Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Stanowiska i opinie w sprawach ogólnogospodarczych

 Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania.
23.04.2018  Stanowisko po konsultacjach ze środowiskiem dot. projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym pobierz
02.10.2017 Uwagi ZRP do projektu ustawy z 17 września 2017r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach - w części obejmującej zmiany w zasadach funkcjonowania kas fiskalnych pobierz
27.09.2017 Uwagi ZRP do projektu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (ulgowe składki ZUS) pobierz
06.04.2017 Uwago ZRP do projektu ust. o systemie ubezpieczeń społ.dot. zmiany systemu naliczania składek dla firm mikro, skierowane do wicepremiera Morawieckiego. pobierz
09.03.2017 Uwagi ZRP do pakietu ustaw wchodzących w skład Konstytucji Biznesu skierowane do wiceministra rozwoju Mariusza Haładyja pobierz
12.12.2016 Uwagi ZRP do Konstytucji Biznesu i do dokumentu Prawo dla Przedsiębiorców pobierz
24.11.2016 Propozycje ZRP do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. pobierz
08.09.2016 Uwagi ZRP do projektu ust.o zmianach w otoczeniu prawnym przedsiębiorców. pobierz
14.06.2016 Pismo ZRP do ministra finansów Pawła Szłamachy w sprawie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) pobierz
10.06.2016 Stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego do obowiązku prowadzenia księgowości i przesyłania informacji podatkowych do organów podatkowych w Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK) pobierz
31.05.2016 Uwagi ZRP do Jednolitego Pliku Kontrolnego pobierz
30.05.2016 Opinia ZRP dot. propozycji wprowadzenia składek ZUS i podatku w jednym, skierowana do przewod. Parlamentarnego Zespołu na rzecz Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, pana Adama Abramowicza pobierz
16.05.2016 Opinia ZRP dot. progresywnego podatku od handlu pobierz
23.02.2016 Stanowisko ZRP w sprawie napraw powypadkowych pojazdów objętych ubezpieczeniami komunikacyjnymi. pobierz
25.01.2016 Minimalne wynagrodzenie. Stawka 12 zł. Opinia ZRP pobierz
13.01.2016 Rodzina 500+. Stanowisko ZRP pobierz
23.12.2015 Motoryzacja - rozliczenia fakturami pobierz
08.12.2015 Wystąpienie ZRP do Premier Beaty Szydło dotyczące branży motoryzacyjnej pobierz
19.10.2015 Porozumienie w sprawie usług pobierz
19.10.2015 Opinia środowiska rzemiosła w dotycząca negocjowanego Porozumienia w sprawie handlu usługami (TiSA). pobierz
01.10.2015 Wystąpienie ZRP do ministra zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zakazującego sprzedaży drożdżówek w szkolnych sklepikach pobierz
29.05.2015 Uwagi ZRP-nowelizacja ustawy o ułatwieniu prowadzenia działalności gosp. pobierz
07.05.2015 Prawo zamówień publicznych. Opinia ZRP pobierz
22.04.2015 Przekazano Ministerstwu Gospodarki stanowisko dot.propozycji zmiany ustawy o sdg - transakcje bezgotówkowe pobierz
02.04.2015 Komentarz do Sprawozdania krajowego Polska 2015 oraz do projektu Aktualizacji Krajowego programu Reform 2015/2016 (KPR), w którym negatywnie oceniono zalecenie dla Polski o potrzebie ograniczenia stosowania obniżonych stawek w VAT. pobierz
04.03.2015 Korekta kosztów - ustawa polubowne rozwiązywanie zporów pobierz
17.12.2014 Postulaty ZRP skier. do resortu gospodarki o ograniczenie, niezgodnych z normami międzynarodowymi, praktyk stosowanych przez importerów obuwia z rynków wschodnich. pobierz
17.12.2014 Apel do wicepremiera ministra gospodarki J. Piechocińskiego w sprawie łamania międzynarodowych norm przez importerów obuwia. pobierz
17.11.2014 Informacja o działaniach podejmowanych przez ZRP na rzecz ochrony przedsiębiorców przed nadmierną cyfryzacja, głównie w zakresie podatków i ubezpieczeń pobierz
16.10.2014 Przekazano do resortu gospodarki uwagi do propozycji zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej; ZRP negatywnie ocenił propozycję uchylenia przepisów z informacjami o spółkach cywilnych, w których prowadzi działalność przedsiębiorca (uwag pobierz
03.09.2014 Stanowisko ZRP w sprawie założeń do projektu ustawy Prawo Działalności Gospodarczej pobierz
22.01.2014 Opinia ZRP do w związku z podjętymi przez Komisję Kodyfikacyjną pracami nad Kodeksem urbanistyczno-budowlanym i zgłaszanymi przez środowisko rzemieślników - kominiarzy uwagami do propozycji niektórych jego zapisów pobierz
