Odznaczenia za szkolenie uczniów w rzemiośle

Odznaczenia „Za szkolenie uczniów w rzemiośle” nadawane są od 1973 roku. Odznaki (wraz z dyplomami) otrzymują rzemieślnicy – nauczyciele zawodu, wykazujący się szczególną aktywnością w dziedzinie szkolenia.

Aktualnie przyznawane są (na podstawie uchwały nr 14 Zarządu ZRP z dnia 15 grudnia 2009 roku):

– srebrne odznaki, przez Zarządy Izb Rzemieślniczych,

– złote odznaki, przez Prezydium Zarządu ZRP,

– platynowe odznaki, przez Zarząd ZRP.

Warunkiem przyznania srebrnej odznaki jest wyszkolenie nie mniej niż 10 uczniów, a złotej nie mniej niż 15 uczniów. Najczęściej wyróżniani złotą odznaką „Za szkolenie uczniów w rzemiośle” są rzemieślnicy reprezentujący następujące branże: fryzjerstwo, mechanika pojazdowa, blacharstwo i lakiernictwo pojazdowe, piekarstwo, cukiernictwo, stolarstwo.

Odznaczenia wykonuje Artystyczna Pracownia Grawerska – A. Panasiuk, Warszawa.