Egzaminy

Działalność egzaminacyjna izb rzemieślniczych

Standardy egzaminacyjne

Komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych

Podstawowe akty prawne

Legalizacja świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich

Raporty z wyników działalności oświatowej

Wykaz zawodów

w których prowadzi się naukę zawodu młodocianych pracowników u pracodawców rzemieślników