Dyrektor Generalny

Dyrektor Generalny - Edyta Doboszyńska

Związek Rzemiosła Polskiego