Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego w instytucjach zewnętrznych

Kapituła Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” Jan KLIMEK - Zastępca Prezesa Zarządu ZRP
Rada Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” Jan GOGOLEWSKI - Prezes Zarządu ZRP
Kapituła „Tygodnia Przedsiębiorcy” – wyróżnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Jan GOGOLEWSKI - Prezes Zarządu ZRP
Krajowa Rada Spółdzielcza Włodzimierz BINIEK - członek Zarządu ZRP, Członek Zgromadzenia Ogólnego, Członek Komisji Rewizyjnej KRS, Sekretarz Komisji Spółdzielczości Pracy KRS
Rada Nadzorcza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Jan KLIMEK - Zastępca Prezesa Zarządu ZRP
Rada Ochrony Pracy Janusz KOWALSKI - Zastępca Prezesa Zarządu ZRP
Rada Rynku Pracy Wojciech HODUŃ
Marek SKORASZEWSKI
Rada Statystyki Włodzimierz BINIEK - członek Zarządu ZRP
Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych Janusz PIĄTEK - Zastępca Prezesa Zarządu ZRP
Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Janusz PIĄTEK - Zastępca Prezesa Zarządu ZRP
Rada Dialogu Społecznego w rolnictwie Jacek MARCINKOWSKI
Rada ds. Społecznych przy Konferencji Episkopatu Polski Jan KLIMEK - Zastępca Prezesa Zarządu ZRP, konsultor
Przedstawiciel ZRP ds. kontaktów z Kancelarią Prezydenta RP Edyta DOBOSZYŃSKA - Dyrektor Generalny ZRP
Rada Przedsiębiorczości Janusz KOWALSKI - Zastępca Prezesa Zarządu ZRP
Rada Główna Inspektora Pracy ds. bezpieczeństwa pracy
w budownictwie
Antoni GÓRSKI - Zastępca Prezesa Zarządu ZRP
Międzyresortowy Zespół ds. Warunków Zatrudniania
i Wynagradzania Pracowników Ochrony Zdrowia
Janusz KOWALSKI - Zastępca Prezesa Zarządu ZRP
Komisja konkursowa Europejskiej Nagrody Promocji Przedsiębiorczości
Rada Naukowa kwartalnika „Dialog. Pismo Dialogu Społecznego” Edyta DOBOSZYŃSKA - Dyrektor Generalna ZRP
Komitet Sterujący „Krajowych Inteligentnych Specjalizacji” - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Jan KLIMEK - Zastępca Prezesa Zarządu ZRP, członek Komitetu
Norbert PRUSZANOWSKI - Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji ZRP, zastępca członka Komitetu
Międzyresortowy Zespół ds. Strategii Europa 2020  Edyta DOBOSZYŃSKA – Dyrektor Generalny ZRP
Jarosław ROMANIUK
Zespół Opiniodawczo-Doradczy ds. kształcenia zawodowego przy Ministerstwie Edukacji Narodowej Jolanta KOSAKOWSKA - Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP
Komitet ds. Umowy Partnerstwa (KUP) przy Ministerstwie Rozwoju Norbert PRUSZANOWSKI - Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji ZRP, członek KUP
Rada Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przy MEN Jolanta KOSAKOWSKA - Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP
Grażyna DĘBICKA-OZORKIEWICZ
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Joachim FOLTYS - członek Rady
Zespół Konsultacyjny ds. kompleksowej rehabilitacji ZUS Bogusława MICHALAK-TRYBUS
Trójstronny Zespół ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej przy Ministerstwie Rozwoju Piotr SZCZEGOT
Jarosław ROMANIUK
Zespół dla prowadzenia branżowego dialogu społecznego
ds. transportu drogowego
Wojciech PAPROCKI
Robert PRZYBYLSKI
Leszek LUDA
Trójstronny Zespół Branżowy ds. Kultury i Mediów Adam GOŁEMBOWSKI
Międzyresortowa Komisja ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia
w Środowisku Pracy
Jacek ROMANKOW
Zespół Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – Ministerstwo Rozwoju Edyta DOBOSZYŃSKA - Dyrektor Generalny ZRP
Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia - Ministerstwo Zdrowia Ewa JANKOWSKA
Bogusława MICHALAK-TRYBUS
Podzespół ds. Uzdrowisk Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia - Ministerstwo Zdrowia Bogusława MICHALAK-TRYBUS
Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców - Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP Jan KLIMEK - Zastępca Prezesa Zarządu ZRP, członek Rady
Zespoły robocze Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP
Zespół roboczy ds. recyklingu i gospodarki odpadami Mieczysław WIŚNIEWSKI - Dyrektor Biura Techniczno-Administracyjnego ZRP
Zespół roboczy ds. konkurencji Dominik ROBACKI - Dyrektor Zespołu Samorządowo-Organizacyjnego ZRP
Zespół roboczy ds. ordynacji podatkowych Janusz PIĄTEK - Zastępca Prezesa Zarządu ZRP
Zespół roboczy ds. zamówień publicznych Kamil JAWORSKI
Zespół roboczy ds. e-sprawozdań finansowych vacat
Zespół roboczy ds. kształcenia zawodowego Jolanta KOSAKOWSKA - Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP
Beata BIAŁOWĄS
Zespół roboczy ds. ubezpieczeń społecznych Karol MAZUR
Zespół roboczy ds. rzemiosła Karol BEM
Tadeusz DĄBROWSKI
Bogusław DUDA
Piotr HADRYSIAK
Marek KIEŁTYKA
Grzegorz MIELNICKI
Wacław NAPIERAŁA - Zastępca Prezesa Zarządu ZRP
Antoni ODZIMEK - Zastępca Prezesa Zarządu ZRP
Grzegorz PELLOWSKI - członek Zarządu ZRP
Andrzej POŹNIAK
Piotr PRĘDOTA
Stefan RYBICKI
Jarosław RZEPKO
Andrzej STARUCH
Stanisław SYGUŁA - członek Zarządu ZRP
Jan WITKOWSKI - członek Zarządu ZRP
Magdalena ZABŁOCKA
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018