Przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego w instytucjach zewnętrznych


Kapituła Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”

Jan KLIMEK

Wiceprezes ZRP

Rada Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”

Jan GOGOLEWSKI

Prezes ZRP

Kapituła „Tygodnia Przedsiębiorcy” – wyróżnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Jan GOGOLEWSKI

Prezes ZRP

Krajowa Rada Spółdzielcza

Włodzimierz BINIEK

Członek Zarządu ZRP, Członek Zgromadzenia Ogólnego KRS, Członek Komisji Rewizyjnej KRS, Sekretarz Komisji Spółdzielczości Pracy KRS

Rada Ochrony Pracy

Janusz KOWALSKI

Wiceprezes ZRP

Rada Rynku Pracy

Wojciech HODUŃ

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Marek SKORASZEWSKI

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza

Rada Statystyki

Włodzimierz BINIEK

Członek Zarządu ZRP

Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Jan WITKOWSKI

Członek Zarządu ZRP

Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Grażyna DĘBICKA-OZORKIEWICZ

Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Opolu

Komitet Sterujący projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

Janusz PIĄTEK

Wiceprezes ZRP

Rada ds. Społecznych przy Konferencji Episkopatu Polski

Jan KLIMEK

Konsultor, Wiceprezes ZRP

Rada Przedsiębiorczości

Jan GOGOLEWSKI

Prezes ZRP

Jan KLIMEK

Wiceprezes ZRP

Rada Główna Inspektora Pracy ds. bezpieczeństwa pracy w budownictwie

Zdzisław Siwiński

Stały ekspert, Wiceprezes ZRP

Międzyresortowy Zespół ds. Warunków Zatrudniania i Wynagradzania Pracowników Ochrony Zdrowia

Janusz KOWALSKI

Wiceprezes ZRP

Komisja konkursowa Europejskiej Nagrody Promocji Przedsiębiorczości

Norbert PRUSZANOWSKI

Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji ZRP

Międzyresortowy Zespół ds. Strategii Europa 2020 przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii

Edyta DOBOSZYŃSKA (Zespół ds. Strategii Europa 2020)

Jarosław ROMANIUK (Zespół ds. Strategii Europa 2020)

Główny Specjalista Zespół Rozwoju i Przedsiębiorczości ZRP


lub Norbert PRUSZANOWSKI, Dyrektor Zespołu Komunikacji i Rozwoju

Zespół Opiniodawczo-Doradczy ds. kształcenia zawodowego przy Ministerstwie Edukacji Narodowej

Jolanta KOSAKOWSKA

Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP

Zespół ds. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii

Jarosław ROMANIUK

Główny Specjalista Zespół Rozwoju i Przedsiębiorczości ZRP

Rada Programowa ds. Kompetencji

Agnieszka HARASIM

Izba Rzemieślnicza, Mazowsza, Kurpi i Podlasia

Rada Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przy Ministerstwie Edukacji i Nauki

Jolanta KOSAKOWSKA

Wiceprzewodnicząca Rady, Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP

Agnieszka HARASIM

Izba Rzemieślnicza, Mazowsza, Kurpi i Podlasia

Zespół Konsultacyjny ds. kompleksowej rehabilitacji ZUS

Bogusława MICHALAK-TRYBUS

Ekspert

Międzyresortowa Komisja ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Jacek ROMANKOW

Ekspert

Zespół Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (MIiR)

Jarosław ROMANIUK

Członek Zespołu

Rada Konsultacyjna ds. Pracowniczych Planów Kapitałowych przy Polskim Funduszu Rozwoju

Jolanta KOSAKOWSKA

Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP

Zespół Koordynacyjny V etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”

