Stuktura

Struktura Związku Rzemiosła Polskiego

W strukturach Związku Rzemiosła Polskiego działa 25 izb rzemiosła i przedsiębiorczości (w tym jedna branżowa), 453 cechy oraz 58 spółdzielni rzemieślniczych. Organizacje te działają na podstawie ustawy o rzemiośle z 22 marca 1989 roku oraz własnych statutów.