Zespół Finansowo – Księgowy

Dyrektor - Główny Księgowy: Róża Mycko

Zastępca Dyrektora: Ewa Bożejewicz

Zadania Zespołu to m.in.:

  1. Ewidencjonowanie w księgach rachunkowych wszelkich zdarzeń i operacji finansowych związanych z działalnością gospodarczą i statutową.
  2. Opracowywanie, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Biura ZRP, projektów prowizorium budżetowego ZRP.
  3. Nadzorowanie i prowadzenie rozliczeń w zakresie danin publicznoprawnych oraz współpraca z urzędami w tym zakresie.
  4. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z obsługą zatrudnionych pracowników w zakresie wynagrodzeń oraz obsługi członków organów samorządowych ZRP w zakresie diet, rozliczeń kosztów podróży, a także innych wypłat.
  5. Opracowywanie informacji dotyczącej bieżącej sytuacji finansowej ZRP.
  6. Analizowanie wyników finansowych Związku.
  7. Wsparcie merytoryczne jednostek terenowych Związku.