Apel partnerów społecznych w RDS o otwarcie gospodarki przy zachowaniu reżimu sanitarnego

Organizacje pracowników oraz pracodawców wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego zwróciły się do rządu z apelem o otwarcie pozostałych sektorów gospodarki, które pozostają w lockdownie. Jednocześnie apelują o wdrożenie restrykcji sanitarnych, odpowiednich dla specyfiki poszczególnych branż i zapewniają, że zarówno pracownicy jak i pracodawcy są gotowi przestrzegać wypracowanego reżimu sanitarnego.

Dotychczasowe postępowanie pracowników oraz przedsiębiorców w dobie stanu epidemii COVID-19 dowodzi, iż przedstawiciele wszystkich branż są w stanie prowadzić w pełni funkcjonującą działalność w sposób rozważny i uwzględniający charakter obecnego stanu epidemii. Ostatnie dni pokazały, że nie występują naruszenia reżimu sanitarnego w branżach odmrożonych w połowie lutego br. Nie ma merytorycznych podstaw, aby różnicować sytuację pracowników oraz przedsiębiorców z poszczególnych branż i sektorów.

Partnerzy społeczni podkreślają, że decyzje o ograniczaniu prowadzenia przedsiębiorstw osłabiają polską gospodarkę, która w znacznym stopniu składa się z małych, rodzinnych firm. „Postępująca stagnacja gospodarcza skutkować będzie wzrostem bezrobocia, spiralą zadłużenia firm oraz ich bankructwami. Dlatego apelujemy o rozwagę oraz umożliwienie działania wszystkich pracowników oraz firm na równych, sprawiedliwych zasadach. Jesteśmy gotowi by wspólnie i odpowiedzialnie funkcjonować, przy zachowaniu wszelkich środków ograniczających ryzyko wzrostu skali epidemii.”

Apel o zniesienie lockdownu_ RDS pobierz