Odpowiedź Podsekretarz Stanu w MRPiT, Pani Olgi Semeniuk na wniosek ZRP w sprawie organizowania zawodowych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich

W dniu 25 marca 2021 r. w nawiązaniu do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 16.03.2021 poz. 512 – Związek Rzemiosła Polskiego zgłosił wniosek o uzupełnienie przedmiotowego rozporządzenia o zapisy, które umożliwią wyłączenie spod rygoru zakazu, organizowanie zawodowych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

W odpowiedzi z dnia 08 kwietnia 2021 r. czytamy: „Na podstawie przeprowadzonej przez Departament Prawny MRPiT analizy przepisów rozporządzenia, ustawy dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle stwierdzić należy, że istnieją uzasadnione wątpliwości, czy w aktualnym stanie prawnym – z uwagi na ograniczenia zawarte w rozporządzeniu – możliwe jest przeprowadzenie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich”.

MRPiT przekazało sprawę do Pana Michała Dworczyka – Ministra – członka Rady Ministrów, Szefa Kancelarii, Prezesa Rady Ministrów z prośbą o pilne podjęcie prac legislacyjnych.

Pełna treść pisma_ POBIERZ