Zarząd kieruje działalnością Związku Rzemiosła Polskiego w zakresie określonym w statucie ZRP, a także organizuje i nadzoruje prace Związku. Wydaje wewnętrzne akty prawne oraz podejmuje wszelkie decyzje i czynności zmierzające do wykonania zadań ZRP, nie zastrzeżonych w statucie do wyłącznej kompetencji innych organów Związku.

W skład Zarządu wchodzą: Prezes ZRP oraz – jako Członkowie Zarządu – przedstawiciele wszystkich izb rzemieślniczych zrzeszonych w ZRP.

Podstawę działalności Zarządu stanowią uchwały i dokumenty przyjęte przez Kongres Rzemiosła Polskiego. Ponadto, Zarząd rozpatruje sprawy dotyczące bieżących problemów społeczno-gospodarczych i zawodowych środowiska rzemieślniczego i jego organizacji.

Pracę Zarządu organizuje 8-osobowe Prezydium, które wykonuje czynności należące do bieżącego zakresu działania Zarządu między jego posiedzeniami. W skład Prezydium wchodzi Prezes oraz siedmiu Wiceprezesów.

Zarząd powołuje komisje problemowe i branżowe, które pełnią funkcję opiniodawczo-doradczą.

Zarząd kieruje działalnością Związku Rzemiosła Polskiego w zakresie określonym w statucie ZRP, a także organizuje i nadzoruje prace Związku. Wydaje wewnętrzne akty prawne oraz podejmuje wszelkie decyzje i czynności zmierzające do wykonania zadań ZRP, nie zastrzeżonych w statucie do wyłącznej kompetencji innych organów Związku.

W skład Zarządu wchodzą: Prezes ZRP oraz – jako Członkowie Zarządu – przedstawiciele wszystkich izb rzemieślniczych zrzeszonych w ZRP.

Podstawę działalności Zarządu stanowią uchwały i dokumenty przyjęte przez Kongres Rzemiosła Polskiego. Ponadto, Zarząd rozpatruje sprawy dotyczące bieżących problemów społeczno-gospodarczych i zawodowych środowiska rzemieślniczego i jego organizacji.

Pracę Zarządu organizuje 8-osobowe Prezydium, które wykonuje czynności należące do bieżącego zakresu działania Zarządu między jego posiedzeniami. W skład Prezydium wchodzi Prezes oraz siedmiu Wiceprezesów.

Zarząd powołuje komisje problemowe i branżowe, które pełnią funkcję opiniodawczo-doradczą.

PREZYDIUM ZARZĄDU

Jan GOGOLEWSKI

Prezes

Piotr ANTOSZEWSKI

Wiceprezes

Jan KLIMEK

Wiceprezes

Janusz KOWALSKI

Wiceprezes

Zbigniew MARCHWIAK

Wiceprezes

Wacław NAPIERAŁA

Wiceprezes, Sekretarz

Janusz PIĄTEK

Wiceprezes

Zdzisław SIWIŃSKI

Wiceprezes

Andrzej STARUCH

Wiceprezes

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Włodzimierz BINIEK

Jan GAŃSKI

Jan JAWORSKI

Henryk KLUSKA

Emil KUNYSZ

Andrzej KUTA

Zbigniew ŁADZIŃSKI

Włodzimierz OSTROWSKI

Grzegorz PELLOWSKI

Andrzej POŹNIAK

Adam PRZYBYSZ

Stanisław SYGUŁA

Tadeusz SZEWCZYK

Włodzimierz SZYMAŃSKI

Jan WITKOWSKI

Adam WYKRĘT

Sylwester ZAWADZKI

Najnowsze wpisy

Skontaktuj się z nami

Odwiedź nas na