Stanowisko ZRP do projektu Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie maksymalnych marż hurtowych i detalicznych stosowanych w sprzedaży niektórych maseczek

W odpowiedzi na pismo Ministra Rozwoju z dnia 28 kwietnia 2020 roku Związek Rzemiosła Polskiego przedstawia stanowisko do projektu Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie maksymalnych marż hurtowych i detalicznych stosowanych w sprzedaży niektórych maseczek.

Inicjatywę Ministra Rozwoju dotyczącą wprowadzenia maksymalnych marż stosowanych przy sprzedaży maseczek, generalnie postrzegamy jako właściwy krok, mający na celu ochronę przed nieuczciwymi praktykami dotyczącymi kształtowania cen artykułów, które stały się kluczowymi narzędziami zabezpieczenia przed możliwością zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Ma to szczególne znaczenie z uwagi na stan epidemii COVID-19, ogłoszony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, jak również na fakt, że od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania wprowadzono obowiązek zakrywania ust i nosa przy użyciu np. maseczek lub masek podczas przebywania poza adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu.

Co więcej, według opinii Ministerstwa Zdrowia epidemia COVID-19 może trwać jeszcze przez okres 2 lat i na taką rzeczywistość winno być zorientowane projektowane rozporządzenie.

Dlatego, w naszej ocenie, „parasolem ochronnym” przed nieuzasadnionym wzrostem cen, podobnym do zaproponowanego w projekcie rozporządzenia, winny być objęte nie tylko maseczki, ale również inne środki ochrony, w tym rękawiczki, przyłbice oraz płyny do dezynfekcji stosowane w czasie ogłoszonego stanu epidemii.

Planowane jest, i już częściowo wdrażane, stopniowe znoszenie ograniczeń dla przedsiębiorców. Niezależnie od już obowiązujących wszystkich pracodawców dodatkowych środków zapobiegających rozprzestrzenianie się epidemii, Ministerstwo Rozwoju przygotowuje i zapewne będzie wdrażać wspólnie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym zalecenia dla różnych branż, zakładające bardzo ostre wymogi sanitarne, generujące ogromne koszty zakupu różnych środków ochrony, nie tylko maseczek. Poznaliśmy projekty tego typu zaleceń dla salonów kosmetycznych i gabinetów kosmetycznych.

Pełen tekst stanowiska znajduje się TUTAJ