Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Zarząd

Zarząd kieruje działalnością Związku Rzemiosła Polskiego w zakresie określonym w statucie ZRP, a także organizuje i nadzoruje prace Związku. Wydaje wewnętrzne akty prawne oraz podejmuje wszelkie decyzje i czynności zmierzające do wykonania zadań ZRP, nie zastrzeżonych w statucie do wyłącznej kompetencji innych organów Związku.

W skład Zarządu wchodzą: Prezes ZRP oraz – jako Członkowie Zarządu – przedstawiciele wszystkich izb rzemieślniczych zrzeszonych w ZRP.

Podstawę działalności Zarządu stanowią uchwały i dokumenty przyjęte przez Kongres Rzemiosła Polskiego. Ponadto, Zarząd rozpatruje sprawy dotyczące bieżących problemów społeczno-gospodarczych i zawodowych środowiska rzemieślniczego i jego organizacji.

Pracę Zarządu organizuje 9-osobowe Prezydium, które wykonuje czynności należące do bieżącego zakresu działania Zarządu między jego posiedzeniami. W skład Prezydium wchodzi Prezes oraz ośmiu Zastępców Prezesa.

Zarząd powołuje komisje problemowe i branżowe, które pełnią funkcję opiniodawczo-doradczą.

PREZYDIUM ZARZĄDU:

Jan GOGOLEWSKI – Prezes
Antoni GÓRSKI - Zastępca Prezesa
Władysław JEFREMIENKO – Zastępca Prezesa
Jan KLIMEK – Zastępca Prezesa
Janusz KOWALSKI – Zastępca Prezesa
Zbigniew MARCHWIAK – Zastępca Prezesa
Wacław NAPIERAŁA – Zastępca Prezesa, Sekretarz Zarządu
Antoni ODZIMEK –Zastępca Prezesa
Janusz PIĄTEK – Zastępca Prezesa

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

Franciszek BALDOWSKI
Włodzimierz BINIEK
Tadeusz CYGERT
Kazimierz GÓRALCZYK
Krzysztof HNAT
Jan JAWORSKI
Henryk KLUSKA
Emil KUNYSZ
Andrzej KUTA
Zbigniew ŁADZIŃSKI
Stefan MARCINIAK
Włodzimierz OSTROWSKI
Grzegorz PELLOWSKI
Stanisław SYGUŁA
Tadeusz STARUCH
Tadeusz SZEWCZYK
Jan WITKOWSKI
Sylwester ZAWADZKI

związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018