Oświata zawodowa

Jednym z najważniejszych zadań organizacji rzemieślniczych jest nauczanie zawodu. Rzemieślnicy potwierdzają swoje kwalifikacje zawodowe zdając egzaminy czeladnicze i mistrzowskie, a rzemieślnik z tytułem mistrza może kształcić uczniów.

Rzemiosło dysponuje szeroką ofertą szkoleniową – od zawodów najnowocześniejszych do unikalnych, szczególnie tych o charakterze artystycznym i rękodzielniczym. Obecnie u pracodawców-rzemieślników szkoli się około 60 tys. uczniów w ponad 130 zawodach. W latach 1945-2018 wydano ponad 2,2 mln świadectw czeladniczych oraz blisko 525 tys. dyplomów mistrzowskich.

Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej
tel. 022 50 44 397
fax 022 50 44 230
e-mail: oswiata@zrp.pl

Może Cię zainteresować:

Kształcenie Ustawiczne

Stanowiska i opinie

Informacje i wydawnictwa