Wykaz Komisji Problemowych Zarządu ZRP Kadencja 2021-2025

Komisje problemowe pełnią funkcję opiniodawczą i doradczą. Powołuje je Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego. Komisjom problemowym przewodniczą członkowie Zarządu ZRP, jednak w ich pracach uczestniczą także Członkowie Prezydium Zarządu, którzy nadzorują prace komisji zgodnie z podziałem pracy w Prezydium Zarządu. Osoby te uczestniczą w obradach z głosem doradczym.

 

Przewodniczący-koordynator

Zastępcy przewodniczącego

Sekretarz

Członkowie

KOMISJA  SAMORZĄDOWO-ORGANIZACYJNA i SPRAW SPOŁECZNYCH

Wacław Napierała

Jan Jaworski

Jan Witkowski

Włodzimierz Ostrowski

Włodzimierz Szymański

KOMISJA ORGANIZACJI OŚWIATY ZAWODOWEJ, NADZORU i KSZTAŁCENIA DUALNEGO

Zbigniew Marchwiak

Włodzimierz Ostrowski

Sylwester Zawadzki

Andrzej Dębowski

Włodzimierz Idzior

Karol Pufal

Andrzej Stawiarski

Tadeusz Szewczyk

Marian Wenta

Zygmunt Wypych

Magdalena Zabłocka

KOMISJA  ds. FINANSÓW i ORGANIZACJI

Piotr Antoszewski

Janusz Piątek

Zdzisław Siwiński

Jan Gański

Grzegorz Pellowski

Jan Witkowski

KOMISJA ds. NIERUCHOMOŚCI i GOSPODARKI WŁASNEJ

Janusz Piątek

Henryk Kluska

Emil Kunysz

Grzegorz Pellowski

Andrzej Poźniak

Adam Wykręt

Sylwester Zawadzki

KOMISJA ds. FUNDUSZY UNIJNYCH, PROJEKTÓW i PROGRAMÓW

Zdzisław Siwiński

Adam Przybysz

Stanisław Syguła

Arkadiusz Paciorek

KOMISJA ds. POLITYKI GOSPODARCZEJ, STRATEGII i PROMOCJI RZEMIOSŁA

Jan Klimek

Janusz Kowalski

Andrzej Poźniak

Grzegorz Pellowski

Zdzisław Siwiński

KOMISJA ds. SPÓŁDZIELCZOŚCI i PROBLEMATYKI  BRANŻOWEJ

Andrzej Staruch

Zbigniew Ładziński

Włodzimierz Biniek

Andrzej Kuta

Maciej Zieliński