Krajowa Rada Duszpasterska Rzemiosła

Krajowa Rada Duszpasterska Rzemiosła została powołana w 1991 roku. Jej zadaniem jest szeroko rozumiana opieka duszpasterska nad polskimi rzemieślnikami oraz współdziałanie duszpasterzy rzemiosła i Związku Rzemiosła Polskiego we wszelkich wspólnych inicjatywach. Najważniejszym wydarzeniem jest organizacja corocznej Pielgrzymki Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę.

 

W skład Rady wchodzą diecezjalni duszpasterze rzemiosła oraz przedstawiciele izb rzemieślniczych:

Ks. Kanonik Krzysztof Rusiecki
Krajowy Duszpasterz Rzemiosła
Sandomierz
DUSZPASTERZE PEŁNOMOCNICY IZB RZEMIEŚLNICZYCH
O. Jan Stanisław Rudziński Jasna Góra Roman Godlewski Białystok
Ks. Leon Grygorczyk Białystok Szczepan Zaborowski Bydgoszcz
Ks. kanonik Zygmunt Siemianowski Bielsko-Biała Waldemar Pacud Częstochowa
Ks. Marcin Filas Bydgoszcz Marian Wenta Gdańsk
Ks. Prałat Stanisław Gębka Częstochowa Wacław Napierała Gorzów Wlkp.
Ks. Ludwik Kowalski Gdańsk Tadeusz Moczyński Kalisz
Ks. Kan.Zbigniew Króczyński Kalisz Ryszard Genge Katowice
Ks. Kan. Henryk Kuczob Piekary Śląskie Zenon Człeczyński Kielce
Ks. Edward Chat Kielce Jerzy Tomasik Kraków
Ks. Infułat Kraków Dariusz Wójtowicz Lublin
Ks. Ryszard Lis Lublin Zygmunt Żebrowski Łódź
Ks. Roman Łodwig Łódź Paweł Cieślicki Nowy Sącz
Ks. Andrzej Mulka Nowy Sącz Franciszek Siteń Olsztyn
Ks. Prałat Marian Matuszek Olsztyn Antoni Odzimek Poznań
Ks. Wojciech Wolniewicz Poznań Marek Sokołowski Radom
ks. Andrzej Tuszyński Radom Stefan Buś Rzeszów
Ks. Prałat Władysław Jagustyn Rzeszów Stanisław Szymański Szczecin
Ks. Antoni Tofil Słupsk Józef Lizak Tarnów
Ks. Maciej Pliszka Szczecin Janusz Zdort MIRiP Warszawa
Ks. Prałat Stefan Kotwiński Warszawa Władysław Wawdejuk IR Mazowsza, Kurpi i Podlasia
Ks. Prałat Paweł Cembowicz Wrocław Stanisław Kibało Wrocław
Ks.Prałat Marian Kopko Wrocław Andrzej Dąbrowski KRIO