Program Mistrz

O programie

W związku z rozwojem cechów i sięganiem przez nie po nowe technologie powstał program komputerowy Mistrz, który można zastosować w organizacjach do usprawnienia codziennej pracy. Na etapie tworzenia programu przez Związek Rzemiosła Polskiego został stworzony zespół konsultacyjny złożony z przedstawicieli cechów. Program jest w zgodny z normami prawnymi i z ustawą o ochronie danych osobowych.

Zawartość programu  

 • ewidencja firm i właścicieli
 • ewidencja umów uczniowskich
 • ewidencja składek
 • ewidencja wniosków o refundacje
 • drukowanie umów, zaświadczeń, kopert
 • archiwizacja danych
 • możliwość pracy w sieci

Licencja dla cechów

W kwietniu 2002 roku w Związku Rzemiosła Polskiego została podjęta decyzja dotycząca dalszego finansowania i koordynowania rozwoju oprogramowania dla organizacji rzemieślniczych Mistrz, do którego ZRP posiada autorskie prawa majątkowe. Opracowano już najnowszą aktualizację programu. Koszt licencji na program Mistrz to 160 zł rocznie + 23% VAT. Opłata pozwala ZRP pokryć część wydatków związanych z konserwacją i dalszą aktualizacją oprogramowania. Pozostałe koszty ZRP pokrywa ze środków własnych. W ramach opłaty licencyjnej zainteresowane organizacje są uprawnione do:

 • korzystania z programu
 • otrzymywania jego aktualizacji
 • otrzymania telefonicznej (lub poprzez e mail) pomocy technicznej
 • promowania (z wykorzystaniem programu Mistrz) zrzeszonych rzemieślników w bazie firm rzemieślniczych, w portalu www.zrp.pl

Cechy, które chcą korzystać z licencji prosimy o kontakt z biurem ZRP (oswiata@zrp.pl). Na podany adres e-mail należy przesłać pełne dane teleadresowe cechu oraz NIP z informacją, iż organizacja zainteresowana jest zakupem licencji na program. W odpowiedzi na zgłoszenie do cechu zostaną przesłane stosowne dokumenty.

Mistrz w Internecie

Pełne wykorzystanie programu Mistrz jest możliwe wtedy, gdy organizacja posiada komputer i możliwość łączenia się z Internetem.

W portalu internetowym udostępniane są dla organizacji informacje o programie – program będzie się przecież zmieniał, udoskonalał, trzeba go będzie dostosowywać do zmieniających się potrzeb. Organizacje muszą mieć możliwość korzystania z aktualnych wersji. Aktualizacje będą przesyłane do cechów za pośrednictwem Internetu.

Ponadto istnieje możliwość promowania rzemieślników wpisanych do programu w portalu internetowym www.zrp.pl. Cech instaluje u siebie program Mistrz i wypełnia go danymi rzemieślników. Następnie łączy się z Internetem i tą drogą przesyła dane rzemieślników do serwera centralnego. Dane z serwera pobierane są do portalu internetowego www.zrp.pl. W portalu udostępniane są użytkownikom następujące dane o rzemieślnikach: nazwa firmy, dane teleadresowe firmy, branża, opis działalności. Dzięki temu firmy mogą zareklamować się w Internecie.

Pomoc techniczna
W sprawie pomocy technicznej należy wysłać e mail z opisem problemu na adres:
zrp@info-kor.com.pl lub kontaktować się bezpośrednio z Panem Arturem Itermanem tel.: 696 057 803

Instrukcja
Plik instrukcji do pobrania