Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Rada dialogu społecznego

Związek Rzemiosła Polskiego jest pełnoprawnym partnerem dialogu społecznego(ustawa z lipca 2001 roku). Jako organizacja pracodawców, ZRP reprezentuje na forum Rady Dialogu Społecznego interesy mikro-, małych i średnich firm – nie tylko członków organizacji, ale również całego sektora MŚP.

Związek jest reprezentowany we wszystkich zespołach problemowych RDS oraz w działających po za nią zespołach branżowych ds. budownictwa oraz ds. ochrony zdrowia, a także w Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego (WKDS). Dzięki temu głos sektora MŚP jest uwzględniany we wszystkich obszarach problemowych, za równo na poziomie ogólnokrajowym, regionalnym jak i lokalnym.

Partnerstwo jest realizowane poprzez stałą współpracę z organami władzy administracji państwowej i samorządowej, agendami, organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców. Ważnym celem realizowanym przez ZRP, poprzez udział w procesie dialogu społecznego, jest stworzenie w Polsce silnego, nowoczesnego samorządu gospodarczego.

 

Dokumenty do pobrania.

07.08.2017 Pismo członków Rady Dialogu Społecznego do Premiera M. Morawieckiego w sprawie Konstytucji Biznesu pobierz
17.07.2017 Stanowisko strony pracodawców RDS w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym pobierz
13.07.2017 Stanowisko strony pracodawców RDS do projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych pobierz
18.05.2017 Wspólna propozycja pracodawców RDS dot. wzrostu płacy minimalnej w 2018 r. wzrostu emerytur i rent oraz wynagrodzeń w gospodarce narodowej. pobierz
8.03.2017

 

8.03.2017

 

21.02.2017

Rekomendacja dla Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy.Sktywne starzenie się.

Autonomiczne porozumienie ramowe europejskich partnerów społecznych
dotyczące aktywnego starzenia i podejścia międzypokoleniowego

Pismo członków RDS do premier Szydło dot. nieuwzględniania poprawek strony pracodawców do pakietu ustaw o ochronie zdrowia.

pobierz

 

pobierz

 

pobierz

01.12.2016 Stanowisko strony pracodawców RDS dotyczące projektu ustawy o związkach zawodowych pobierz
30.07.2016 Uwagi ZRP do projektu ustawy o zmianie ustawy o RDS z dnia 27 lipca 2016 roku pobierz
26.11.2012 Stanowisko strony pracodawców wobec zmiany działu VI Kodeksu pracy "Czas pracy" pobierz
15.11.2012 Komunikat TK w sprawie konsekwencji usamorządowienia kolejowych spółek pasażerskich z 15 listopada 2012 roku pobierz
05.11.2012 Komunikat z posiedzenia Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych w dniu 5 listopada 2012 roku pobierz
13.09.2012 Opinia ZRP do projektu budżetu państwa na 2013 rok pobierz
13.09.2012 Komunikat z posiedzenia Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych z dnia 13.09.2012 pobierz
14.06.2012 Komunikat z posiedzenia Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych w dniu 14 czerwca 2012 roku. pobierz
22.02.2012 Związek Rzemiosła Polskiego przygotował propozycje tematów, który i powinna się zająć Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych. pobierz
16.01.2012 Decyzja Związków Zawodowych reprezentowanych w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych o zawieszeniu z dniem 16 stycznia 2012 roku udziału swoich przedstawicieli w pracach zespołów problemowych. pobierz
11.07.2011 Tematem spotkania było ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, wskaźnik wzrostu wynagrodzenia w sferze budżetowej oraz przedstawienie informacji o pracach nad budżetem państwa na 2012 rok. pobierz
27.06.2011 Komunikat Trójstronnej Komisji w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz kwestie wskaźnika waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 roku. pobierz
19.05.2011 tematem posiedzenia była m.in. kontynuacja dyskusji w sprawie uchwały TK dotyczącej wstrzymania wydatkowania środków z Funduszu Pracy. pobierz
19.05.2011 Ustalenia z posiedzenia Prezydium TK ds Społeczno-Gospodarczych z 19.05.2011 roku pobierz
20.04.2011 Protokół z posiedzenia TK w dniu 20.04.2011 roku. pobierz
17.02.2011 Informacja z posiedzenia TK ds. Społeczno Gospodarczych w sprawie pakietu klimatycznego i zasad przydziału darmowych pozwoleń na emisję dwutlenku węgla w związku ze zmianami klimatycznymi oraz dotyczące projektu ustawy w kwestii funkcjonowania systemu ube pobierz
27.01.2011 Posiedzenie Prezydium TK dotyczące obrony środków z Funduszu Pracy. ZRP zaapelował o przesunięcie środków budżetowych w ramach Funduszu Pracy lub z ministerstwa finansów na szkolenia, aktywizację zawodową oraz przygotowanie zawodowe. pobierz
10.01.2011 Komunikat Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych w sprawie rządowego projektu ustawy o refundacji leków, śridków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych pobierz
06.10.2010 Pismo skierowane na ręce Przewodniczącego TK ds. Społeczno Gospodarczych negujące odwołanie posiedzenie TK z dnia 7.października 2010 r. pobierz
27.09.2010 Opinia Związku Rzemiosła Polskiego do projektu budżetu na 2011 rok pobierz
13.09.2010 Uchwała nr 41Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych ws. uzgodnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r. pobierz
13.09.2010 Uchwała nr 42 Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych ws. propozycji partnerów społecznych odnośnie podjęcia prac na forum Trójstronnej Komisji dotyczących zmian w prawie zamówień publicznych pobierz
07.09.2010 Komunikat TK ds.Społeczno-Gospodarczych z powiedzenia 7.09.2010 roku pobierz
31.08.2010 Pismo ZRP do Przewodniczącego Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych z propozycjami do systemu refundacji wynagrodzeń wypłacanych młodocianym i opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne pobierz
30.07.2010 Uchwała nr 40 Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych o lokalnych samorządowych funduszach pożyczkowych pobierz
29.07.2010 Stanowisko ZRP do projektu założeń projektu ustawy o lobbingu pobierz
20.07.2010 Komunikat TK ds.Społeczno-Gospodarczych z posiedzenia w dniu 20.07.2010 roku pobierz
20.07.2010 Uchwała nr 39 TK w sprawie zmiany terminów uzgodnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia pobierz

Archiwum 2008-2010

związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018