Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Polityka Społeczna

Przez politykę społeczną rozumie się działalność Państwa i innych podmiotów w dziedzinie kształtowania warunków życia i pracy ludności. Polityka społeczna obejmuje m.in. następujące problemy: zabezpieczenie społeczne, ochrona zdrowia, zatrudnienie, ochrona pracy.

W tym obszarze przejawiamy aktywność na poziomie ogólnopolskim i europejskim, m.in. poprzez opiniowanie projektów aktów prawnych, prezentowanie poglądów środowiska podczas spotkań odpowiednich komisji Sejmu i Senatu RP, zespołów Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych, seminariów i konferencji, a także na forum Europejskiej Unii Rzemiosła, Małej i Średniej Przedsiębiorczości (UEAPME).
Poza resortami współpracujemy także z takimi instytucjami jak: Główna Inspekcja Pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy PIB, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS) oraz Instytut Spraw Publicznych.
Realizując zadania z powyższej dziedziny przedstawiciele ZRP zasiadają w gronie członków: Naczelnej Rady Zatrudnienia oraz Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP.

Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej
tel.: 22 50 44 230
tel.: 22 50 44 397
e-mail: oswiata@zrp.pl

Polityka społeczna - akty prawne

Państwowa inspekcja pracy

Stanowiska
i opinie

związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018
paperclipbookusers