Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Stanowiska i opinie w sprawach ogólnogospodarczych

 Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania.
06.11.2018 Stanowisko ZRP dot. rządowej propozycji Koncepcji Nowego Prawa Zamówień Publicznych pobierz
19.10.2018 Opinia ZRP dot. poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych pobierz
17.10.2018 Stanowisko ZRP w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych pobierz
31.08.2018 Opinia ZRP do projektu ustawy budżetowej na 2019 r. pobierz
31.08.2018 Odpowiedź Ministerstwa Finansów dot. stanowiska ZRP ws. wprowadzenia przepisów obligujących ubezpieczycieli do dokonywania likwidacji szkód komunikacyjnych wyłącznie w oparciu o faktury VAT wystawiane przez wykonawców naprawy pojazdów pobierz
31.07.2018 Wystąpienie ZRP ws. podjęcia działań ograniczających szarą strefę w usługowej branży motoryzacyjnej pobierz
23.07.2018 Opinia i wnioski ZRP w sprawie Koncepcji nowego prawa zamówień publicznych pobierz
05.07.2018 Stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego do „Założeń projektu budżetu państwa na 2019 r. pobierz
23.04.2018 Stanowisko ZRP dot. projektu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji pobierz
23.04.2018 Stanowisko po konsultacjach ze środowiskiem dot. projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym pobierz
20.03.2018 Uwagi ZRP do ustawy z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni w kontekście branży produkcji i handlu artykułami piekarniczymi i cukierniczymi pobierz
20.11.2017 Uwagi ZRP do wprowadzonych od 1 stycznia 2018r. nowych zasad opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które będą wpłacane na jedno indywidulane konto pobierz
09.11.2017 Uwagi ZRP do projektu ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji (UD 308) pobierz
02.10.2017 Uwagi ZRP do projektu ustawy z 17 września 2017r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach - w części obejmującej zmiany w zasadach funkcjonowania kas fiskalnych pobierz
27.09.2017 Uwagi ZRP do projektu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (ulgowe składki ZUS) pobierz
06.04.2017 Uwagi ZRP do projektu ust. o systemie ubezpieczeń społ.dot. zmiany systemu naliczania składek dla firm mikro, skierowane do wicepremiera Morawieckiego. pobierz
09.03.2017 Uwagi ZRP do pakietu ustaw wchodzących w skład Konstytucji Biznesu skierowane do wiceministra rozwoju Mariusza Haładyja pobierz
12.12.2016 Uwagi ZRP do Konstytucji Biznesu i do dokumentu Prawo dla Przedsiębiorców pobierz
24.11.2016 Propozycje ZRP do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. pobierz
08.09.2016 Uwagi ZRP do projektu ust.o zmianach w otoczeniu prawnym przedsiębiorców. pobierz
14.06.2016 Pismo ZRP do ministra finansów Pawła Szłamachy w sprawie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) pobierz
10.06.2016 Stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego do obowiązku prowadzenia księgowości i przesyłania informacji podatkowych do organów podatkowych w Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK) pobierz
31.05.2016 Uwagi ZRP do Jednolitego Pliku Kontrolnego pobierz
30.05.2016 Opinia ZRP dot. propozycji wprowadzenia składek ZUS i podatku w jednym, skierowana do przewod. Parlamentarnego Zespołu na rzecz Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, pana Adama Abramowicza pobierz
16.05.2016 Opinia ZRP dot. progresywnego podatku od handlu pobierz
23.02.2016 Stanowisko ZRP w sprawie napraw powypadkowych pojazdów objętych ubezpieczeniami komunikacyjnymi. pobierz
25.01.2016 Minimalne wynagrodzenie. Stawka 12 zł. Opinia ZRP pobierz
13.01.2016 Rodzina 500+. Stanowisko ZRP pobierz
23.12.2015 Motoryzacja - rozliczenia fakturami pobierz
08.12.2015 Wystąpienie ZRP do Premier Beaty Szydło dotyczące branży motoryzacyjnej pobierz
19.10.2015 Porozumienie w sprawie usług pobierz
19.10.2015 Opinia środowiska rzemiosła w dotycząca negocjowanego Porozumienia w sprawie handlu usługami (TiSA). pobierz
01.10.2015 Wystąpienie ZRP do ministra zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zakazującego sprzedaży drożdżówek w szkolnych sklepikach pobierz
29.05.2015 Uwagi ZRP-nowelizacja ustawy o ułatwieniu prowadzenia działalności gosp. pobierz
07.05.2015 Prawo zamówień publicznych. Opinia ZRP pobierz
22.04.2015 Przekazano Ministerstwu Gospodarki stanowisko dot.propozycji zmiany ustawy o sdg - transakcje bezgotówkowe pobierz
02.04.2015 Komentarz do Sprawozdania krajowego Polska 2015 oraz do projektu Aktualizacji Krajowego programu Reform 2015/2016 (KPR), w którym negatywnie oceniono zalecenie dla Polski o potrzebie ograniczenia stosowania obniżonych stawek w VAT. pobierz
04.03.2015 Korekta kosztów - ustawa polubowne rozwiązywanie zporów pobierz
17.12.2014 Postulaty ZRP skier. do resortu gospodarki o ograniczenie, niezgodnych z normami międzynarodowymi, praktyk stosowanych przez importerów obuwia z rynków wschodnich. pobierz
