Stanowiska i opinie w sprawach podatkowych

20.10.2021 Stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – wersja uchwalona przez Sejm RP w dniu 01.10.2021 – Pobierz
30.08.2021 Stanowisko ZRP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Pobierz
01.07.2021 Stanowisko ZRP do reformy podatkowej przewidzianej w ramach rządowego programu Polski Ład. pobierz
18.09.2020 Stanowisko ZRP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw w części dotyczącej zmian w ustawie o ryczałcie. pobierz
29.10.2019 Stanowisko ZRP w sprawie projektu ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. pobierz
17.09.2019 Odpowiedź Ministra Finansów na pismo w sprawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczyniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. pobierz
27.08.2019 Uwagi ZRP do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczyniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. pobierz
26.08.2019 Uwagi ZRP do nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. pobierz
26.08.2019 Uwagi ZRP do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych ustaw. pobierz
07.03.2019 Odpowiedź Ministra Finansów na pismo ZRP sprawie obowiązku przesyłania sprawozdań elektronicznych. pobierz
14.02.2019 Pismo ZRP do Ministra Finansów sprawie obowiązku przesyłania sprawozdań elektronicznych. pobierz
21.01.2019 Uwagi ZRP do ustawy o małym ZUS pobierz
09.01.2019 Pismo ZRP do Rzecznika MŚP z poparciem dla zasadności interwencji o nie wprowadzanie obowiązku wydawania paragonów fiskalnych przed zapłatą. pobierz
30.10.2018 Stanowisko ZRP w sprawie rządowego Projektu ustawy Ordynacja Podatkowa oraz projektu ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika. pobierz
30.10.2018 Stanowisko ZRP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. pobierz
20.09.2018 Uwagi ZRP do projektu nowej ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. pobierz
12.09.2018 Uwagi ZRP do projektu nowej ustawy o ordynacji podatkowej i Rzeczniku Praw Podatnika. pobierz
19.03.2018 Wspólne wystąpienie ZRP z Naczelną Radą Handlu i Usług z poparciem dla likwidacji opłaty targowej. pobierz
01.12.2017 Opinia ZRP na temat projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. pobierz
02.08.2017 Opinia ZRP na temat propozycji listy przesłanek należytej staranności. pobierz
02.08.2017 Opinia ZRP na  temat projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. pobierz
06.07.2017 Stanowisko ZRP w sprawie założeń projektu budżetu na rok 2018. pobierz
02.03.2016 Stanowisko ZRP w sprawie obniżenia podatku CIT dla mniejszych podatników. pobierz
24.02.2016 Stanowisko ZRP w sprawie zmniejszenia limitu płatności gotówkowych pomiędzy przedsiębiorstwami. pobierz
04.02.2016 Opinia ZRP na temat podatku od handlu. pobierz
26.01.2016 Stanowisko ZRP w sprawie podatku marketowego. pobierz
20.01.2016 Opinia ZRP dotycząca projektu prezydenckiego ordynacji podatkowej. pobierz
23.12.2015 Opinia ZRP na temat sytuacji na rynku napraw powypadkowych finansowanych odszkodowaniami komunikacyjnymi oraz dodatkowego unormowania handlu uszkodzonymi samochodami sprowadzanymi z zagranicy. pobierz
09.12.2015 Stanowisko ZRP w sprawie kwoty wolnej od PIT. pobierz
25.11.2015 Stanowisko ZRP w sprawie opodatkowania odszkodowań, odpraw spółki skarbu państwa. pobierz
21.10.2015 Poparcie ZRP dla uproszczeń w rozliczaniu 1% PIT. pobierz
13.10.2015 Uwagi ZRP do projektu rozporządzenia Ministerstwa Finansów w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe. pobierz
12.10.2015 Stanowisko ZRP w sprawie uproszczeń w księgowości dla organizacji pozarządowych. pobierz
08.06.2015 Stanowisko ZRP w sprawie projektu ustawy z 26 maja 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rozliczających się za pośrednictwem płatnika (organu rentowego). pobierz
16.01.2015 Opinia ZRP na temat prezydenckiego projektu zmian – Ordynacja podatkowa. pobierz
07.08.2014 Uwagi ZRP do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. pobierz
23.03.2014 Opinia ZRP na temat obowiązku składania deklaracji elektronicznych. pobierz
27.01.2014 Opinia ZRP na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw, w której zaproponowano wprowadzenie wakacji ubezpieczeniowych oraz kredytu podatkowego adresowanych do osób rozpoczynających działalność gospodarczą. pobierz
02.01.2014 Opinia ZRP na temat podatku VAT od samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej. pobierz
28.11.2013 Opinia ZRP na temat propozycji uchylenia przepisów nakazujących korygowanie kosztów w przypadku opóźnień w płatnościach. pobierz
30.09.2013 Opinia ZRP na temat przygotowanego przez Ministerstwo Finansów projektu zmian w ustawie o rachunkowości. pobierz
17.09.2013 Najważniejsze zmiany w zakresie kas rejestrujących od 1 kwietnia 2013 r. pobierz
11.03.2013 Stanowisko ZRP w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. pobierz
11.03.2013 Stanowisko ZRP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. pobierz
01.08.2012 Stanowisko ZRP w sprawie kas rejestrujących. pobierz
14.06.2012 ZRP sprzeciwia się podwyżkom stawek VAT na rękodzieło. pobierz
23.01.2012 Opinia ZRP na temat projektu poselskiego zmiany podatku VAT. pobierz