Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego w instytucjach zewnętrznych

Kapituła Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” Jan KLIMEK - Zastępca Prezesa Zarządu ZRP
Rada Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”  Jan GOGOLEWSKI - Prezes Zarządu ZRP
Kapituła „Tygodnia Przedsiębiorcy” – wyróżnienia  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Jan GOGOLEWSKI - Prezes Zarządu ZRP
Krajowa Rada Spółdzielcza  Włodzimierz BINIEK - członek Zarządu ZRP, Członek Zgromadzenia Ogólnego, Członek Komisji Rewizyjnej KRS, Sekretarz Komisji Spółdzielczości Pracy KRS
Rada Nadzorcza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Jan KLIMEK -  Zastępca Prezesa Zarządu ZRP
Rada Ochrony Pracy  Janusz KOWALSKI -  Zastępca Prezesa Zarządu ZRP
Edward Tomasz POŁASKI - członek Zarządu ZRP
Rada Rynku Pracy  Marek SKORASZEWSKI
Rada Statystyki  Włodzimierz BINIEK - członek Zarządu ZRP
Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych  Janusz PIĄTEK - Zastępca Prezesa Zarządu ZRP
Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Janusz PIĄTEK - Zastępca Prezesa Zarządu ZRP
Rada Dialogu Społecznego w rolnictwie Jacek  MARCINKOWSKI
Rada ds. Społecznych przy Konferencji Episkopatu Polski Jan KLIMEK -  Zastępca Prezesa Zarządu ZRP - konsultor
Przedstawiciel ZRP ds. kontaktów z Kancelarią Prezydenta RP Edyta DOBOSZYŃSKA
Rada Przedsiębiorczości Janusz KOWALSKI - Zastępca Prezesa Zarządu ZRP
Rada Główna Inspektora Pracy ds. bezpieczeństwa pracy w budownictwie Antoni GÓRSKI - Zastępca Prezesa Zarządu ZRP
Międzyresortowy Zespół ds. Warunków Zatrudniania i Wynagradzania Pracowników Ochrony Zdrowia Janusz KOWALSKI - Zastępca Prezesa Zarządu ZRP
Zespół ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Halina MATEJEK-CABAN
Komisja konkursowa Europejskiej Nagrody Promocji Przedsiębiorczości - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Elżbieta LUTOW
Rada Naukowa kwartalnika „Dialog. Pismo Dialogu Społecznego” Edyta DOBOSZYŃSKA
Komitet Sterujący „Krajowych Inteligentnych Specjalizacji”  - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Jan KLIMEK -  Zastępca Prezesa Zarządu ZRP – członek Komitetu
Norbert PRUSZANOWSKI – zastępca członka Komitetu
Edyta DOBOSZYŃSKA
Międzyresortowy Zespół ds. Strategii Europa 2020 - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Elżbieta LUTOW
dr Andrzej STĘPNIKOWSKI
Zespół Opiniodawczo-Doradczy ds. kształcenia zawodowego przy Min. Edukacji Narodowej Jolanta KOSAKOWSKA
Komitet ds. Umowy Partnerstwa (KUP) przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Norbert PRUSZANOWSKI - członek KUP
Zespół ds. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych – Organ doradczy Ministra Inwestycji i Rozwoju Elżbieta LUTOW
Rada Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przy MEN Jolanta KOSAKOWSKA
Grażyna DĘBICKA-OZORKIEWICZ
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Joachim FOLTYS - członek Rady
Zespół Konsultacyjny ds. kompleksowej rehabilitacji ZUS Bogusława MICHALAK-TRYBUS
Trójstronny Zespół ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Piotr SZCZEGOT
Halina MATEJEK-CABAN
Zespół  dla prowadzenia  branżowego dialogu społecznego ds. transportu drogowego Wojciech PAPROCKI
Robert  PRZYBYLSKI
Trójstronny Zespół Branżowy ds. Kultury i Mediów Adam GOŁEMBOWSKI
Międzyresortowa Komisja ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy Jacek ROMANKOW
Zespół Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Edyta DOBOSZYŃSKA
Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia - Ministerstwo Zdrowia Ewa JANKOWSKA
Bogusława MICHALAK-TRYBUS
Podzespół ds. Uzdrowisk Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia - Ministerstwo Zdrowia Bogusława MICHALAK-TRYBUS
Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców - Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP Jan KLIMEK -  Zastępca Prezesa Zarządu ZRP
Zespoły robocze Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP
Zespół roboczy ds. recyklingu i gospodarki odpadami Mieczysław WIŚNIEWSKI
Zespół roboczy ds. konkurencji Dominik ROBACKI
Zespół roboczy ds. ordynacji podatkowych Janusz PIĄTEK - Zastępca Prezesa Zarządu ZRP
Zespół roboczy ds. zamówień publicznych Kamil JAWORSKI
Zespół roboczy ds. e-sprawozdań finansowych Elżbieta LUTOW
Zespół roboczy ds. kształcenia zawodowego Jan KLIMEK -  Zastępca Prezesa Zarządu ZRP
Zespół roboczy ds. ubezpieczeń społecznych Karol MAZUR
Zespół roboczy ds. rzemiosła Karol BEM
Tadeusz DĄBROWSKI
Bogusław DUDA
Piotr HADRYSIAK
Marek KIEŁTYKA
Grzegorz MIELNICKI
Wacław NAPIERAŁA
Antoni ODZIMEK
Grzegorz PELLOWSKI
Andrzej POŹNIAK
Piotr PRĘDOTA
Stefan RYBICKI
Jarosław RZEPKO
Andrzej STARUCH
Stanisław SYGUŁA
Jan WITKOWSKI
Magdalena ZABŁOCKA
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018