Pismo ZRP do MEN ws umożliwienia kontynuacji zajęć praktycznych młodocianym pracownikom i uczniom szkół branżowych I stopnia

W związku z procedowanym w Sejmie projektem zmian przepisów ustaw związanych z tzw. Tarczą 4.0 (druk sejmowy 382) Związek Rzemiosła Polskiego zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego z wnioskiem o umożliwienie kontynuacji zajęć praktycznych młodocianym pracownikom i uczniom szkół branżowych I stopnia. W projekcie między innymi przewidywana jest modyfikacja art. 15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 374 ze zm.).

Zapraszamy do zapoznania się z treścią PISMA.