Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego w gremiach unijnych

SMEunited - Rzemiosło oraz Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w Europie Jan GOGOLEWSKI - Prezes Zarządu ZRP, Wiceprezydent SMEunited, Członek Rady Administracyjnej
Europejska Konfederacja Budowlana (EBC)
Europejski Komitet Dialogu Społecznego Edyta DOBOSZYŃSKA - Dyrektor Generalna ZRP, członek Komitetu w ramach delegacji SMEunited
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Jan KLIMEK - Zastępca Prezesa Zarządu ZRP, członek Komitetu
Komitet Europejskiego Funduszu Społecznego Norbert PRUSZANOWSKI - Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji ZRP, zastępca członka Komitetu reprezentujący polską stronę pracodawców
Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) - Rada Zarządzająca dr Andrzej STĘPNIKOWSKI - członek Rady, reprezentujący stronę polskich pracodawców, ekspert sieci staży i praktyk zawodowych
Komitet Doradczy ds. Swobodnego Przepływu Pracowników (FMoW) dr Andrzej STĘPNIKOWSKI - Zastępca członka Komitetu reprezentujący stronę polskich pracodawców
Grupa powołana przez Dyrekcję ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej p. n. „Europejska Przedsiębiorczość i Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw” Halina MATEJEK-CABAN - Krajowy koordynator
Komitet doradczy ds. kształcenia zawodowego (ACVT) dr Andrzej STĘPNIKOWSKI - Zastępca członka Komitetu reprezentujący stronę polskich pracodawców
Międzynarodowa Sieć Współpracy Europejskiego Funduszu Społecznego ds. Partnerstwa Norbert PRUSZANOWSKI - Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji ZRP
Europejska Sieć Ekspertów CEDEFOP ds. Przygotowania Zawodowego dr Andrzej STĘPNIKOWSKI - Członek reprezentujący Polskę
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018