Zespoły

Zespół Samorządowo – Organizacyjny

Zespół Finansowo – Księgowy

Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej

Zespół Rozwoju i Komunikacji

Zespół Rozwoju Przedsiębiorczości

Biuro Techniczno – Administracyjne