Komitety monitorujące

Lista przedstawicieli ZRP zaangażowanych w proces wdrażania, monitorowania i ewaluacji funduszy UE w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 na szczeblu krajowym i regionalnym: