Zespół Samorządowo – Organizacyjny

Zastępca Dyrektora: Dagmara Śmiechurska

Kadry:

Zadania Zespołu to m.in.:

  1. Realizacja całokształtu działań w zakresie obsługi organów statutowych ZRP.
  2. Wykonywanie zadań dot. całokształtu spraw osobowych pracowników Związku.
  3. Projektowanie uchwał organów statutowych i zapewnienie poprawności formalnoprawnej tekstów aktów normatywnych oraz innych dokumentów opracowywanych przez komórki merytoryczne.
  4. Koordynowanie obsługi prawnej ZRP.
  5. Współdziałanie z terenowymi organizacjami w zakresie problematyki samorządowej i organizacyjnej.
  6. Prowadzenie postępowań w sprawie nadania odznaczeń, w szczególności: medali im. J. Kilińskiego, Honorowej Odznaki Rzemiosła i Odznaki Honorowej „Szabla Kilińskiego”.
  7. Realizacja zadań ZRP jako związku rewizyjnego spółdzielczości rzemieślniczej.