Wykaz Komisji Problemowych Zarządu ZRP Kadencja 2021-2025

Komisje problemowe pełnią funkcję opiniodawczą i doradczą. Powołuje je Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego. Komisjom problemowym przewodniczą członkowie Zarządu ZRP, jednak w ich pracach uczestniczą także Członkowie Prezydium Zarządu, którzy nadzorują prace komisji zgodnie z podziałem pracy w Prezydium Zarządu. Osoby te uczestniczą w obradach z głosem doradczym.

 Przewodniczący-koordynatorZastępcy przewodniczącegoSekretarzCzłonkowie
KOMISJA  SAMORZĄDOWO-ORGANIZACYJNA i SPRAW SPOŁECZNYCHWacław Napierała

Jan Jaworski

Jan Witkowski

Włodzimierz OstrowskiWłodzimierz Szymański
KOMISJA ORGANIZACJI OŚWIATY ZAWODOWEJ, NADZORU i KSZTAŁCENIA DUALNEGOZbigniew Marchwiak

Włodzimierz Ostrowski

Sylwester Zawadzki

 

Andrzej Dębowski

Włodzimierz Idzior

Karol Pufal

Andrzej Stawiarski

Tadeusz Szewczyk

Marian Wenta

Zygmunt Wypych

Magdalena Zabłocka

KOMISJA  ds. FINANSÓW i ORGANIZACJIPiotr Antoszewski

Janusz Piątek

Stanisław Syguła

Jan Gański

Grzegorz Pellowski

Zdzisław Siwiński

Jan Witkowski

KOMISJA ds. NIERUCHOMOŚCI i GOSPODARKI WŁASNEJJanusz Piątek

Henryk Kluska

Emil Kunysz

Grzegorz Pellowski

Andrzej Poźniak

Adam Wykręt

Sylwester Zawadzki

KOMISJA ds. FUNDUSZY UNIJNYCH, PROJEKTÓW i PROGRAMÓWZdzisław SiwińskiAdam PrzybyszStanisław SygułaArkadiusz Paciorek
KOMISJA ds. POLITYKI GOSPODARCZEJ, STRATEGII i PROMOCJI RZEMIOSŁAJan Klimek

Janusz Kowalski

Andrzej Poźniak

Grzegorz PellowskiZdzisław Siwiński
KOMISJA ds. SPÓŁDZIELCZOŚCI i PROBLEMATYKI  BRANŻOWEJAndrzej StaruchZbigniew ŁadzińskiWłodzimierz Biniek

Andrzej Kuta

Maciej Zieliński