Pismo ZRP do Prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju ws Tarczy Finansowej

Związek Rzemiosła Polskiego skierował do Prezesa Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju Pawła Borysa list wraz z wykaz problemów zidentyfikowanych przez przedsiębiorców, które uniemożliwiają skorzystanie ze wsparcia finansowego w ramach Tarczy Finansowej lub znacząco utrudniają do niego dostęp. W piśmie poruszono m.in. problem definicji zatrudnionego przyjętej na potrzeby wyliczenia kwoty subwencji, która dyskryminuje osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, ale niezatrudniające pracowników, jak również rozbieżności pomiędzy obrotami definiowanymi dla celów rozliczeń podatku dochodowego i VAT.

Pełna treść pisma znajduje się TUTAJ