Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego w instytucjach zewnętrznych

Kapituła Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” Jan KLIMEK - Wiceprezes ZRP
Rada Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” Jan GOGOLEWSKI - Prezes ZRP
Kapituła „Tygodnia Przedsiębiorcy” – wyróżnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Jan GOGOLEWSKI - Prezes ZRP
Krajowa Rada Spółdzielcza Włodzimierz BINIEK - Członek Zarządu ZRP, Członek Zgromadzenia Ogólnego, Członek Komisji Rewizyjnej KRS, Sekretarz Komisji Spółdzielczości Pracy KRS
Rada Nadzorcza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Jan KLIMEK - Wiceprezes ZRP
Rada Ochrony Pracy Janusz KOWALSKI - Wiceprezes ZRP
Rada Rynku Pracy Wojciech HODUŃ - Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Marek SKORASZEWSKI - Wielkopolska Izba Rzemieślnicza,
Rada Statystyki Włodzimierz BINIEK - Członek Zarządu ZRP
Rada do Spraw Akredytacji (PCA) dr inż. Krzysztof DROŻDŻOL - Członek Rady
Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych Jan WITKOWSKI – Członek Zarządu ZRP
Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Janusz PIĄTEK - Wiceprezes ZRP
Komitet Sterujący projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” Janusz PIĄTEK - Wiceprezes ZRP
Rada ds. Społecznych przy Konferencji Episkopatu Polski Jan KLIMEK - Konsultor, Wiceprezes ZRP
Rada Przedsiębiorczości Jan GOGOLEWSKI – Prezes ZRP
Jan KLIMEK - Wiceprezes ZRP
Rada Główna Inspektora Pracy ds. bezpieczeństwa pracy w budownictwie Antoni GÓRSKI - Wiceprezes ZRP
Międzyresortowy Zespół ds. Warunków Zatrudniania i Wynagradzania Pracowników Ochrony Zdrowia Janusz KOWALSKI - Wiceprezes ZRP
Komisja konkursowa Europejskiej Nagrody Promocji Przedsiębiorczości Norbert PRUSZANOWSKI - Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji ZRP
Komitet Sterujący „Krajowych Inteligentnych Specjalizacji” (MPiT) Jan KLIMEK - Wiceprezes ZRP
Norbert PRUSZANOWSKI - Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji ZRP
Międzyresortowy Zespół ds. Strategii Europa 2020 (MPiT) Edyta DOBOSZYŃSKA – Dyrektor Generalny ZRP
Jarosław ROMANIUK
Zespół Opiniodawczo-Doradczy ds. kształcenia zawodowego przy Ministerstwie Edukacji Narodowej Jolanta KOSAKOWSKA - Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP
Zespół ds. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych (MIiR) Jarosław ROMANIUK
Rada Programowa ds. Kompetencji Agnieszka HARASIM - Izba Rzemieślnicza, Mazowsza,
Kurpi i Podlasia
Rada Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przy MEN Jolanta KOSAKOWSKA – Wiceprzewodnicząca Rady, Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP
Grażyna DĘBICKA-OZORKIEWICZ - Izba Rzemieślnicza w Opolu
Zespół Konsultacyjny ds. kompleksowej rehabilitacji ZUS Bogusława MICHALAK-TRYBUS - Ekspert
Międzyresortowa Komisja ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń  i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy Jacek ROMANKOW - Ekspert
Zespół Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (MIiR) Jarosław ROMANIUK – Członek Zespołu
Rada Konsultacyjna ds. Pracowniczych Planów Kapitałowych przy Polskim Funduszu Rozwoju Jolanta KOSAKOWSKA - Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP
Zespół Koordynacyjny V etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” Jolanta KOSAKOWSKA - Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP
Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców Jan KLIMEK - Wiceprezes ZRP
Zespół roboczy ds. rzemiosła 1.Karol BEM
2. Bogusław DUDA
3. Piotr HADRYSIAK
4. Marek KIEŁTYKA
5. Grzegorz MIELNICKI
6. Wacław NAPIERAŁA - Wiceprezes, Sekretarz ZRP
7. Antoni ODZIMEK
8. Grzegorz PELLOWSKI - Członek Zarządu ZRP
9. Andrzej POŹNIAK- Członek Zarządu ZRP
10. Piotr PRĘDOTA
11. Jacek RĘKA
12. Stefan RYBICKI
13. Jarosław RZEPKO
14. Andrzej STARUCH- Członek Zarządu ZRP
15. Stanisław SYGUŁA - Członek Zarządu ZRP
16. Jan WITKOWSKI - Członek Zarządu ZRP
17. Magdalena ZABŁOCKA
Zespół roboczy ds. kształcenia zawodowego Jolanta KOSAKOWSKA -Członek Zespołu, Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP
Beata BIAŁOWĄS - Członek Zespołu, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Zespół ds. zamówień publicznych Kamil JAWORSKI - Członek Zespołu
Zespół roboczy ds. ordynacji podatkowej Janusz PIĄTEK– Członek Zespołu, Wiceprezes ZRP
Zespół roboczy ds. recyclingu i gospodarki odpadami Mieczysław WŚNIEWSKI - Członek Zespołu, Dyrektor Biura Administracyjno-Technicznego ZRP
Zespół roboczy ds. e-sprawozdań finansowych Róża MYCKO - Członek Zespołu, Dyrektor Zespołu
Finansowo-Księgowego ZRP
Zespół roboczy ds. ubezpieczeń społecznych Karol MAZUR - Członek Zespołu
Zespół monitorujący gwarancje dla młodzieży (MRPiT) Renata LEWICKA – Członek Zespołu
Grupa ekspercka parlamentarnego Zespołu ds. młodzieży Jolanta KOSAKOWSKA - Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP
Zespół ds. organizacji i realizacji przygotowania zawodowego pracowników młodocianych (MRPiT) Wacław NAPIERAŁA – Wiceprezes ZRP, Członek Zespołu
Jolanta KOSAKOWSKA - Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP, Członek Zespołu

Trójstronne Zespoły Branżowe

Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia - Ministerstwo Zdrowia Ewa JANKOWSKA -  Członek Zespołu
Bogusława MICHALAK-TRYBUS - Członek Zespołu
Podzespół ds. Uzdrowisk Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia - Ministerstwo Zdrowia Bogusława MICHALAK-TRYBUS - Członek Podzespołu
Zespół ds. opracowania propozycji zmian
 w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
Bogusława MICHALAK-TRYBUS - Członek Zespołu
Zespół Trójstronny ds. Kultury i Mediów (MKiDN) Adam GOLEMBOWSKI - Członek zespołu
Zespół Trójstronny ds. Transportu Drogowego (MI) Wojciech PAPROCKI - Członek Zespołu
Robert  PRZYBYLSKI - Członek Zespołu
Leszek LUDA - Członek Zespołu
Zespół Trójstronny ds. Budownictwa
i Gospodarki Komunalnej (MRPiT)
Jerzy GAJDOSZ- Członek Zespołu
Jerzy GRZESIAK - Członek Zespołu
Trójstronny Zespół branżowy do spraw przemysłu motoryzacyjnego (MRPiT) Andrzej DUCH – Członek Zespołu
Stanisław SYGUŁA – Członek Zespołu
Zespół Trójstronny ds. Branży Spożywczej (MRPiPS) Jacek MARCINKOWSKI - Członek Zespołu
Hieronim JURGA - Członek Zespołu
Bronisław WESOŁOWSKI - Członek Zespołu

 

związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018