Statut Związku Rzemiosła Polskiego

Aktualny Statut Związku Rzemiosła Polskiego został uchwalony uchwałą nr 12 Kongresu Rzemiosła Polskiego z dnia 29 września 2020 roku ze zmianami uchwalonymi na mocy Uchwały nr 8 IX Kongresu Rzemiosła Polskiego z dnia 8 września 2021 roku

TEKST STATUTU:

Pobierz