Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 27/11/2020

Wystąpienie skierowane do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się dzieci w wieku do 16 lat

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej prezentuje wystąpienie skierowane do Pana Jarosława Gowina Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Przedmiotowe wystąpienie jest efektem szczegółowej analizy zapisów § 26 ust.2b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – mówiącego o tym, że: „Małoletni do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania" oraz innych przepisów jednorazowych, wprowadzonych w związku z pandemią.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią wystąpienia TUTAJ

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018