Wersja kontrastowa
 A
 A
 A
Wszystkie ()
Aktualności ()
Gospodarka ()
Kalendarium ()
Organizacje ()
komisje problemowe ()

Raport A.T. Kearney pokazuje, że w Polsce coraz mniej pracowników godzi się na nielegalne zatrudnienie. Zmniejszyła się także liczba przedsiębiorców, którzy prowadzą nierejestrowaną sprzedaż. Szara strefa to zarówno niepłacenie podatku...

00

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwrócił się do Związku Rzemiosła Polskiego z propozycją współpracy w zakresie wymiany doświadczeń i oczekiwań na temat realizowanych przez ZUS usług oraz planowanych projektów nowych rozwiązań dla...

00

W dniach 3-4 października 2018 r. w Plocku odbędzie się Mazovia Circular Congress. Międzynarodowe wydarzenie skierowane jest m.in. do samorządów, przedsiębiorców, instytucji naukowych, firm świadczących usługi komunalne i dostawców...

00

Nowy Przemysł Expo to wydarzenie poświęcone idei Przemysłu 4.0 i o tym, jak dostosować firmę do nowych technologii. Eksperci i menedżerowie oraz przede wszystkim specjaliści o rzadkich kompetencjach spotkają się w dniach 26-28 września...

00

Choć w polskim ustawodawstwie nie ma legalnej definicji firmy rodzinnej, to przedsiębiorczość oparta na więzach krwi jest ważnym elementem polskiej gospodarki. Firmy rodzinne przepis na sukces często zawdzięczają właściwemu sobie...

00

22 października Europejskie Centrum Wiedzy na temat Efektywnego Wykorzystania Zasobów (EREK) organizuje w Wiedniu warsztaty poświęcone małym i średnim przedsiębiorstwom oraz efektywnemu gospodarowaniu zasobami. Interaktywne warsztaty...

00

W związku z nowelizacją ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w której zawarta będzie nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa, firmy muszą wprowadzić zmiany w dokumentach wewnętrznych. Bardziej rygorystyczne wymagania...

00

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs na realizację projektu w ramach Działania 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania...

00

Znajomość godzin księgowania przez banki wpłat i wypłat pozwala na terminowe dokonywanie przelewów nawet w dniu płatności faktury. Zapomniane płatności często są przyczyną niepokoju. Podobnie jak niecierpliwe oczekiwanie na przelew od...

00

30 września jest ostatnim dniem składania wniosków o zwrot podatku VAT zapłaconego w krajach Unii Europejskiej w 2017 roku. Podatnicy, którzy planują ubiegać się o zwrot podatku od wartości dodanej w administracji podatkowej innego...

00

Work@PL to sposób na znalezienie wykwalifikowanych pracowników z państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Europejskie Dni Pracy On-line Work@PL to internetowe wydarzenie, które odbędzie się w dniu 10 października...

00

W Polsce działa 23 tys. sklepów online, które technologicznie są gotowe na przyjęcie klientów zagranicznych. Otwarcie polskiego rynku e-commerce na klientów spoza kraju jest szansą na rozwój tego sektora sprzedaży. Większość sklepów...

00

Związek Rzemiosła Polskiego  otrzymał odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na kolejne wystąpienie Związku, przekazane na wniosek przewodniczącego Komisji Motoryzacyjnej - z postulatem wprowadzenia zasady obligującej...

00

  Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że Ministerstwo Środowiska rozpoczęło konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Polityki ekologicznej państwa 2030” wraz z prognozą oddziaływania na...

00

Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP) oraz Europejska Unia Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME) zapraszają do zapoznania się z trzecim numerem biuletynu EREK. Europejskie Centrum Wiedzy na temat Wydajności Zasobów...

00

Od lipca 2018 obowiązują kolejne zmiany w PIT i CIT . Zmiany dla podatników są raczej korzystne, stanowią próbę naprawy niektórych zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2018 r. Ustawodawca zdecydował , że nowe regulacje mają zastosowanie...

00

Ulga obowiązująca od 30 kwietnia 2018 przewiduje zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Po upływie tego okresu przedsiębiorca będzie...

00

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Biuletynie Informacji Publicznej zostało zamieszczone ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Link:...

00

Konstytucja biznesu nie przyniosła rewolucji w kontroli przedsiębiorców, a jedynie uporządkowała dotychczasowe rozwiązania. 30 kwietnia 2018 roku weszła w życie ustawa Prawo przedsiębiorców. Jest to część Konstytucji biznesu, pakietu...

00

Trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy, która ma doprecyzować przepis obchodzenia  zakazu czasu pracy w handlu.  Resort  pracy jest odpowiedzialny za  założenia  projektu nowelizacji ustawy. Nie wiemy czy zostanie wniesiony do...

00

Przekazujemy  informację dotyczącą nowego Programu TOP 100 Innowatorzy Gospodarki. Jest to nowy program dla przedsiębiorców, umożliwiający uzyskanie wsparcia na działalność badawczo-rozwojową. Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie...

00
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018