Stanowiska i opinie w sprawach podatkowych

24.11.2023

 

20.10.2021

Stanowisko w sprawie limitu zwolnienia podmiotowego z VAT dla małych przedsiębiorstw

Stanowisko ZRP w sprawie podniesienia limitu zwolnienia podmiotowego z VAT dla Małych Przedsiębiorców

Stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – wersja uchwalona przez Sejm RP w dniu 01.10.2021 –

Pobierz
30.08.2021Stanowisko ZRP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.Pobierz
01.07.2021Stanowisko ZRP do reformy podatkowej przewidzianej w ramach rządowego programu Polski Ład.pobierz
18.09.2020Stanowisko ZRP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw w części dotyczącej zmian w ustawie o ryczałcie.pobierz
29.10.2019Stanowisko ZRP w sprawie projektu ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.pobierz
17.09.2019Odpowiedź Ministra Finansów na pismo w sprawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczyniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.pobierz
27.08.2019Uwagi ZRP do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczyniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.pobierz
26.08.2019Uwagi ZRP do nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.pobierz
26.08.2019Uwagi ZRP do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych ustaw.pobierz
07.03.2019Odpowiedź Ministra Finansów na pismo ZRP sprawie obowiązku przesyłania sprawozdań elektronicznych.pobierz
14.02.2019Pismo ZRP do Ministra Finansów sprawie obowiązku przesyłania sprawozdań elektronicznych.pobierz
21.01.2019Uwagi ZRP do ustawy o małym ZUSpobierz
09.01.2019Pismo ZRP do Rzecznika MŚP z poparciem dla zasadności interwencji o nie wprowadzanie obowiązku wydawania paragonów fiskalnych przed zapłatą.pobierz
30.10.2018Stanowisko ZRP w sprawie rządowego Projektu ustawy Ordynacja Podatkowa oraz projektu ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika.pobierz
30.10.2018Stanowisko ZRP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.pobierz
20.09.2018Uwagi ZRP do projektu nowej ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.pobierz
12.09.2018Uwagi ZRP do projektu nowej ustawy o ordynacji podatkowej i Rzeczniku Praw Podatnika.pobierz
19.03.2018Wspólne wystąpienie ZRP z Naczelną Radą Handlu i Usług z poparciem dla likwidacji opłaty targowej.pobierz
01.12.2017Opinia ZRP na temat projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.pobierz
02.08.2017Opinia ZRP na temat propozycji listy przesłanek należytej staranności.pobierz
02.08.2017Opinia ZRP na  temat projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.pobierz
06.07.2017Stanowisko ZRP w sprawie założeń projektu budżetu na rok 2018.pobierz
02.03.2016Stanowisko ZRP w sprawie obniżenia podatku CIT dla mniejszych podatników.pobierz
24.02.2016Stanowisko ZRP w sprawie zmniejszenia limitu płatności gotówkowych pomiędzy przedsiębiorstwami.pobierz
04.02.2016Opinia ZRP na temat podatku od handlu.pobierz
26.01.2016Stanowisko ZRP w sprawie podatku marketowego.pobierz
20.01.2016Opinia ZRP dotycząca projektu prezydenckiego ordynacji podatkowej.pobierz
23.12.2015Opinia ZRP na temat sytuacji na rynku napraw powypadkowych finansowanych odszkodowaniami komunikacyjnymi oraz dodatkowego unormowania handlu uszkodzonymi samochodami sprowadzanymi z zagranicy.pobierz
09.12.2015Stanowisko ZRP w sprawie kwoty wolnej od PIT.pobierz
25.11.2015Stanowisko ZRP w sprawie opodatkowania odszkodowań, odpraw spółki skarbu państwa.pobierz
21.10.2015Poparcie ZRP dla uproszczeń w rozliczaniu 1% PIT.pobierz
13.10.2015Uwagi ZRP do projektu rozporządzenia Ministerstwa Finansów w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe.pobierz
12.10.2015Stanowisko ZRP w sprawie uproszczeń w księgowości dla organizacji pozarządowych.pobierz
08.06.2015Stanowisko ZRP w sprawie projektu ustawy z 26 maja 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rozliczających się za pośrednictwem płatnika (organu rentowego).pobierz
16.01.2015Opinia ZRP na temat prezydenckiego projektu zmian – Ordynacja podatkowa.pobierz
07.08.2014Uwagi ZRP do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.pobierz
23.03.2014Opinia ZRP na temat obowiązku składania deklaracji elektronicznych.pobierz
27.01.2014Opinia ZRP na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw, w której zaproponowano wprowadzenie wakacji ubezpieczeniowych oraz kredytu podatkowego adresowanych do osób rozpoczynających działalność gospodarczą.pobierz
02.01.2014Opinia ZRP na temat podatku VAT od samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej.pobierz
28.11.2013Opinia ZRP na temat propozycji uchylenia przepisów nakazujących korygowanie kosztów w przypadku opóźnień w płatnościach.pobierz
30.09.2013Opinia ZRP na temat przygotowanego przez Ministerstwo Finansów projektu zmian w ustawie o rachunkowości.pobierz
17.09.2013Najważniejsze zmiany w zakresie kas rejestrujących od 1 kwietnia 2013 r.pobierz
11.03.2013Stanowisko ZRP w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.pobierz
11.03.2013Stanowisko ZRP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa.pobierz
01.08.2012Stanowisko ZRP w sprawie kas rejestrujących.pobierz
14.06.2012ZRP sprzeciwia się podwyżkom stawek VAT na rękodzieło.pobierz
23.01.2012Opinia ZRP na temat projektu poselskiego zmiany podatku VAT.pobierz