Nowa jakość egzaminów

Jest to przedsięwzięcie wielowymiarowe i strategiczne bowiem w realizację zaangażowanych jest około 2000 rzemieślników i osób z ich otoczenia, w tym eksperci z organizacji rzemiosła i nauczyciele przedmiotów zawodowych. 200 osób zostało zaangażowanych w prace zespołów autorskich tworzących i recenzujących nowe zadania egzaminacyjne w 60 zawodach z takich branż, jak: motoryzacja, usługi osobiste, budowlana, drzewna i inne. Zadania powstają także w rzemiosłach unikatowych, jak złotnik-jubiler, zegarmistrz, obuwnik czy kowal i rusznikarz.  Łącznie aktualizowane są i powstają nowe treści zadań egzaminacyjnych dla 60 zawodów (a docelowo do 2025 roku dla 130). Wszystkie te zadania stopniowo są zamieszczane na Platformie Internetowej „Egzaminy w Rzemiośle” ewr.zrp.pl, gdzie są udostępniane członkom naszych komisji egzaminacyjnych – po zalogowaniu.

Nowe kompetencje wielowymiarowe nabywa także 150 kobiet, które przygotowujemy do pracy w komisjach egzaminacyjnych izb rzemieślniczych. Jest to realizacja postulatu – z jednej strony – ocieplenia wizerunku rzemiosła, a z drugiej faktyczna potrzeba włączenia kobiet w prace komisji egzaminacyjnych nie tylko w zawodach typowo damskich, ale i w takich, tradycyjnie postrzeganych jako męskie, czego przykładem może być na przykład ciesielstwo, gdzie oprócz techniki można odnaleźć także artyzm.

Szkolimy także 1000 członków komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych – w nowej formule programu obejmującej nie tylko kwestie proceduralne, organizacyjne, czy etyczno-moralne, ale również zagadnienia związane z tworzeniem nowych zadań, pracą na Platformie EWR, czy zasad działania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. Są to zagadnienia, które usprawnią prace egzaminatorów, ale jednocześnie są zdecydowanym krokiem w przyszłość. Do izb rzemieślniczych trafiło już – opracowanych i wydanych w formie książkowej – 3000 egzemplarzy „Poradnika dla członków komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych”, gdzie wszystkie te zagadnienia są opisane. Trwają prace nad nowym standardem wymagań egzaminacyjnych dla mistrzów i dla czeladników – po opracowaniu nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach w ORE.

Do tej pory opracowano już blisko 28 000 nowych zadań egzaminacyjnych (10 945 w I etapie i ponad 16 000 w II etapie) , a kolejne 7000 zadań zrecenzowano. Do tych zadań utworzono już około 1400 nowych grafik, które spełniają wymagania Platformy EWR. Kolejnych 1700 nowych grafik zostanie przygotowanych w I kw. 2020 roku. W ten sposób zabezpieczymy jakość naszego systemu egzaminów dla 60 zawodów i od tego roku przejdziemy do poprawy jakości zadań w kolejnych profesjach.

Istotne działania realizowane są w obrębie zadania nr 3, gdzie utworzono platformę internetową egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w rzemiośle (w skrócie EWR) – w I etapie, a w II etapie przygotowano aplikację dedykowaną testom on-line. Do realizacji tych zadań wyłoniono w zapytaniu ofertowym firmę NetCreator sp. z o.o. (Platforma EWR) oraz Uniqode sp. z o.o. (egzaminy on-line). Platforma powstała na potrzeby udostępniania zadań egzaminacyjnych w projekcie i na rzecz generowania zestawów egzaminacyjnych z przeznaczaniem dla członków komisji egzaminacyjnych i pracowników działów oświaty izb rzemieślniczych. Sama Platforma jest także źródłem podstawowej wiedzy dla kandydatów do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich.

Na podstawie umów z Ministerstwem Edukacji Narodowej z dnia 04 czerwca 2016 (I etap) oraz 27 grudnia 2017 roku (II etap) Związek Rzemiosła Polskiego realizuje projekty „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle” oraz „Nowa jakość zawodowych egzaminów w rzemiośle – etap II”. Na realizację działań w I i II etapie – w latach 2016-2020 – przyznano nam kwotę łącznie około 3 645 000 zł.  Środki te pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) – w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki. Instytucją Pośredniczącą dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w osi II jest Ministerstwo Edukacji Narodowej – Departament Funduszy Strukturalnych.

Ta nowa jakość zadań i egzaminów zawodowych w rzemiośle – tworzona z fuzji doświadczeń rzemieślników, metodyków i członków komisji egzaminacyjnych – stanowi właśnie realizację kolejnych kategorii jakości – nowej wartości oraz nowych jakościowo powiązań z produktem i produkcją, choć te oczywiście nie zachodzą tu bezpośrednio.

Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj na Platformę EWR: ewr.zrp.pl