Przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego w instytucjach zewnętrznych

Kapituła Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” Jan KLIMEK – Wiceprezes ZRP
Rada Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” Jan GOGOLEWSKI – Prezes ZRP
Kapituła „Tygodnia Przedsiębiorcy” – wyróżnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Jan GOGOLEWSKI – Prezes ZRP
Krajowa Rada Spółdzielcza Włodzimierz BINIEK – Członek Zarządu ZRP, Członek Zgromadzenia Ogólnego, Członek Komisji Rewizyjnej KRS, Sekretarz Komisji Spółdzielczości Pracy KRS
Rada Nadzorcza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Jan KLIMEK – Wiceprezes ZRP
Rada Ochrony Pracy Janusz KOWALSKI – Wiceprezes ZRP
Rada Rynku Pracy Wojciech HODUŃ – Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Marek SKORASZEWSKI – Wielkopolska Izba Rzemieślnicza,
Rada Statystyki Włodzimierz BINIEK – Członek Zarządu ZRP
Rada do Spraw Akredytacji (PCA) dr inż. Krzysztof DROŻDŻOL – Członek Rady
Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych Jan WITKOWSKI – Członek Zarządu ZRP
Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Janusz PIĄTEK – Wiceprezes ZRP
Komitet Sterujący projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” Janusz PIĄTEK – Wiceprezes ZRP
Rada ds. Społecznych przy Konferencji Episkopatu Polski Jan KLIMEK – Konsultor, Wiceprezes ZRP
Rada Przedsiębiorczości Jan GOGOLEWSKI – Prezes ZRP
Jan KLIMEK – Wiceprezes ZRP
Rada Główna Inspektora Pracy ds. bezpieczeństwa pracy w budownictwie Antoni GÓRSKI – Wiceprezes ZRP
Międzyresortowy Zespół ds. Warunków Zatrudniania i Wynagradzania Pracowników Ochrony Zdrowia Janusz KOWALSKI – Wiceprezes ZRP
Komisja konkursowa Europejskiej Nagrody Promocji Przedsiębiorczości Norbert PRUSZANOWSKI – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji ZRP
Komitet Sterujący „Krajowych Inteligentnych Specjalizacji” (MPiT) Jan KLIMEK – Wiceprezes ZRP
Norbert PRUSZANOWSKI – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji ZRP
Międzyresortowy Zespół ds. Strategii Europa 2020 (MPiT) Edyta DOBOSZYŃSKA – Dyrektor Generalny ZRP
Jarosław ROMANIUK
Zespół Opiniodawczo-Doradczy ds. kształcenia zawodowego przy Ministerstwie Edukacji Narodowej Jolanta KOSAKOWSKA – Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP
Zespół ds. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych (MIiR) Jarosław ROMANIUK
Rada Programowa ds. Kompetencji Agnieszka HARASIM – Izba Rzemieślnicza, Mazowsza, Kurpi i Podlasia
Rada Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przy MEN Jolanta KOSAKOWSKA – Wiceprzewodnicząca Rady, Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP
Grażyna DĘBICKA-OZORKIEWICZ – Izba Rzemieślnicza w Opolu
Zespół Konsultacyjny ds. kompleksowej rehabilitacji ZUS Bogusława MICHALAK-TRYBUS – Ekspert
Międzyresortowa Komisja ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń  i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy Jacek ROMANKOW – Ekspert
Zespół Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (MIiR) Jarosław ROMANIUK – Członek Zespołu
Rada Konsultacyjna ds. Pracowniczych Planów Kapitałowych przy Polskim Funduszu Rozwoju Jolanta KOSAKOWSKA – Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP
Zespół Koordynacyjny V etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” Jolanta KOSAKOWSKA – Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP
Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców Jan KLIMEK – Wiceprezes ZRP
Zespół roboczy ds. rzemiosła 1.Karol BEM 2. Bogusław DUDA 3. Piotr HADRYSIAK 4. Marek KIEŁTYKA 5. Grzegorz MIELNICKI 6. Wacław NAPIERAŁA – Wiceprezes, Sekretarz ZRP 7. Antoni ODZIMEK 8. Grzegorz PELLOWSKI – Członek Zarządu ZRP 9. Andrzej POŹNIAK- Członek Zarządu ZRP 10. Piotr PRĘDOTA 11. Jacek RĘKA 12. Stefan RYBICKI 13. Jarosław RZEPKO 14. Andrzej STARUCH- Członek Zarządu ZRP 15. Stanisław SYGUŁA – Członek Zarządu ZRP 16. Jan WITKOWSKI – Członek Zarządu ZRP 17. Magdalena ZABŁOCKA
Zespół roboczy ds. kształcenia zawodowego Jolanta KOSAKOWSKA -Członek Zespołu, Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP
Beata BIAŁOWĄS – Członek Zespołu, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Zespół ds. zamówień publicznych Kamil JAWORSKI – Członek Zespołu
Zespół roboczy ds. ordynacji podatkowej Janusz PIĄTEK– Członek Zespołu, Wiceprezes ZRP
Zespół roboczy ds. recyclingu i gospodarki odpadami Mieczysław WŚNIEWSKI – Członek Zespołu, Dyrektor Biura Administracyjno-Technicznego ZRP
Zespół roboczy ds. e-sprawozdań finansowych Róża MYCKO – Członek Zespołu, Dyrektor Zespołu Finansowo-Księgowego ZRP
Zespół roboczy ds. ubezpieczeń społecznych Karol MAZUR – Członek Zespołu
Zespół monitorujący gwarancje dla młodzieży (MRPiT) Renata LEWICKA – Członek Zespołu
Grupa ekspercka parlamentarnego Zespołu ds. młodzieży Jolanta KOSAKOWSKA – Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP
Zespół ds. organizacji i realizacji przygotowania zawodowego pracowników młodocianych (MRPiT) Wacław NAPIERAŁA – Wiceprezes ZRP, Członek Zespołu
Jolanta KOSAKOWSKA – Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP, Członek Zespołu
Trójstronne Zespoły Branżowe
Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia – Ministerstwo Zdrowia Ewa JANKOWSKA –  Członek Zespołu
Bogusława MICHALAK-TRYBUS – Członek Zespołu
Podzespół ds. Uzdrowisk Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia – Ministerstwo Zdrowia Bogusława MICHALAK-TRYBUS – Członek Podzespołu
Zespół ds. opracowania propozycji zmian  w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych Bogusława MICHALAK-TRYBUS – Członek Zespołu
Zespół Trójstronny ds. Kultury i Mediów (MKiDN) Adam GOLEMBOWSKI – Członek zespołu
Zespół Trójstronny ds. Transportu Drogowego (MI) Wojciech PAPROCKI – Członek Zespołu
Robert  PRZYBYLSKI – Członek Zespołu
Leszek LUDA – Członek Zespołu
Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (MRPiT) Jerzy GAJDOSZ- Członek Zespołu
Jerzy GRZESIAK – Członek Zespołu
Trójstronny Zespół branżowy do spraw przemysłu motoryzacyjnego (MRPiT) Andrzej DUCH – Członek Zespołu Stanisław SYGUŁA – Członek Zespołu
Zespół Trójstronny ds. Branży Spożywczej (MRPiPS) Jacek MARCINKOWSKI – Członek Zespołu
Hieronim JURGA – Członek Zespołu
Bronisław WESOŁOWSKI – Członek Zespołu