Ustawa o rzemiośle

Ustawa o rzemiośle ze zmianami wprowadzonymi w 2020 r.:

USTAWA O RZEMIOŚLE – Tekst obowiązujący od 4 grudnia 2020 r.

Ustawa o rzemiośle ze zmianami wprowadzonymi w 2019 r. przez Ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych:

USTAWA O RZEMIOŚLE – Tekst obowiązujący od 1 stycznia 2020 r.

Związek Rzemiosła Polskiego działa na podstawie ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r., z nowelizacją obowiązującą od 5 grudnia 2015 roku:

USTAWA O RZEMIOŚLE – Tekst jednolity z 2018 r.