Dot. zakazu świadczenia usług fryzjerskich – praktyczna nauka zawodu młodocianych pracowników

W nawiązaniu do powtarzających się pytań dot. zakazu świadczenia usług fryzjerskich – praktyczna nauka zawodu młodocianych pracowników Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego tel. 22 50 44 230, 22 50 44 279| oswiata@zrp.pl informuje:

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW  z dnia 25 marca 2021 r. zmieniającego  rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii :

„Do dnia 9 kwietnia 2021 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. –Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z:

1)fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z);

2)działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z)”,

Okres ten został wydłużony:

–   do 18.04.2021 w trybie kolejnej zmiany – rozporządzenie RM z  dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii;

– do 25.04.2021  rozporządzenie  z  dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W w/w  rozporządzeniu nie ma mowy o „zamknięciu” zakładu fryzjerskiego, lecz o zakazie świadczenia usług w ramach działalności gospodarczej. Nie mogą tam pojawiać się klienci, ale pracownicy oczywiście tak co widać  np. w sklepach  w centrach handlowych – są zamknięte, a pracownicy robią porządki, o czym decyduje pracodawca.

Podobnie jest z młodocianymi pracownikami , którzy mogą przebywać w miejscu pracy i realizować program praktycznej nauki zawodu w dni wyznaczone w szkolnym planie nauczania, ale bez udziału w zakładzie klientów i z zachowaniem wszelkich reżimów sanitarnych.

więcej: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-funkcjonowania-szkol-i-placowek-od-19-kwietnia