, które mogą okazać się...

00

Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi e-mailami z informacją o „zwrocie podatku". Rozsyłana wiadomość nie pochodzi z Ministerstwa Finansów. Nie należy otwierać ani wiadomości, ani załącznika, który zawiera złośliwy kod....

00

Minister Finansów, Teresa Czerwińska przedstawiając rozwiązania, jakie zawierać będzie przygotowywane prawo podatkowe podkreśliła, że Nowa Ordynacja Podatkowa ma dać poczucie bezpieczeństwa i pewności podatnikom oraz zapewnić sprawność...

00

Informujemy o zmianie terminu konsultacji z rzemieślnikami utworzenia na terenie „Młynu Michla” Praskiego Domu Rzemiosła. Organizatorzy zapraszają na spotkanie 25 czerwca o godzinie 18.00 w Centrum Kreatywności Targowa, a nie jak...

00

UEAPME dołącza do kampanii "Małe jest piękne" w ramach nowego rozporządzenia w sprawie projektowania rynku energii elektrycznej. W wyniku konsultacji większość z państwa poparła pomysł przystąpienia UEAPME do koalicji "Małe jest...

00
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018