Konkursy

Ważną dziedziną działalności Związku Rzemiosła Polskiego jest promocja liderów przedsiębiorczości oraz środowisk mających trwałe związki z rzemiosłem, a także nagradzanie wyróżniających się w swojej specjalności rzemieślników i uczniów.

ZRP oraz Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości organizują liczne konkursy, wspierają inicjatywy podejmowane przez inne instytucje i organizacje, a także sponsorują działalność, która służy promocji rzemiosła i przedsiębiorczości w kraju i poza jego granicami.

Od czternastu lat Związek Rzemiosła Polskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich i Związkiem Literatów Polskich przyznaje nagrody wybitnym pisarzom i poetom. Corocznie odbywają się także konkursy sprawdzające wiedzę uczniów i pracowników.