ZRP w Europie

Członkostwo w Unii Europejskiej, jak również procesy internacjonalizacji i globalizacji większości sfer życia społecznego, gospodarczego i politycznego są dziś jednymi z najważniejszych wyzwań dla Polski. Związek Rzemiosła Polskiego, jako organizacja reprezentująca interesy rzemiosła i małej przedsiębiorczości, ma tego świadomość i rozwija swoją współpracę międzynarodową chcąc w ten sposób zapewnić członkom należne im miejsce w przestrzeni międzynarodowej. Najważniejszym polem międzynarodowej aktywności ZRP jest Unia Europejska, dlatego Związek Rzemiosła Polskiego uczestniczy w pracach wielu gremiów na szczeblu unijnym.