Informacje i wyjaśnienia podatkowe

18.01.2021 Najważniejsze zmiany w podatkach od 01.01.2021. pobierz
14.10.2019 Najważniejsze zmiany w podatkach w okresie 2019/2020. pobierz
29.06.2018 Objaśnienia dotyczące stosowania pomiędzy podatnikami VAT mechanizmu podzielonej płatności. pobierz
20.04.2016 Wnioski ZRP nt. barier w prowadzeniu działalności gospodarczej w 2016 r. pobierz
15.10.2015 Wyjaśnienie dotyczące korzystania ze zwolnienia z podatku VAT przy limicie 150 tys. zł. pobierz
30.09.2015 O zmianach w 2016 r. w przepisach VAT dotyczących sposobu rozliczania proporcji podatku naliczonego. pobierz
01.10.2014 Interpretacja dotycząca opodatkowania podatkiem dochodowym dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych. pobierz
10.01.2014 Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych, prawo spadkowe, szkolenie uczniów. Interpretacja dla Cechu Rzemiosła Różnych w Środzie Wlkp. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu. pobierz
18.09.2013 Interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów w sprawie oznaczania na paragonie fiskalnym nazwy towaru lub świadczonej usługi. pobierz
03.06.2011 Komentarz ZRP do odpowiedzi MF na wniosek ZRP do MF o interpretację – Kształcenie zawodowe w rzemiośle a zwolnienie od VAT. pobierz
01.06.2011 Odpowiedź MF na wniosek ZRP do MF o interpretację – Kształcenie zawodowe w rzemiośle a zwolnienie od VAT pobierz
30.05.2011 23.09.2009 Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie – Stawki VAT a dostawa okularów korekcyjnych. pobierz
30.05.2011 03.08.2007 Interpretacja Urzędu Skarbowego w Wejherowie – Przychód z kursu krawieckiego a utrata prawa do karty podatkowej. pobierz
30.05.2011 10.05.2007 Interpretacja Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer – Montaż parapetów przez producenta w budynku mieszkalnym a stawka VAT. pobierz
30.05.2011 06.02.2007 Interpretacja Pierwszego Urzędu Skarbowego W-wa Śródmieście – Sprzedaż filmów przez fotografa powoduje utratę prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej. pobierz
08.02.2011 Wniosek ZRP do Ministerstwa Finansów o interpretację – Kształcenie zawodowe w rzemiośle a zwolnienie od VAT. pobierz
25.06.2010 Opodatkowanie wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnych (PIT-8C). pobierz
07.05.2010 Interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu dot. zwolnienia z CIT dochodów z najmu uzyskiwanych przez cech. pobierz
24.02.2010 Interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu dot. dochodów z najmu uzyskiwanych przez cech. pobierz
18.12.2009 Informacja opracowana przez eksperta ZRP na temat przepisów o zawieszeniu działalności gospodarczej. pobierz
23.10.2009 Źródło finansowania szkolenia uczniów zostało zmienione. Dla niektórych pracodawców będzie to miało wpływ na opodatkowanie przychodu z tego tytułu. pobierz
25.06.2009 Od 1 stycznia 2009 r. zwolnienie w CIT dochodów organizacji rzemiosła na działalność statutową. pobierz
02.06.2009 Informacje dotyczące możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodów – składek opłacanych przez rzemieślników z tytułu członkostwa w organizacjach rzemieślniczych. pobierz
16.01.2009 Zmiany w podatkach oraz prawie gospodarczym. pobierz
10.09.2008 Uwagi i wnioski ZRP do projektu zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw na rok 2009. pobierz
19.02.2008 Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w sprawie podatkowych skutków dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych. pobierz
06.02.2007 Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście – Sprzedaż filmów a karta podatkowa pobierz
10.11.2006 Urząd Skarbowy w Piszu – Usługi elektryczne a karta podatkowa. pobierz