Sytuacja gospodarcza w Polsce w związku z pandemią COVID-19

Związek Rzemiosła Polskiego w dbałości o ochronę interesów przedsiębiorców – rzemieślników, aktywnie uczestniczy w wypracowaniu nowych form pomocy w czasie pandemii koronawirusa. Obecna sytuacja epidemiczna ma ogromny wpływ na wiele gałęzi polskiej gospodarki, w tym na: przedsiębiorców – rzemieślników, młodocianych pracowników oraz uczniów rzemiosła.

W czasie posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego w dniu 29 października br., prof. Jan Klimek, Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego, przedstawił aktualne stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego w tym zakresie.

Wśród najważniejszych zagadnień i problemów na jakie zwraca uwagę – w chwili obecnej – Związek Rzemiosła Polskiego, należy wyróżnić:

– problem młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, którzy będą korzystali z 2-tygodniowego zawieszenia w realizacji programu praktycznej nauki zawodu,

– ograniczenie działalności barów, restauracji, pubów,

– sytuacja przedsiębiorców prowadzących hotele, pensjonaty i inne obiekty zakwaterowania,

– obostrzenia dotyczące funkcjonowania branży fitness i basenów,

– udział partnerów społecznych w pomocy finansowej dla przedsiębiorców,

– problem wsparcia inwestycji i projektów digitalizacji organizacji MŚP.

Związek Rzemiosła Polskiego zwraca się także do polskiego rządu z pilnym apelem o zapewnienie przedsiębiorcom przewidywalności, czytelności planów i decyzji względem gospodarki. Z badań wynika, że ponad trzy czwarte pracodawców ma poczucie, że brakuje jasnej strategii wspierania gospodarki na najbliższe miesiące.

Czytaj stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego TUTAJ.