Tarcza 8.0 – wsparcie dla wybranych branż

Od 28 lutego 2021 roku przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych epidemią COVID-19 mogą korzystać z kolejnych form wsparcia. Chodzi o świadczenia postojowe, dofinansowanie wynagrodzeń,  dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności czy zwolnienie z opłacania składek ZUS.

Co znalazło się w Tarczy 8.0?

 • Dotacja 5000 zł
 • Świadczenie postojowe z ZUS
 • Zwolnienie z opłacania składek ZUS
 • Świadczenie dla pracowników na ochronę miejsc pracy

Dotacja 5000 zł

W ramach Tarczy 8.0 możesz otrzymać dotację w wysokości 5000 zł. O dotację na pokrycie bieżących kosztów działalności możemy ubiegać się na stronie praca.gov.pl składając wniosek PSZ-DBKDG. Środki przyznawane będą od Starosty, czyli np. z Powiatowego Urzędu Pracy. Dotację możemy otrzymać dwukrotnie lub trzykrotnie.

Dwukrotnie, jeśli na dzień 30 listopada prowadziliśmy działalność i naszym przeważającym kodem PKD było:
47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z lub 91.02.Z

Trzykrotnie, jeśli na dzień 30 listopada prowadziliśmy działalność i naszym przeważającym kodem PKD było:
49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z lub 96.04.Z

Warunkiem otrzymania dotacji jest wykazanie co najmniej 40% spadku przychodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Przychód z tego miesiąca możemy porównać z:

 • miesiącem poprzednim lub
 • analogicznym miesiącem w 2020 r. lub
 • wrześniem 2020 r.

Dotacje z poprzedniej Tarczy Branżowej 7.0 wliczają się do limitu. Dotację w wysokości 5000 zł możesz otrzymać maksymalnie 3 razy. Wnioski można składać do 31 maja 2021 r.

Świadczenie postojowe z ZUS

W ramach Tarczy 8.0 możesz otrzymać świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł wypłacane z ZUS. O świadczenie możemy ubiegać się na stronie ZUS składając wniosek RSP-DD7 przez PUE ZUS. Postojowe możemy otrzymać jednokrotniedwukrotnie lub trzykrotnie.

Jednokrotnie, jeśli na dzień 30 listopada prowadziliśmy działalność i naszym przeważającym kodem PKD było:
47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z lub 47.89.Z

Dwukrotnie, jeśli na dzień 30 listopada prowadziliśmy działalność i naszym przeważającym kodem PKD było:
91.02.Z

Trzykrotnie, jeśli na dzień 30 listopada prowadziliśmy działalność i naszym przeważającym kodem PKD było:
49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z lub 96.04.Z

Warunkiem otrzymania postojowego jest wykazanie co najmniej 40% spadku przychodów w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Przychód z tego miesiąca możemy porównać z:

 • miesiącem poprzednim lub
 • analogicznym miesiącem w 2020 r. lub
 • wrześniem 2020 r.

Świadczenie postojowe można otrzymać maksymalnie 3 razy. Świadczenie otrzymane z poprzedniej Tarczy Branżowej 7.0 wlicza się do limitu.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS

Tarcza 8.0 wprowadza zwolnienie z opłacania wszystkich składek ZUS należnych za grudzień, styczeń i luty. Miesiące podlegające zwolnieniu zależeć będą od kodów PKD. Wniosek o zwolnienie dostępny jest na stronie PUE ZUS pod nazwą RDZ-B7.

Zwolnienie za styczeń otrzymamy, jeśli na dzień 30 listopada prowadziliśmy działalność i naszym przeważającym kodem PKD było:
47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z lub 47.89.Z

Zwolnienie za grudzień, styczeń i luty otrzymamy, jeśli na dzień 30 listopada prowadziliśmy działalność i naszym przeważającym kodem PKD było:
49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z lub 96.04.Z

UWAGA: Wniosek o zwolnienie w Tarczy 7.0 wymagał kliknięcia znaku „+”, aby dodać zwolnienie za grudzień. Zalecamy ostrożne sprawdzanie i wypełnianie wniosków.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest wykazanie co najmniej 40% spadku przychodów w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Przychód z tego miesiąca możemy porównać z:

 • miesiącem poprzednim lub
 • analogicznym miesiącem w 2020 r. lub
 • wrześniem 2020 r.

Musimy być również zgłoszeni w ZUS jako płatnik na dzień 30 października 2020 r. Wnioski o zwolnienie w ramach Tarczy 8.0 składać można do 30 kwietnia 2021 r.

Ochrona miejsc pracy. Dofinansowanie dla pracowników

Tarcza 8.0 daje możliwość wnioskowania o świadczenie na utrzymanie miejsc pracy dla Twoich pracowników. Wysokość świadczenia wynosi 2000 zł w przeliczeniu na pełny etat. Dofinansowanie przysługuje co miesiąc przez 3 miesiące, czyli łącznie do 6000 zł na pracownika. Wniosek VIA-VOMPP dostępne są na stronie praca.gov.pl. Środki przyznawane są z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Świadczenie dla pracowników otrzymamy, jeśli na dzień 30 listopada prowadziliśmy działalność i naszym przeważającym kodem PKD było:
55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A lub 79.12.Z

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest wykazanie co najmniej 40% spadku przychodów w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Przychód z tego miesiąca możemy porównać z:

 • miesiącem poprzednim lub
 • analogicznym miesiącem w 2020 r. lub
 • wrześniem 2020 r.

Wniosek możemy złożyć do 31 marca 2021 r. Świadczenie nie przysługuje, jeśli wykorzystaliśmy wszystkie 3 miesiące w ramach Tarczy 6.0 lub 7.0.

 

żródł0 – 1. https://www.infakt.pl/blog/tarcza-8-0-dla-kogo-kody-pkd/?fbclid=IwAR0dMqgMcFliL88EvWLaJKv7ScVtSxVG0Cx5QtBOuVf8nwYRZz_Ctnp7Q6M#dotacja

2. https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/tarcza-8-0-wsparcie-dla-wybranych-branz