Objaśnienia MRPiPS w sprawie świadczenia postojowego