17.12.2014 Apel do wicepremiera ministra gospodarki J. Piechocińskiego w sprawie łamania międzynarodowych norm przez importerów obuwia. pobierz
17.11.2014 Informacja o działaniach podejmowanych przez ZRP na rzecz ochrony przedsiębiorców przed nadmierną cyfryzacja, głównie w zakresie podatków i ubezpieczeń pobierz
16.10.2014 Przekazano do resortu gospodarki uwagi do propozycji zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej; ZRP negatywnie ocenił propozycję uchylenia przepisów z informacjami o spółkach cywilnych, w których prowadzi działalność przedsiębiorca (uwag pobierz
03.09.2014 Stanowisko ZRP w sprawie założeń do projektu ustawy Prawo Działalności Gospodarczej pobierz
22.01.2014 Opinia ZRP do w związku z podjętymi przez Komisję Kodyfikacyjną pracami nad Kodeksem urbanistyczno-budowlanym i zgłaszanymi przez środowisko rzemieślników - kominiarzy uwagami do propozycji niektórych jego zapisów pobierz
02.10.2017 Uwagi ZRP do projektu ustawy z 17 września 2017r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach - w części obejmującej zmiany w zasadach funkcjonowania kas fiskalnych pobierz
27.09.2017 Uwagi ZRP do projektu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (ulgowe składki ZUS) pobierz
06.04.2017 Uwago ZRP do projektu ust. o systemie ubezpieczeń społ.dot. zmiany systemu naliczania składek dla firm mikro, skierowane do wicepremiera Morawieckiego. pobierz
09.03.2017 Uwagi ZRP do pakietu ustaw wchodzących w skład Konstytucji Biznesu skierowane do wiceministra rozwoju Mariusza Haładyja pobierz
12.12.2016 Uwagi ZRP do Konstytucji Biznesu i do dokumentu Prawo dla Przedsiębiorców pobierz
24.11.2016 Propozycje ZRP do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. pobierz
08.09.2016 Uwagi ZRP do projektu ust.o zmianach w otoczeniu prawnym przedsiębiorców. pobierz
14.06.2016 Pismo ZRP do ministra finansów Pawła Szłamachy w sprawie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) pobierz
10.06.2016 Stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego do obowiązku prowadzenia księgowości i przesyłania informacji podatkowych do organów podatkowych w Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK) pobierz
31.05.2016 Uwagi ZRP do Jednolitego Pliku Kontrolnego pobierz
30.05.2016 Opinia ZRP dot. propozycji wprowadzenia składek ZUS i podatku w jednym, skierowana do przewod. Parlamentarnego Zespołu na rzecz Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, pana Adama Abramowicza pobierz
16.05.2016 Opinia ZRP dot. progresywnego podatku od handlu pobierz
23.02.2016 Stanowisko ZRP w sprawie napraw powypadkowych pojazdów objętych ubezpieczeniami komunikacyjnymi. pobierz
25.01.2016 Minimalne wynagrodzenie. Stawka 12 zł. Opinia ZRP pobierz
13.01.2016 Rodzina 500+. Stanowisko ZRP pobierz
23.12.2015 Motoryzacja - rozliczenia fakturami pobierz
08.12.2015 Wystąpienie ZRP do Premier Beaty Szydło dotyczące branży motoryzacyjnej pobierz
19.10.2015 Porozumienie w sprawie usług pobierz
19.10.2015 Opinia środowiska rzemiosła w dotycząca negocjowanego Porozumienia w sprawie handlu usługami (TiSA). pobierz
01.10.2015 Wystąpienie ZRP do ministra zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zakazującego sprzedaży drożdżówek w szkolnych sklepikach pobierz
29.05.2015 Uwagi ZRP-nowelizacja ustawy o ułatwieniu prowadzenia działalności gosp. pobierz
07.05.2015 Prawo zamówień publicznych. Opinia ZRP pobierz
22.04.2015 Przekazano Ministerstwu Gospodarki stanowisko dot.propozycji zmiany ustawy o sdg - transakcje bezgotówkowe pobierz
02.04.2015 Komentarz do Sprawozdania krajowego Polska 2015 oraz do projektu Aktualizacji Krajowego programu Reform 2015/2016 (KPR), w którym negatywnie oceniono zalecenie dla Polski o potrzebie ograniczenia stosowania obniżonych stawek w VAT. pobierz
04.03.2015 Korekta kosztów - ustawa polubowne rozwiązywanie zporów pobierz
17.12.2014 Postulaty ZRP skier. do resortu gospodarki o ograniczenie, niezgodnych z normami międzynarodowymi, praktyk stosowanych przez importerów obuwia z rynków wschodnich. pobierz
17.12.2014 Apel do wicepremiera ministra gospodarki J. Piechocińskiego w sprawie łamania międzynarodowych norm przez importerów obuwia. pobierz
17.11.2014 Informacja o działaniach podejmowanych przez ZRP na rzecz ochrony przedsiębiorców przed nadmierną cyfryzacja, głównie w zakresie podatków i ubezpieczeń pobierz
16.10.2014 Przekazano do resortu gospodarki uwagi do propozycji zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej; ZRP negatywnie ocenił propozycję uchylenia przepisów z informacjami o spółkach cywilnych, w których prowadzi działalność przedsiębiorca (uwag pobierz
03.09.2014 Stanowisko ZRP w sprawie założeń do projektu ustawy Prawo Działalności Gospodarczej pobierz
22.01.2014 Opinia ZRP do w związku z podjętymi przez Komisję Kodyfikacyjną pracami nad Kodeksem urbanistyczno-budowlanym i zgłaszanymi przez środowisko rzemieślników - kominiarzy uwagami do propozycji niektórych jego zapisów pobierz

Archiwum 2008-2013

związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018