Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Stanowiska i opinie ZRP w sprawach podatkowych

 

16.11.2018 Stanowisko strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego ws. górnego limitu podstawy składki na ubezpieczenie społeczne (zasada trzydziestokrotności). pobierz
30.10.2018 Stanowisko ZRP dot. rządowego Projektu ustawy Ordynacja Podatkowa oraz projektu ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika. pobierz
30.10.2018 Stanowisko ZRP dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. pobierz
20.09.2018 Uwagi Związku Rzemiosła Polskiego do projektu nowej ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. pobierz
12.09.2018 Uwagi Związku Rzemiosła Polskiego do projektu nowej ustawy o ordynacji podatkowej i Rzeczniku Praw Podatnika pobierz
19.03.2018 Wspólne wystąpienie ZRP z Naczelną Radą Handlu i Usług z poparciem dla likwidacji opłaty targowej pobierz
01.12.2017 Opinia Związku Rzemiosła Polskiego dotyczącą projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym pobierz
02.08.2017 Opinia Związku Rzemiosła Polskiego do propozycji „listy przesłanek należytej staranności” pobierz
02.08.2017 Opinia Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne pobierz
06.07.2017 Stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego do założeń projektu budżetu na rok 2018 pobierz
02.03.2016 Stanowisko ZRP w sprawie obniżenia podatku CIT dla mniejszych podatników pobierz
24.02.2016 Stanowisko ZRP w sprawie zmniejszenia limitu płatności gotówkowych pomiędzy przedsiębiorstwami. pobierz
04.02.2016 Opinia ZRP dotycząca podatku od handlu pobierz
26.01.2016 Stanowisko ZRP dotyczące podatku marketowego pobierz
20.01.2016 Opinia ZRP dotycząca projektu prezydenckiego ordynacji podatkowej pobierz
23.12.2015 Opinia ZRP dot.sytuacji na rynku napraw powypadkowych finansowanych odszkodowaniami komunikacyjnymi oraz dodatkowego unormowania handlu uszkodzonymi samochodami sprowadzanymi z zagranicy. pobierz
09.12.2015 Stanowisko ZRP w sprawie kwoty wolnej od PIT pobierz
25.11.2015 Stanowisko ZRP dotyczące opodatkowania odszkodowań, odpraw spółki skarbu państwa. pobierz
21.10.2015 Poparcie ZRP dla uproszczeń w rozliczaniu 1% PIT, pobierz
13.10.2015 Uwagi ZRP do projektu rozporządzenia Ministerstwa Finansów w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe pobierz
12.10.2015 Uproszczenia w księgowości - organizacje pozarządowe. Stanowisko ZRP. pobierz
08.06.2015 Stanowisko ZRP w sprawie projektu ustawy z 26 maja 2015 r.o zmianie us. o podatku dochodowym od osób fizycznych rozliczających sie za pośrednictwem płatnika (organu rentowego). pobierz
16.01.2015 Opinia ZRP- prezydencki projekt zmian-Ordynacja podatkowa pobierz
07.08.2014 Uwagi ZRP do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. pobierz
23.03.2014 Opinia ZRP – obowiązek składania deklaracji elektronicznych pobierz
27.01.2014 Opinia zrp-projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw, w której zaproponowano wprowadzenie „wakacji ubezpieczeniowych” oraz „kredytu podatkowego” adresowanych do osób rozpoczynających działalność gospodarcz pobierz
02.01.2014 Opinia ZRP-VAT od samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej pobierz
28.11.2013 Opinia ZRP do propozycji uchylenia przepisów nakazujących korygowanie kosztów w przypadku opóźnień w płatnościach-Komisja ds. związanych z ograniczaniem biurokracji pobierz
30.09.2013 Opinia ZRP na temat przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt zmian w ustawie o rachunkowości wskazując na nieścisłości w planowanej nowelizacji. pobierz
17.09.2013 Najważniejsze zmiany w zakresie kas rejestrujących od 1 kwietnia 2013 roku pobierz
11.03.2013 Stanowisko ZRP - zmiana rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów pobierz
11.03.2013 Stanowisko ZRP - projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa pobierz
17.10.2012 Zmiany w podatku VAT-opinia ZRP pobierz
01.08.2012 Kasy rejestrujące -stanowisko ZRP pobierz
14.06.2012 ZRP sprzeciwia się podwyżkom stawek VAT na rękodzieło pobierz
23.01.2012 23.01.2012-opinia ZRP-VAT projekt poselski pobierz

 

Archiwum stanowisk lata 2008 -2011

związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018