Pakiet pomocy dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19

Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 będą mogły skorzystać ze specjalnych rozwiązań, które przygotowuje BGK we współpracy z ministerstwami i sektorem bankowym.

Termin wprowadzenia poszczególnych rozwiązań z pakietu pomocowego dla firm jest uzależniony m.in. od przeprowadzenia zmian ustawowych, wymaganych notyfikacji KE, uzyskania zgód Komisji Nadzoru Finansowego oraz umów z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi. Wszystkie zaangażowane instytucje intensywnie pracują nad szybkim wdrożeniem proponowanych rozwiązań.

Proponowany pakiet pomocy BGK dla przedsiębiorstw dotkniętych koronawirusem obejmuje:

SYSTEMY GWARANCJI

Gwarancje de minimis – pakiet pomocy dla mikro-, małych i średnich firm
Gwarancje Biznesmax – pomoc dla mikro-, małych i średnich firm
Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych – wsparcie dla średnich i dużych firm

SYSTEM DOPŁAT

Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych dla małych, średnich oraz dużych firm

WSPARCIE Z WYKORZYSTANIEM FUNDUSZY UNIJNYCH

Kredyt na innowacje technologiczne – pakiet pomocy dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
Wsparcie dla podmiotów sektora ekonomii społecznej
Pożyczki unijne – pakiet pomocy dla mikro, małych i średnich firm
Pożyczki płynnościowe POIR – dla mikro, małych i średnich firm
Pożyczki płynnościowe PES – dla podmiotów ekonomii społecznej

Więcej na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego