Prezes ZRP

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego – Jan GOGOLEWSKI

Związek Rzemiosła Polskiego