Unia Europejska

Od 2004 roku polscy przedsiębiorcy funkcjonują w otoczeniu regulacyjnym, w którym ponad połowa obowiązujących przepisów wywodzi się ze szczebla Unii Europejskiej. Wejście w życie z dniem 1 grudnia 2009 roku Traktatu z Lizbony skutkuje nowym ładem instytucjonalnym w UE. Przed ZRP i współpracującymi z nim organizacjami stoi szereg możliwości i wyzwań związanych z Przewodnictwem Polski w Radzie UE w 2011 oraz trwającymi przygotowaniami do wprowadzenia w Polsce wspólnej waluty euro.

ZRP monitoruje politykę UE dotyczącą rzemiosła i MŚP, bierze udział w konsultacjach programów wspólnotowych oraz projektów aktów prawnych. Jest zaangażowany w prace szeregu gremiów opiniodawczo-doradczych. Jako członek Europejskiej Unii Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME) jest zaangażowany w europejski dialog społeczny.

Ponadto ZRP wspiera swoje organizacje członkowskie w dostępie do informacji dot. problematyki unijnej oraz w nawiązywaniu kontaktów z partnerami z Europy.

ZRP w Europie

Biblioteka

Stanowiska i opinie

Najnowsze wpisy

Skontaktuj się z nami

Odwiedź nas na