Jolanta KOSAKOWSKA

Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP

Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Jan KLIMEK

Wiceprezes ZRP

Zespół roboczy ds. rzemiosła

Karol BEM

Bogusław DUDA

Piotr HADRYSIAK

Członek Komisji Rewizyjnej

Marek KIEŁTYKA

Grzegorz MIELNICKI

Członek Komisji Rewizyjnej

Wacław NAPIERAŁA

Wiceprezes, Sekretarz ZRP

Antoni ODZIMEK

Grzegorz PELLOWSKI

Członek Zarządu ZRP

Andrzej POŹNIAK

Członek Zarządu ZRP

Piotr PRĘDOTA

Jacek RĘKA

Stefan RYBICKI

Jarosław RZEPKO

Andrzej STARUCH

Wiceprezes

Stanisław SYGUŁA

Członek Zarządu ZRP

Jan WITKOWSKI

Członek Zarządu ZRP

Magdalena ZABŁOCKA

Zespół roboczy ds. kształcenia zawodowego

Jolanta KOSAKOWSKA

Członek Zespołu, Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP

Tadeusz SZEWCZYK

Członek Zespołu, Członek Zarządu

Grzegorz MIKETA

Izba Rzemieślnicza oraz MŚP w Katowicach

Zespół ds. zamówień publicznych

Kamil JAWORSKI

Członek Zespołu

Zespół roboczy ds. ordynacji podatkowej

Janusz PIĄTEK

Członek Zespołu, Wiceprezes ZRP

Zespół roboczy ds. e-dokumentów składanych przez przedsiębiorców

Róża MYCKO

Członek Zespołu, Dyrektor Zespołu Finansowo-Księgowego ZRP

Zespół roboczy ds. ubezpieczeń społecznych

Karol MAZUR

Członek Zespołu, Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.

Zespół roboczy ds. branży motoryzacyjnej

Andrzej DUCH

Przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Motoryzacyjnych

Stanisław SYGUŁA

Członek Zarządu RZP

Zespół monitorujący gwarancje dla młodzieży przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Jolanta KOSAKOWSKA

Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP

Grupa ekspercka parlamentarnego Zespołu ds. młodzieży

Jolanta KOSAKOWSKA

Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP

Zespół ds. organizacji i realizacji przygotowania zawodowego pracowników młodocianych przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wacław NAPIERAŁA

Wiceprezes ZRP, Członek Zespołu

Jolanta KOSAKOWSKA

Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP, Członek Zespołu

Zespół przy Ministrze Zdrowia ds. BHP pracowników ochrony zdrowia w czasie pandemii Covid-19

Wacław Napierała, Wiceprezes ZRP

 

Izba Gospodarcza „Uzdrowiska Polskie”

Sanatorium Uzdrowiskowe „Piast”

Senacki Zespół ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Janusz KOWALSKI

Wiceprezes ZRP, Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie

Wacław NAPIERAŁA

Wiceprezes ZRP, Prezes Lubuskiej Izby Rzemieślniczej w Gorzowie Wlkp.

Janusz PIĄTEK

Wiceprezes ZRP, Wiceprezes Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorców w Kielcach

Rada Wyrobów Budowlanych (Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego)

Marek TENCZYŃSKI

Wiceprzewodniczący Komisji Rzemiosł Budowlanych ZRP

Zespół do spraw Semestru Europejskiego

Edyta DOBOSZYŃSKA

Członek Zespołu, Dyrektor Generalny ZRP

Norbert PRUSZANOWSKI

stały zastępca, Dyrektor Zespołu Komunikacji i Rozwoju

 

Trójstronne Zespoły Branżowe

 

Zespół Trójstronny ds. Ochrony Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia

Ewa JANKOWSKA

Członek Zespołu

Bogusława MICHALAK-TRYBUS

Członek Zespołu

Podzespół ds. Uzdrowisk Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia

Bogusława MICHALAK-TRYBUS

Członek Podzespołu

Zespół ds. opracowania propozycji zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Bogusława MICHALAK-TRYBUS

Członek Zespołu

Trójstronny Zespół Branżowy ds. pomocy Społecznej

Lidia BUCZEK

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ZRP

Zespół Trójstronny ds. Kultury i Mediów przy Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Adam GOLEMBOWSKI

Członek zespołu, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza

Zespół Trójstronny ds. Transportu Drogowego przy Ministerstwie Infrastruktury

Wojciech PAPROCKI

Członek Zespołu

Robert PRZYBYLSKI

Członek Zespołu

Leszek LUDA

Członek Zespołu

Zespół Trójstronny ds. Budownictwa
i Gospodarki Komunalnej przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii

Zbigniew GODZISZ

Członek Zespołu

Jerzy GRZESIAK

Członek Zespołu

Trójstronny Zespół branżowy do spraw przemysłu motoryzacyjnego przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii

Andrzej DUCH

Członek Zespołu

Stanisław SYGUŁA

Członek Zespołu

Zespół Trójstronny ds. Branży Spożywczej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Jacek MARCINKOWSKI

Członek Zespołu

Hieronim JURGA

Członek Zespołu

Bronisław WESOŁOWSKI

Członek Zespołu

Trójstronny Zespół ds. Branży Chemicznej – Podzespół ds. Przemysłu Farmaceutycznego

Ewa Jankowska

Członek Zespołu, Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Leków Bez Recepty