Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Nowa jakość egzaminów

Na podstawie umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej z dnia 04.06.2016 Związek Rzemiosła Polskiego realizuje projekt „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle”. Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Instytucją Pośredniczącą dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 jest Ministerstwo Edukacji Narodowej - Departament Funduszy Strukturalnych.

W ramach projektu utworzono 10.945 zadań egzaminacyjnych dla 15 zawodów z 5 branż. Członkowie Zespołów Autorskich odbyli szkolenia metodologiczne i uczestniczyli w wykładach i konsultacjach realizowanych w formie webinariów. Kolejnym zadaniem będzie teraz stworzenie „Poradnika dla członków komisji egzaminacyjnych” i kontynuacja organizacji szkoleń metodycznych dla 375 członków komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych z tych zawodów. W ramach branży spożywczej wytypowano zawody: cukiernik, kucharz, wędliniarz. Dla metalowo- motoryzacyjnej są to ślusarz, elektromechanik, blacharz samochodowy. W drzewnej będą to stolarze, cieśle i tapicerzy. Budowlana skoncentruje się na zawodach: glazurnik, monter zabudowy robót wykończeniowych w budownictwie oraz monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych. W ramach ostatniej z wybranych na ten etap branż – usługi osobiste – szkolić będziemy w zawodach: fryzjer, kosmetyczka i florysta. Realizację szkoleń planujemy zakończyć w I kwartale 2018 roku.

W I etapie projektu dotyczącego zadań zawodowych dla 15 zawodów zostaną opracowane wspólne dla wszystkich zawodów tematy egzaminacyjne o charakterze ogólnym tj. prawo pracy (I), bhp i ppoż. (II), ochrona środowiska (III), podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem (IV), dokumentacja działalności gospodarczej (V), a dla mistrzowskiego dodatkowo; podstawy psychologii i pedagogiki (VI), metodyka nauczania (VII). Opracowane zadania egzaminacyjne dla tych tematów będą wykorzystywane i okresowo ewaluowane na dalszych etapach tworzenia zadań egzaminacyjnych – jako wspólne dla wszystkich zawodów. Ponadto zrealizowano szkolenia dla 50 kobiet-rzemieślników kandydatek do komisji egzaminacyjnych.

Obecnie dokonujemy przeglądu i weryfikacji zadań egzaminacyjnych z etapu bazowego opracowanych ze środków Funduszu Oświatowego Związku Rzemiosła Polskiego.

W obrębie zadania nr 3 tworzymy platformę internetową egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w rzemiośle (w skrócie platforma internetowa EWR). Do realizacji tego zadania wyłoniono – odpowiednio na zasadach przetargu nieograniczonego - firmę NetCreator sp. zo.o. Platforma powstała na potrzeby udostępniania zadań egzaminacyjnych w projekcie i na rzecz generowania zestawów egzaminacyjnych z przeznaczaniem dla członków komisji egzaminacyjnych i pracowników działów oświaty izb rzemieślniczych. Sama Platforma jest także źródłem podstawowej wiedzy dla kandydatów do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich.

Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj na Platformę: ewr.zrp.pl

związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018