Krajowa Rada Duszpasterska Rzemiosła

Krajowa Rada Duszpasterska Rzemiosła została powołana w 1991 roku. Jej zadaniem jest szeroko rozumiana opieka duszpasterska nad polskimi rzemieślnikami oraz współdziałanie duszpasterzy rzemiosła i Związku Rzemiosła Polskiego we wszelkich wspólnych inicjatywach. Najważniejszym wydarzeniem jest organizacja corocznej Pielgrzymki Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę.

 

W skład Rady wchodzą diecezjalni duszpasterze rzemiosła oraz przedstawiciele izb rzemieślniczych:

Ks. Kanonik Krzysztof Rusiecki Tadeusz Kierepka
Krajowy Duszpasterz Rzemiosła Przewodniczący Rady
Sandomierz MIRiP Warszawa
DUSZPASTERZE PEŁNOMOCNICY IZB RZEMIEŚLNICZYCH
O. Jan Stanisław Rudziński Jasna Góra Adam Godlewski Białystok
Ks. Leon Grygorczyk Białystok Jan Dziewiński Bielsko-Biała
Ks. kanonik Zygmunt Siemianowski Bielsko-Biała Piotr Jóźwiak Bydgoszcz
Ks. Kan. Ryszard Umański Częstochowa Waldemar Pacud Częstochowa
Ks. Kan. Marek Błażejczyk Gdańsk Marian Wenta Gdańsk
Ks. Kan. Zbigniew Króczyński Kalisz Wacław Napierała Gorzów Wlkp.
dr Dariusz Raś Kraków Tadeusz Moczyński Kalisz
Ks. Prałat dr Ryszard Lis Lublin Ryszard Genge Katowice
Ks. Roman Łodwig Łódź Jerzy Tomasik Kraków
Ks. Andrzej Mulka Nowy Sącz Dariusz Wójtowicz Lublin
Ks. Andrzej Tuszyński Lublin Bogusław Miazek Łódź
Ks. Roman Łodwig Łódź Paweł Cieślicki Nowy Sącz
Ks. Andrzej Mulka Nowy Sącz Marek Sokołowski Radom
Ks. Andrzej Tuszyński Radom Stefan Buś Rzeszów
Ks. Prałat Władysław Jagustyn Rzeszów Grzegorz Mozga Szczecin
Ks. Maciej Pliszka Szczecin Józef Lizak Tarnów
Ks. Prałat Józef Drabik Tarnów Tadeusz Kierepka MIRiP Warszawa
Ks. Prałat Stefan Kotwiński MIRiP Warszawa Jarosław Rzepko IR Mazowsza, Kurpi i Podlasia
Ks. Kan. Paweł Cembrowicz Wrocław Andrzej Dąbrowski KRIO
Ks. Parł. Marian Kopko Wrocław Stanisław Kibało Wrocław
Ks. Parł. Edward Szajda Wrocław