Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Zespół Finansowo - Księgowy

Dyrektor - Główny Księgowy: Róża MYCKO tel. 22 50 44 382

Zastępca Dyrektora Zespołu: Ewa BOŻEJEWICZ tel.: 22 50 44 201

e-mail: finanse@zrp.pl

Zadania Zespołu to m.in.:

  1. Ewidencjonowanie w księgach rachunkowych wszelkich zdarzeń i operacji finansowych związanych z działalnością gospodarczą i statutową.
  2. Opracowywanie, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Biura ZRP, projektów prowizorium budżetowego ZRP.
  3. Nadzorowanie i prowadzenie rozliczeń w zakresie danin publicznoprawnych oraz współpraca z urzędami w tym zakresie.
  4. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z obsługą zatrudnionych pracowników w zakresie wynagrodzeń oraz obsługi członków organów samorządowych ZRP w zakresie diet, rozliczeń kosztów podróży, a także innych wypłat.
  5. Opracowywanie informacji dotyczącej bieżącej sytuacji finansowej ZRP.
  6. Analizowanie wyników finansowych Związku.
  7. Wsparcie merytoryczne jednostek terenowych Związku.
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018