Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego w instytucjach zewnętrznych

Kapituła Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” Jan KLIMEK - Wiceprezes ZRP
Rada Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” Jan GOGOLEWSKI - Prezes ZRP
Kapituła „Tygodnia Przedsiębiorcy” – wyróżnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Jan GOGOLEWSKI - Prezes ZRP
Krajowa Rada Spółdzielcza Włodzimierz BINIEK - Członek Zarządu ZRP, Członek Zgromadzenia Ogólnego, Członek Komisji Rewizyjnej KRS, Sekretarz Komisji Spółdzielczości Pracy KRS
Rada Nadzorcza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Jan KLIMEK - Wiceprezes ZRP
Rada Ochrony Pracy Janusz KOWALSKI - Wiceprezes ZRP
Rada Rynku Pracy Wojciech HODUŃ - Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Marek SKORASZEWSKI - Wielkopolska Izba Rzemieślnicza,
Rada Statystyki Włodzimierz BINIEK - Członek Zarządu ZRP
Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych Janusz PIĄTEK - Wiceprezes ZRP
Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Janusz PIĄTEK - Wiceprezes ZRP
Rada ds. Społecznych przy Konferencji Episkopatu Polski Jan KLIMEK - Konsultor, Wiceprezes ZRP
Przedstawiciel ZRP ds. kontaktów z Kancelarią Prezydenta RP Edyta DOBOSZYŃSKA - Dyrektor Generalny ZRP
Rada Przedsiębiorczości Janusz KOWALSKI - Wiceprezes ZRP
Rada Główna Inspektora Pracy ds. bezpieczeństwa pracy w budownictwie Antoni GÓRSKI - Wiceprezes ZRP
Międzyresortowy Zespół ds. Warunków Zatrudniania i Wynagradzania Pracowników Ochrony Zdrowia Janusz KOWALSKI - Wiceprezes ZRP
Komisja konkursowa Europejskiej Nagrody Promocji Przedsiębiorczości Norbert PRUSZANOWSKI - Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji ZRP
Rada Naukowa kwartalnika „Dialog. Pismo Dialogu Społecznego” Edyta DOBOSZYŃSKA - Dyrektor Generalny ZRP
Komitet Sterujący „Krajowych Inteligentnych Specjalizacji” (MPiT) Jan KLIMEK - Wiceprezes ZRP
Norbert PRUSZANOWSKI - Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji ZRP
Międzyresortowy Zespół ds. Strategii Europa 2020 (MPiT) Edyta DOBOSZYŃSKA – Dyrektor Generalny ZRP
Jarosław ROMANIUK - GŁ. Specjalista Zespół Rozwoju i Przedsiębiorczości ZRP
Zespół Opiniodawczo-Doradczy ds. kształcenia zawodowego przy Ministerstwie Edukacji Narodowej Jolanta KOSAKOWSKA - Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP
Zespół ds. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych (MIiR) Jarosław ROMANIUK - GŁ. Specjalista Zespół Rozwoju i Przedsiębiorczości ZRP
Rada Programowa ds. Kompetencji Agnieszka HARASIM - Izba Rzemieślnicza, Mazowsza,
Kurpi i Podlasia
Rada Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przy MEN Jolanta KOSAKOWSKA - Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP
Grażyna DĘBICKA-OZORKIEWICZ - Izba Rzemieślnicza w Opolu
Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (MNiSzW) prof. Joachim FOLTYS - Członek Rady, Ekspert
Zespół Konsultacyjny ds. kompleksowej rehabilitacji ZUS Bogusława MICHALAK-TRYBUS - Ekspert
Międzyresortowa Komisja ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń  i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy Jacek ROMANKOW - Ekspert
Zespół Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (MIiR) Edyta DOBOSZYŃSKA - Dyrektor Generalny ZRP
Rada Konsultacyjna ds. Pracowniczych Planów Kapitałowych przy Polskim Funduszu Rozwoju Jolanta KOSAKOWSKA - Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP
Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców Jan KLIMEK - Wiceprezes ZRP
Zespół roboczy ds. rzemiosła 1.Karol BEM
2. Tadeusz DĄBROWSKI
3. Bogusław DUDA
4. Piotr HADRYSIAK
5. Marek KIEŁTYKA
6. Grzegorz MIELNICKI
7. Wacław NAPIERAŁA - Wiceprezes, Sekretarz ZRP
8. Antoni ODZIMEK - Wiceprezes ZRP
9. Grzegorz PELLOWSKI - Członek Zarządu ZRP
10,. Andrzej POŹNIAK
11. Piotr PRĘDOTA
12. Stefan RYBICKI
13. Jarosław RZEPKO
14. Andrzej STARUCH
15. Stanisław SYGUŁA - Członek Zarządu ZRP
16. Jan WITKOWSKI - Członek Zarządu ZRP
17. Magdalena ZABŁOCKA
Zespół roboczy ds. kształcenia zawodowego Jolanta KOSAKOWSKA -Członek Zespołu, Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP
Beata BIAŁOWĄS - Członek Zespołu, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Zespół ds. zamówień publicznych Kamil JAWORSKI - Członek Zespołu
Zespół roboczy ds. ordynacji podatkowej Janusz PIĄTEK– Członek Zespołu, Wiceprezes ZRP
Zespół roboczy ds. konkurencji Dominik ROBACKI - Członek Zespołu, Dyrektor Zespołu
Samorządowo-Organizacyjnego ZRP
Zespół roboczy ds. recyclingu i gospodarki odpadami Mieczysław WŚNIEWSKI - Członek Zespołu, Dyrektor Biura Administracyjno-Technicznego ZRP
Zespół roboczy ds. e-sprawozdań finansowych Róża MYCKO - Członek Zespołu, Dyrektor Zespołu
Finansowo-Księgowego ZRP
Zespół roboczy ds. ubezpieczeń społecznych Karol MAZUR - Członek Zespołu, Izba Rzemiosła i
Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia - Ministerstwo Zdrowia Ewa JANKOWSKA -  Członek Zespołu
Bogusława MICHALAK-TRYBUS - Członek Zespołu
Podzespół ds. Uzdrowisk Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia - Ministerstwo Zdrowia Bogusława MICHALAK-TRYBUS - Członek Podzespołu
Zespół ds. opracowania propozycji zmian
 w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
Bogusława MICHALAK-TRYBUS - Członek Zespołu
Zespół Trójstronny ds. Kultury i Mediów (MKiDN) Adam GOLEMBOWSKI - Członek zespołu, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza
Zespół Trójstronny ds. Transportu Drogowego (MI) Wojciech PAPROCKI - Członek Zespołu
Robert  PRZYBYLSKI - Członek Zespołu
Leszek LUDA - Członek Zespołu
Zespół Trójstronny ds. Budownictwa
i Gospodarki Komunalnej (MR)
Piotr SZCZEGOT- Członek Zespołu
Jarosław ROMANIUK - Członek Zespołu, GŁ. Specjalista Zespół Rozwoju i Przedsiębiorczości ZRP
Zespół Trójstronny ds. Branży Spożywczej (MRPiPS) Grzegorz PELLOWSKI - Członek Zespołu, Członek Zarządu ZRP
Jacek MARCINKOWSKI - Członek Zespołu
Hieronim JURGA - Członek Zespołu
Bronisław WESOŁOWSKI - Członek Zespołu
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018