Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kongres

Kongres Rzemiosła Polskiego jest najwyższym organem ZRP, uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach dotyczących rzemiosła, mikro i małej przedsiębiorczości.

Kongres zwoływany jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku i ma charakter sprawozdawczy. W jego trakcie uchwalane są roczne plany działalności i plany finansowe. Delegaci na Kongres dokonują oceny rocznej działalności Związku zarówno pod kątem merytorycznym, jak i finansowym.

Co cztery lata odbywa się Kongres sprawozdawczo-wyborczy, podczas którego przeprowadzane są wybory Prezesa Związku i Członków Komisji Rewizyjnej. Kongres zatwierdza też wtedy skład Zarządu (jego członków desygnują zrzeszone w ZRP izby rzemieślnicze).

Do udziału w Kongresie upoważnionych jest 149 delegatów. Są to przedstawiciele organizacji zrzeszonych w ZRP, będący czynnymi przedsiębiorcami

DOKUMENTY DO POBRANIA

Program Rozwoju Rzemiosła 2017-2021
Uchwała nr 9 VII Kongresu Rzemiosła Polskiego - Program Rozwoju Rzemiosła do roku 2017
Program Rozwoju Rzemiosła do roku 2017
Sprawozdanie z działalności ZRP 2014-2015
Sprawozdanie z działalności ZRP 2013-2014
Sprawozdanie z działalności ZRP 2011-2012
Sprawozdanie z działalności ZRP 2010-2011
Sprawozdanie z działalności ZRP 2009-2013

związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018