Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Oświata zawodowa - stanowiska i opinie

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania.

25.11.2019 Stanowisko ZRP w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. pobierz
29.07.2019 Stanowisko ZRP w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. pobierz
24.04.2019 Opinia na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych. pobierz
05.04.2019 Wspólne pismo organizacji pracodawców dot. reformy i bieżącego wykorzystania Funduszu Pracy na rzecz nauczycieli. pobierz
12.10.2018 Stanowisko Rzemiosła Polskiego w sprawie sposobu procederowania zmian w prawie oświatowym oraz dot. projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. pobierz
04.10.2018 Stanowisko ZRP  w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. pobierz
23.08.2018 Stanowisko ZRP  w sprawie projektu Zintegrowanej Strategii Umiejętności. pobierz
20.08.2018 Stanowisko ZRP  w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. pobierz
17.07.2018 Stanowisko ZRP w sprawie projektu nowelizacji Ustawy Prawo oświatowe. pobierz
29.06.2018 Stanowisko ZRP  w sprawie projektu ustawy o rynku pracy. pobierz
23.11.2017 Opinia ZRP na temat rozporządzenia ws. sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. pobierz
22.11.2017 Stanowisko ZRP w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego trybu przyznawania samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych. pobierz
29.08.2017 Stanowisko ZRP w sprawie ustaleń z posiedzenia Grupy Sterującej projektów PO WER, nadzorowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. pobierz
24.07.2017 Opinia ZRP na temat projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. pobierz
14.07.2017 Stanowisko ZRP w sprawie roli rzemiosła w systemie edukacji zawodowej. Pismo po konferencji Pracodawca - kluczowy partner w kształceniu zawodowym. pobierz
17.05.2017 Opinia ZRP na temat czterech projektów rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej, które zostały udostępnione w celu konsultacji społecznych. pobierz
30.01.2017 Opinia ZRP na temat projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. pobierz
10.11.2016 Propozycje ZRP, które w ocenie środowiska rzemieślniczego mają istotne znaczenie dla poprawy jakości kształcenia zawodowego. pobierz
07.11.2016 Stanowisko ZRP w sprawie rozporządzenie ws. sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2017 r. pobierz
10.10.2016 Stanowisko ZRP w sprawie projektu ustawy Prawo oświatowe oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe. pobierz
14.03.2016 Wystąpienie ZRP do prezesa UOKiK o wszczęcie wyjaśnienia w sprawie działań Akademii Rzemiosła Polskiego, naruszającej przepisy ustawy o rzemiośle. pobierz
08.03.2016 Wystąpienie ZRP do prezesa UOKiK w sprawie zbadania działalności firm oferujących w internecie dokumentów zwanych "egzemplarzami kolekcjonerskimi". pobierz
08.02.2016 Opinia ZRP do projektu rozporządzenia MEN w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. pobierz
30.12.2015 Protest ZRP w sprawie rozporządzenie dot. sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2016 r. – podpisane w dniu 22 grudnia 2015 r. pobierz

 

Archiwum lata 2008-2013

 

związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018