Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest niezależnym organem kontrolnym Związku Rzemiosła Polskiego. Kontroluje finansową i gospodarczą działalność ZRP oraz nadzoruje wykonanie uchwał Kongresu. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
– kontrolowanie zgodności realizacji przez Zarząd zadań wynikających ze statutu oraz uchwał Kongresu,
– badanie sprawozdań finansowych,
– przedstawianie Kongresowi wniosków odnośnie udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
– składanie Kongresowi sprawozdań ze swej działalności.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  • Lidia BUCZEK – Przewodnicząca – Izba Rzemieślnicza w Łodzi;
  • Karol PAWLAK – Zastępca Przewodniczącego – Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu;
  • Piotr HADRYSIAK – Zastępca Przewodniczącego – Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy;
  • Krzysztof MOTYKA – Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie;
  • Tadeusz KOBUS – Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie;
  • Grzegorz MIELNICKI – Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna.