Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Oświata zawodowa - stanowiska i opinie

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania.

12.10.2018 Stanowisko Rzemiosła Polskiego dot. sposobu procederowania zmian w prawie oświatowym oraz dot. projektu ustawy o zmianie ustawy "Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw". pobierz
04.10.2018 Stanowisko ZRP  dot. projektu ustawy o zmianie ustawy "Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw". pobierz
23.08.2018 Stanowisko ZRP  dot. projektu "Zintegrowanej Strategii Umiejętności". pobierz
20.08.2018 Stanowisko ZRP  dot. projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. pobierz
17.07.2018 Stanowisko ZRP dot. projektu nowelizacji Ustawy Prawo oświatowe. pobierz
29.06.2018 Stanowisko ZRP  dot. projektu ustawy o rynku pracy. pobierz
23.11.2017 Opinia ZRP dot. rozporządzenia ws. sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. pobierz
22.11.2017 Stanowisko ZRP dot. projektu rozporządzenia dotyczącego trybu przyznawania samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych. pobierz
29.08.2017 Stanowisko ZRP dot. ustaleń z posiedzenia Grupy Sterującej projektów PO WER, nadzorowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. pobierz
24.07.2017 Opinia ZRP dot. projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. pobierz
14.07.2017 Stanowisko ZRP dot. roli rzemiosła w systemie edukacji zawodowej. Pismo po konferencji "Pracodawca - kluczowy partner w kształceniu zawodowym". pobierz
17.05.2017 Opinia ZRP do czterech projektów rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej, które zostały udostępnione w celu konsultacji społecznych. pobierz
30.01.2017 Opinia ZRP dot. projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. pobierz
10.11.2016 Propozycje ZRP, które w ocenie środowiska rzemieślniczego mają istotne znaczenie dla poprawy jakości kształcenia zawodowego. pobierz
07.11.2016 Stanowisko ZRP w sprawie rozporządzenie ws. sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2017 r. pobierz
10.10.2016 Stanowisko ZRP dot. projektu ustawy - Prawo oświatowe oraz ustawy- Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe. pobierz
14.03.2016 Wystąpienie ZRP do prezesa UOKiK o wszczęcie wyjaśnienia w sprawie działań Akademii Rzemiosła Polskiego, naruszającej przepisy ustawy o rzemiośle. pobierz
08.03.2016 Wystąpienie ZRP do prezesa UOKiK w sprawie zbadania działalności firm oferujących w internecie dokumentów zwanych "egzemplarzami kolekcjonerskimi". pobierz
08.02.2016 Opinia ZRP do projektu rozporządzenia MEN w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. pobierz
30.12.2015 Protest ZRP w sprawie rozporządzenie dot. sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2016 r. – podpisane w dniu 22 grudnia 2015 r. pobierz

 

Archiwum lata 2008-2013

 

związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018