Apel partnerów społecznych o powstrzymanie się przed lockdownem

Wszyscy partnerzy społeczni reprezentowani w Radzie Dialogu Społecznego wystosowali 3 listopada br. wspólny apel o powstrzymanie się przed lockdownem.

„Gospodarka i ochrona zatrudnienia powinny być dziś priorytetem, a ograniczenia są uzasadnione tylko w przypadkach absolutnej konieczności. Taka decyzja musi być poprzedzona dogłębnymi analizami, które będą przedstawione opinii publicznej z właściwym wyprzedzeniem” – czytamy we wspólnym apelu partnerów społecznych.

Czytaj apel TUTAJ.