02.10.2017 Uwagi ZRP do projektu ustawy z 17 września 2017r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach - w części obejmującej zmiany w zasadach funkcjonowania kas fiskalnych pobierz
27.09.2017 Uwagi ZRP do projektu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (ulgowe składki ZUS) pobierz
06.04.2017 Uwago ZRP do projektu ust. o systemie ubezpieczeń społ.dot. zmiany systemu naliczania składek dla firm mikro, skierowane do wicepremiera Morawieckiego. pobierz
09.03.2017 Uwagi ZRP do pakietu ustaw wchodzących w skład Konstytucji Biznesu skierowane do wiceministra rozwoju Mariusza Haładyja pobierz
12.12.2016 Uwagi ZRP do Konstytucji Biznesu i do dokumentu Prawo dla Przedsiębiorców pobierz
24.11.2016 Propozycje ZRP do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. pobierz
08.09.2016 Uwagi ZRP do projektu ust.o zmianach w otoczeniu prawnym przedsiębiorców. pobierz
14.06.2016 Pismo ZRP do ministra finansów Pawła Szłamachy w sprawie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) pobierz
10.06.2016 Stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego do obowiązku prowadzenia księgowości i przesyłania informacji podatkowych do organów podatkowych w Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK) pobierz
31.05.2016 Uwagi ZRP do Jednolitego Pliku Kontrolnego pobierz
30.05.2016 Opinia ZRP dot. propozycji wprowadzenia składek ZUS i podatku w jednym, skierowana do przewod. Parlamentarnego Zespołu na rzecz Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, pana Adama Abramowicza pobierz
16.05.2016 Opinia ZRP dot. progresywnego podatku od handlu pobierz
23.02.2016 Stanowisko ZRP w sprawie napraw powypadkowych pojazdów objętych ubezpieczeniami komunikacyjnymi. pobierz
25.01.2016 Minimalne wynagrodzenie. Stawka 12 zł. Opinia ZRP pobierz
13.01.2016 Rodzina 500+. Stanowisko ZRP pobierz
23.12.2015 Motoryzacja - rozliczenia fakturami pobierz
08.12.2015 Wystąpienie ZRP do Premier Beaty Szydło dotyczące branży motoryzacyjnej pobierz
19.10.2015 Porozumienie w sprawie usług pobierz
19.10.2015 Opinia środowiska rzemiosła w dotycząca negocjowanego Porozumienia w sprawie handlu usługami (TiSA). pobierz
01.10.2015 Wystąpienie ZRP do ministra zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zakazującego sprzedaży drożdżówek w szkolnych sklepikach pobierz
29.05.2015 Uwagi ZRP-nowelizacja ustawy o ułatwieniu prowadzenia działalności gosp. pobierz
07.05.2015 Prawo zamówień publicznych. Opinia ZRP pobierz
22.04.2015 Przekazano Ministerstwu Gospodarki stanowisko dot.propozycji zmiany ustawy o sdg - transakcje bezgotówkowe pobierz
02.04.2015 Komentarz do Sprawozdania krajowego Polska 2015 oraz do projektu Aktualizacji Krajowego programu Reform 2015/2016 (KPR), w którym negatywnie oceniono zalecenie dla Polski o potrzebie ograniczenia stosowania obniżonych stawek w VAT. pobierz
04.03.2015 Korekta kosztów - ustawa polubowne rozwiązywanie zporów pobierz
17.12.2014 Postulaty ZRP skier. do resortu gospodarki o ograniczenie, niezgodnych z normami międzynarodowymi, praktyk stosowanych przez importerów obuwia z rynków wschodnich. pobierz
17.12.2014 Apel do wicepremiera ministra gospodarki J. Piechocińskiego w sprawie łamania międzynarodowych norm przez importerów obuwia. pobierz
17.11.2014 Informacja o działaniach podejmowanych przez ZRP na rzecz ochrony przedsiębiorców przed nadmierną cyfryzacja, głównie w zakresie podatków i ubezpieczeń pobierz
16.10.2014 Przekazano do resortu gospodarki uwagi do propozycji zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej; ZRP negatywnie ocenił propozycję uchylenia przepisów z informacjami o spółkach cywilnych, w których prowadzi działalność przedsiębiorca (uwag pobierz
03.09.2014 Stanowisko ZRP w sprawie założeń do projektu ustawy Prawo Działalności Gospodarczej pobierz
22.01.2014 Opinia ZRP do w związku z podjętymi przez Komisję Kodyfikacyjną pracami nad Kodeksem urbanistyczno-budowlanym i zgłaszanymi przez środowisko rzemieślników - kominiarzy uwagami do propozycji niektórych jego zapisów pobierz

Archiwum 2008-2013

związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018