Przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego w gremiach unijnych

SMEunited – Rzemiosło oraz Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w Europie Jan GOGOLEWSKI – Prezes ZRP, Wiceprezydent SMEunited, Członek Rady Administracyjnej
Europejska Konfederacja Budowlana (EBC)
Europejski Komitet Dialogu Społecznego Edyta DOBOSZYŃSKA – Członek Komitetu w ramach delegacji SMEunited, Dyrektor Generalny ZRP
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Jan KLIMEK – Członek Komitetu, Wiceprezes ZRP
Jan GOGOLEWSKI – Prezes ZRP, zmiennik członka Komitetu
Komitet Europejskiego Funduszu Społecznego Norbert PRUSZANOWSKI – zastępca członka Komitetu reprezentujący polską stronę pracodawców, Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji ZRP
Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) – Rada Zarządzająca Magdalena ZABŁOCKA – Członek Rady, reprezentująca stronę polskich pracodawców, Ekspert sieci staży i praktyk zawodowych, Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
Grupa powołana przez Dyrekcję ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej p. n. „Europejska Przedsiębiorczość i Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw” Jarosław ROMANIUK- koordynator krajowy z ramienia ZRP
Komitet doradczy ds. kształcenia zawodowego (ACVT) Magdalena ZABŁOCKA – Zastępca członka Komitetu reprezentujący stronę polskich pracodawców, Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
Międzynarodowa Sieć Współpracy Europejskiego Funduszu Społecznego ds. Partnerstwa Norbert PRUSZANOWSKI -Członek, Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji ZRP
Grupa robocza ds. dialogu obywatelskiego i obszarów wiejskich przy Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa (K|E) Magdalena ZABŁOCKA -Członek Grupy roboczej, Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie