Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Państwowa inspekcja pracy

Państwowa Inspekcja Pracy jest podległym Sejmowi RP organem nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, a w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres jej działania i uprawnień określa ustawa z dnia 6 marca 1981r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity Dz.U. Nr 54 z 1985r., poz. 276 z późn. zm.). Państwową Inspekcją Pracy kieruje, powołany przez marszałka Sejmu, Główny Inspektor Pracy - przy pomocy zastępców i szesnastu okręgowych inspektorów pracy.

związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018