Stanowisko Rady Naukowej przy Rzeczniku MŚP ws. lockdownu

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Pan Adam Abramowicz, przekazał Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu stanowisko Rady Naukowej przy Rzeczniku MŚP w sprawie lockdownu. Eksperci apelują do władz państwowych m.in. o to, aby w procesie podejmowania decyzji mających na celu zwalczanie epidemii COVID – 19 uwzględniać ich konsekwencje gospodarcze.

Rzecznik MŚP proponuje powołanie Rady Społeczno-Gospodarczej ds. skutków walki z COVID-19, składającej się z naukowców oddelegowanych przez uniwersytety ekonomiczne oraz wydziały ekonomiczne innych polskich uczelni. Zdaniem Rzecznika działania antycovidowe powinny być podejmowane w oparciu o badania wpływu poszczególnych decyzji na wielowymiarowe i długotrwałe konsekwencje w systemie społeczno – gospodarczym.

Pismo Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw Pana Adama Abramowicza do Premiera oraz stanowisko Rady Naukowej przy Rzeczniku MŚP