Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Przedstawiciele Związku Rzemiosła polskiego w gremiach unijnych

Europejska Unia Rzemiosła Małych i Średnich Przedsiębiorstw (SMEunited, Bruksela):
Jan Gogolewski – Wiceprezes, członek Zarządu SMEunited, członek Rady Administracyjnej.

Europejska Konfederacja Budowlana (EBC):
Wiesław Szajda – przedstawiciel  ZRP.

Europejski Komitet Dialogu Społecznego:
Edyta Doboszyńska – członek w ramach delegacji SMEunited.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny:
Jan Klimek – członek.

Komitet Europejskiego Funduszu Społecznego:
Norbert Pruszanowski – zastępca członka reprezentujący polską stronę pracodawców.

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP)
Rada Zarządzająca:
Andrzej Stępnikowski – członek Rady reprezentujący stronę polskich pracodawców.

Komitet Doradczy ds. Swobodnego Przepływu Pracowników (FMoW):
Andrzej Stępnikowski – zastępca członka Komitetu reprezentujący stronę polskich pracodawców.

Grupa powołana przez Dyrekcję ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej p. n. „Europejska Przedsiębiorczość i Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw”:
Halina Matejek-Caban – krajowy koordynator.

Komitet doradczy ds. kształcenia zawodowego (ACVT):
Andrzej Stępnikowski – członek Komitetu reprezentujący stronę polskich pracodawców.

Międzynarodowa Sieć Współpracy Europejskiego Funduszu Społecznego ds. Partnerstwa:
Norbert Pruszanowski.

Europejska Sieć Ekspertów CEDEFOP ds. Przygotowania Zawodowego 
Andrzej Stępnikowski – członek (reprezentant Polski)

związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018