Kolejne postulaty ZRP do Tarczy Antykryzysowej 3.0

W dniu 16 kwietnia br.  Związek Rzemiosła Polskiego przekazał  kolejny pakiet postulatów do Tarczy antykryzysowej  do: Parlamentu RP, Premiera RP, wybranych  resortów oraz  Rzecznika MŚP i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – z prośbą o rozpatrzenie i uwzględnienie w toku prowadzonych dalszych  prac legislacyjnych. W pakiecie zawarto wnioski  nt. praktycznej strony funkcjonowania tarczy zgłaszane,  m.in. przez Izby Rzemieślnicze oraz bezpośrednio przez  przedsiębiorców.

Dokument do pobrania: https://zrp.pl/wp-content/uploads/2020/04/2020.04.16_Postulaty-ZRP-do-Tarczy-Antykryzysowej-3.pdf