Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Zespół Rozwoju Przedsiębiorczości

Gł. specjalista: Jarosław ROMANIUK tel. 22 50 44 222 e-mail: romaniuk@zrp.pl

Zadania Zespołu to m.in.:

  1. Prowadzenie całokształtu zagadnień w obszarach: prawo gospodarcze (prawo działalności gospodarczej, zamówienia publiczne, pomoc publiczna dla przedsiębiorstw, obrót towarami i usługami z zagranicą itp.), prawo podatkowe i celne, prawo bankowe, ochrona środowiska.
  2. Analizowanie aktualnego stanu prawnego i organizacyjnego, występowanie z propozycjami zmian, opiniowanie projektowanych rozwiązań.
  3. Prowadzenie i koordynowanie całokształtu zagadnień związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym mmśp, w tym rzemiosła oraz określaniem działań (strategii) ZRP w kontekście rozwoju i pozycji mikro i małych przedsiębiorstw, w tym rzemiosła, w systemie gospodarczo-społecznym kraju.
  4. Opiniowanie systemowych rozwiązań w zakresie dostępu mmśp i organizacji do zewnętrznych źródeł zasilania finansowego, pochodzących ze środków publicznych krajowych oraz (we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi biura ZRP) międzynarodowych.
  5. Upowszechnianie najnowszych informacji gospodarczych w środowisku mmśp.
  6. Inicjowanie przedsięwzięć z udziałem ZRP oraz izb rzemieślniczych i cechów na rzecz upowszechniania wiedzy o przepisach i normach prawnych z obszaru ochrony środowiska.
  7. Współpraca z organizacjami prowadzącymi certyfikację i normalizację w zakresie zarządzania jakością i innowacjami technologicznymi w rzemiośle.
  8. Podejmowanie działań na rzecz ochrony własności intelektualnej i przemysłowej.

 

związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018