Przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego w gremiach unijnych


SMEunited – Rzemiosło oraz Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w Europie

Jan GOGOLEWSKI

Prezes ZRP, Wiceprezydent SMEunited, Członek Rady Administracyjnej

Europejska Konfederacja Budowlana (EBC)

Jerzy Grzesiak

Przewodniczący Ogólnopolskiej Komisja Rzemiosł Budowlanych i Producentów Materiałów Budowlanych, ZRP

Europejski Komitet Dialogu Społecznego

Edyta DOBOSZYŃSKA

Członek Komitetu w ramach delegacji SMEunited, Dyrektor Generalny ZRP

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Jan KLIMEK

Członek Komitetu, Wiceprezes ZRP

Jan GOGOLEWSKI

Prezes ZRP, zmiennik członka Komitetu

Komitet Europejskiego Funduszu Społecznego+

Norbert PRUSZANOWSKI

Członek Komitetu reprezentujący polską stronę pracodawców, Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji ZRP

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) – Rada Zarządzająca

Magdalena ZABŁOCKA

Członek Rady, reprezentująca stronę polskich pracodawców, Ekspert sieci staży i praktyk zawodowych, Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie

Grupa powołana przez Dyrekcję ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej p. n. „Europejska Przedsiębiorczość i Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw”

Jarosław ROMANIUK

Koordynator krajowy z ramienia ZRP

Komitet doradczy ds. kształcenia zawodowego (ACVT)

Magdalena ZABŁOCKA

Zastępca członka Komitetu reprezentujący stronę polskich pracodawców, Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie

Międzynarodowa Sieć Współpracy Europejskiego Funduszu Społecznego ds. Partnerstwa

Norbert PRUSZANOWSKI

Członek, Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji ZRP

Grupa robocza ds. dialogu obywatelskiego i obszarów wiejskich przy Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa (K|E)

Magdalena ZABŁOCKA

Członek Grupy roboczej, Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie