Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Oświata zawodowa - stanowiska i opinie

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania.

02.06.2020 Pismo ZRP do MEN ws umożliwienia kontynuacji zajęć praktycznych młodocianym pracownikom i uczniom szkół branżowych I stopnia. pobierz
02.06.2020 Pismo ZRP do MRPiPS ws umożliwienia kontynuacji zajęć praktycznych młodocianym pracownikom i uczniom szkół branżowych I stopnia. pobierz
01.06.2020 Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej na pismo ZRP w sprawie powrotu uczniów do realizacji programu praktycznej nauki zawodu. pobierz
21.05.2020 Pismo ZRP do Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie powrotu uczniów do realizacji programu praktycznej nauki zawodu. pobierz
21.05.2020 Pismo ZRP do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uczniów do realizacji programu praktycznej nauki zawodu. pobierz
05.05.2020 Pismo ZRP do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ws powrotu uczniów do realizacji programu praktycznej nauki zawodu. pobierz
05.05.2020 Pismo ZRP do Ministerstwa Edukacji Narodowej ws powrotu uczniów do realizacji programu praktycznej nauki zawodu. pobierz
25.11.2019 Stanowisko ZRP w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. pobierz
29.07.2019 Stanowisko ZRP w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. pobierz
24.04.2019 Opinia na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych. pobierz
05.04.2019 Wspólne pismo organizacji pracodawców dot. reformy i bieżącego wykorzystania Funduszu Pracy na rzecz nauczycieli. pobierz
12.10.2018 Stanowisko Rzemiosła Polskiego w sprawie sposobu procederowania zmian w prawie oświatowym oraz dot. projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. pobierz
04.10.2018 Stanowisko ZRP  w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. pobierz
23.08.2018 Stanowisko ZRP  w sprawie projektu Zintegrowanej Strategii Umiejętności. pobierz
20.08.2018 Stanowisko ZRP  w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. pobierz
17.07.2018 Stanowisko ZRP w sprawie projektu nowelizacji Ustawy Prawo oświatowe. pobierz
29.06.2018 Stanowisko ZRP  w sprawie projektu ustawy o rynku pracy. pobierz
23.11.2017 Opinia ZRP na temat rozporządzenia ws. sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. pobierz
22.11.2017 Stanowisko ZRP w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego trybu przyznawania samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych. pobierz
29.08.2017 Stanowisko ZRP w sprawie ustaleń z posiedzenia Grupy Sterującej projektów PO WER, nadzorowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. pobierz
24.07.2017 Opinia ZRP na temat projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. pobierz
14.07.2017 Stanowisko ZRP w sprawie roli rzemiosła w systemie edukacji zawodowej. Pismo po konferencji Pracodawca - kluczowy partner w kształceniu zawodowym. pobierz
17.05.2017 Opinia ZRP na temat czterech projektów rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej, które zostały udostępnione w celu konsultacji społecznych. pobierz
30.01.2017 Opinia ZRP na temat projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. pobierz
10.11.2016 Propozycje ZRP, które w ocenie środowiska rzemieślniczego mają istotne znaczenie dla poprawy jakości kształcenia zawodowego. pobierz
07.11.2016 Stanowisko ZRP w sprawie rozporządzenie ws. sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2017 r. pobierz
10.10.2016 Stanowisko ZRP w sprawie projektu ustawy Prawo oświatowe oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe. pobierz
14.03.2016 Wystąpienie ZRP do prezesa UOKiK o wszczęcie wyjaśnienia w sprawie działań Akademii Rzemiosła Polskiego, naruszającej przepisy ustawy o rzemiośle. pobierz
08.03.2016 Wystąpienie ZRP do prezesa UOKiK w sprawie zbadania działalności firm oferujących w internecie dokumentów zwanych "egzemplarzami kolekcjonerskimi". pobierz
08.02.2016 Opinia ZRP do projektu rozporządzenia MEN w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. pobierz
30.12.2015 Protest ZRP w sprawie rozporządzenie dot. sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2016 r. – podpisane w dniu 22 grudnia 2015 r. pobierz

 

Archiwum lata 2008-2013

 

związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018