Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest niezależnym organem kontrolnym Związku Rzemiosła Polskiego. Kontroluje finansową i gospodarczą działalność ZRP oraz nadzoruje wykonanie uchwał Kongresu. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
- kontrolowanie zgodności realizacji przez Zarząd zadań wynikających ze statutu oraz uchwał Kongresu,
- badanie sprawozdań finansowych,
- przedstawianie Kongresowi wniosków odnośnie udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
- składanie Kongresowi sprawozdań ze swej działalności.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Lidia BUCZEK - Przewodnicząca
Izba Rzemieślnicza w Łodzi

Karol PAWLAK - Zastępca Przewodniczącego
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Piotr HADRYSIAK - Zastępca Przewodniczącego
Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

Krzysztof MOTYKA
Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie

Tadeusz KOBUS
Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie

Jan SKUZA
Izba Rzemieślnicza w Kielcach

Grzegorz MIELNICKI
Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna

związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018