Sprawdź online status wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił na Platformie Usług Elektronicznych nową funkcję. Przedsiębiorcy, którzy złożyli wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek, mogą sprawdzić online status wniosku. Pomoc przyznawana jest z mocy ustawy wszystkim przedsiębiorcom, którzy spełniają niezbędne wymagania do jej otrzymania. ZUS nie ma więc obowiązku wywołania powiadomień o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

Jak sprawdzić status wniosku

  1. Zaloguj się na Platformie Usług Elektronicznych,
  2. w Panelu Płatnika wejdź w zakładkę „Płatnik” (prawy górny róg),
  3. z menu po lewej stronie wybierz kategorię „Dokumenty i Wiadomości”,
  4. a następnie – również w menu po lewej stronie – wybierz zakładkę „Tarcza antykryzysowa – wnioski”.

W zakładce znajdują się wszystkie wnioski złożone w ramach Tarczy antykryzysowej oraz ich aktualny status.

Źródło: Business Insider