Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego w gremiach unijnych

SMEunited - Rzemiosło oraz Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w Europie Jan GOGOLEWSKI - Prezes ZRP, Wiceprezydent SMEunited, Członek Rady Administracyjnej
Europejska Konfederacja Budowlana (EBC)
Europejski Komitet Dialogu Społecznego Edyta DOBOSZYŃSKA - Członek Komitetu w ramach delegacji SMEunited, Dyrektor Generalny ZRP
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Jan KLIMEK - Członek Komitetu, Wiceprezes ZRP
Jan GOGOLEWSKI – Prezes ZRP, zmiennik członka Komitetu
Komitet Europejskiego Funduszu Społecznego Norbert PRUSZANOWSKI - zastępca członka Komitetu reprezentujący polską stronę pracodawców, Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji ZRP
Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) - Rada Zarządzająca Magdalena ZABŁOCKA - Członek Rady, reprezentująca stronę polskich pracodawców, Ekspert sieci staży i praktyk zawodowych, Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
Grupa powołana przez Dyrekcję ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej p. n. „Europejska Przedsiębiorczość i Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw” Jarosław ROMANIUK- koordynator krajowy z ramienia ZRP
Komitet doradczy ds. kształcenia zawodowego (ACVT) Magdalena ZABŁOCKA - Zastępca członka Komitetu reprezentujący stronę polskich pracodawców, Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
Międzynarodowa Sieć Współpracy Europejskiego Funduszu Społecznego ds. Partnerstwa Norbert PRUSZANOWSKI -Członek, Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji ZRP
Grupa robocza ds. dialogu obywatelskiego i obszarów wiejskich przy Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa (K|E) Magdalena ZABŁOCKA -Członek Grupy roboczej, Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie

 

związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018